Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định danh mục công việc nhẹ người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được làm.
Cập nhật, 20/08/2014 16:29:39
Cùng với việc triển khai kế hoạch đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT về nhiệm vụ trọng tâm...
Cập nhật, 15/08/2014 16:31:27
Đó là ý kiến của hầu hết hiệu trưởng, thầy cô giáo các trường đại học cao đẳng trên cả nước tại Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào...
Cập nhật, 09/08/2014 09:00:18
Ngày 08/8/2014, Diễn đàn các Hành lang kinh tế Tiểu vùng Mê Kông (GMS) mở rộng lần thứ 6 (ECF - 6) với chủ đề Phát triển các Hành lang kinh tế qua tạo thuận lợi cho giao thông, thương mại các khu...
Cập nhật, 07/08/2014 22:55:01
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2014 tại Đà Nẵng trong 3 ngày 7-9/2014. đây là lần đầu tiên sau 8 năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức...
Cập nhật, 07/08/2014 16:19:30
Ông Park Jang-ho, Vụ trưởng phụ trách ODA Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định điều này trong buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trong ngày 6/8. Tham dự...
Cập nhật, 05/08/2014 22:44:24
Ngày 4/8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo “Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh cấp tỉnh” nhằm giới thiệu tuyên truyền và phổ biến khung...
Cập nhật, 01/08/2014 16:18:51
Tại cuộc họp bàn chuẩn bị nội dung VDPF 2014 vừa mới được tổ chức, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với đại diện các đối tác phát triển đã thống nhất chủ đề của VDPF 2014 là Đổi mới...
Cập nhật, 30/07/2014 16:33:26
Năm học 2013-2014 là niên khóa đầu tiên thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Những kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch...
Cập nhật, 28/07/2014 16:34:47
Nội dung này được nêu rõ tại Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân...
Cập nhật, 12/07/2014 16:37:27
Đó là kết quả được công bố trong cuộc khảo sát của hãng MasterCard về “Những ưu tiên trong chi tiêu cho giáo dục của người tiêu dùng” được thực hiện tại 16 nước trong khu vực châu Á -...