"Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỳ vọng sẽ tăng cường sự chia sẻ, kết nối các địa phương trong công tác xây dựng kế hoạch, cũng như điều phối các nguồn lực về nhân lực, hạ tầng, khoa học, công nghệ… nhằm tối ưu hóa các tiềm...
Cập nhật, 15/07/2016 14:40:34
Phòng Cảnh sát giao thông TP. Hà Nội vừa công bố báo cáo kết quả công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2016. Theo đó, trong 6 tháng cuối năm, Hà Nội sẽ thí điểm Hà Nội...
Cập nhật, 14/07/2016 16:41:50
Từ ngày 10/08/2016, Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn chi tiết Điều 4, Nghị định 35/2015/NĐ-CP, ngày 13/04/2015 của Chính phủ về quản lý sử...
Cập nhật, 14/07/2016 09:14:34
Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ năm 2015 vừa qua đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu tổng hợp, kịp thời nắm bắt, cập nhật thông tin, các quy định mới ban hành, được cụ...
Cập nhật, 13/07/2016 13:43:21
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ra nhiệm vụ đó cho Bộ Công Thương tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, ngày 12/7.
Cập nhật, 08/07/2016 16:41:32
Ngày 05/7/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn có Chỉ thị số 5719/CT-BNN-KTHT về nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
Cập nhật, 08/07/2016 16:36:52
Liên Bộ Giao thông Vận tải - Tài chính vừa trình Thủ tướng Chính phủ các phương án giảm phí BOT cho 29 trạm thu phí mức giảm từ 10%-20%.
Cập nhật, 07/07/2016 23:06:55
Thời gian đến năm 2020 chỉ còn 4 năm nữa, theo tính toán của Bộ Giao thông vận tải, bình quân 1 năm phải làm được 300km đường cao tốc, tương ứng với suất đầu tư 1km với 170 tỷ đồng (51.000...
Cập nhật, 06/07/2016 15:38:29
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có Báo cáo số 2539/KHĐT-SGTVT, ngày 05/7/2016 gửi UBND Thành phố về kết quả kiểm tra theo phản ánh của báo chí liên quan đến dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà...
Cập nhật, 05/07/2016 06:25:45
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự UBND 4 địa phương nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Cập nhật, 03/07/2016 22:29:28
Đó là mục tiêu được nêu rõ trong Quyết định về việc ban hành các chỉ tiêu và danh mục các nhiệm vụ, đề án, dự án giai đoạn II (2016-2020) chương trình phát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn...