Năm 2017, Khánh Hòa là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng từ biến đổi khí hậu nhất là từ cơn bão số 12. Tuy nhiên, kết thúc năm 2017, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội vẫn vượt mức kế hoạch được Tỉnh đặt ra từ đầu...
Cập nhật, 25/01/2015 21:58:06
Thanh tra Chính phủ vừa công bố Danh mục Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chính thức năm 2015. Theo đó, trong năm 2015, cơ quan sẽ tiến hành thực hiện 25 nội dung thanh tra và 5 nội dung kiểm tra.
Cập nhật, 25/01/2015 07:56:27
Huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh của tỉnh Đồng Nai là hai huyện đầu tiên của cả nước vinh dự đón nhận danh hiệu này sau hơn 4 năm cả nước thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về...
Cập nhật, 23/01/2015 20:38:38
“Thị trường tốt, dịch bệnh được giám sát và hướng dẫn tốt được quy trình cho người dân để sản xuất an toàn. Đây là mục tiêu của ngành nông nghiệp trong năm 2015”, Thứ trưởng Vũ Văn...
Cập nhật, 22/01/2015 20:35:05
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại một lần nữa nhấn mạnh điều này tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng...
Cập nhật, 22/01/2015 17:11:34
Theo báo cáo của Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương, kết thúc năm 2014, số dư tại quỹ trong năm 2014 còn gần 700 tỷ đồng. Số dư này sẽ được kết chuyển sang năm 2015.
Cập nhật, 20/01/2015 09:16:01
Mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, song năm 2014 được cho là một năm thành công đối với ngành Giao thông Vận tải. Theo đó, nhiều mục tiêu được hoàn thành với chất...
Cập nhật, 16/01/2015 11:13:15
Đó là chủ đề của Hội nghị do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tổ chức Nông lương Liên Hợp quốc (FAO) tổ chức chiều ngày 15/01, tại Hà Nội.
Cập nhật, 15/01/2015 13:22:28
Theo Điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050 vừa được Thủ tướng phê duyệt ngày 14/1/2014, TP. Vinh được xác định là đô thị loại I, là đầu tàu tăng...
Cập nhật, 09/01/2015 15:05:48
Đây là mục tiêu phấn đấu của ngành giao thông được đưa trong đề án tái cơ cấu lĩnh vực hàng hải giai đoạn đến năm 2020 vừa được Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt.
Cập nhật, 09/01/2015 08:26:35
Sau 6 tháng triển khai chính thức Hệ thống Thông quan tự động - VNACCS/VCIS (từ ngày 1/4 đến 30/9) đã có 2,9 triệu tờ khai được thực hiện qua Hệ thống.