Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4/2021 đạt 19,5 nghìn lượt người, tăng nhẹ 0,3% so với tháng trước và giảm 25,8% so với cùng kỳ năm trước. Do Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chưa mở cửa du lịch quốc tế nên lượng khách đến chủ yếu là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở Việt Nam và lái xe vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, khách quốc tế đến nước ta đạt 67,6 nghìn lượt người, giảm 98,2% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng khách quốc tế đến nước ta trong tháng 4/2021 tăng 0,3% so với tháng trước và giảm 25,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó riêng khách đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm 66,1% lượng khách đến trong tháng. Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 67,6 nghìn lượt người, trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt 42,9 nghìn lượt người, chiếm 63,5% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, giảm 98,6%; bằng đường bộ đạt 24,5 nghìn lượt người, chiếm 36,3% và giảm 95,6%; bằng đường biển đạt 155 lượt người, chiếm 0,2% và giảm 99,9%.

Trong 4 tháng đầu năm nay, khách đến từ châu Á đạt 60,2 nghìn lượt người, chiếm 89% tổng số khách quốc tế đến nước ta, giảm 97,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến từ các thị trường chính đều giảm mạnh: Trung Quốc đạt gần 28,1 nghìn lượt người, giảm 96,9% so với cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc 14,7 nghìn lượt người, giảm 98,2%; Đài Loan 5,2 nghìn lượt người, giảm 97,3%; Lào 3,8 nghìn lượt người, giảm 89,7%; Nhật Bản đạt gần 3,4 nghìn lượt người, giảm 98,3%. Khách đến từ châu Âu trong 4 tháng ước tính đạt 4,8 nghìn lượt người, giảm 99,3% so với cùng kỳ năm trước; khách đến từ châu Mỹ đạt 1,7 nghìn lượt người, giảm 99,3%; khách đến từ châu Úc đạt 450 lượt người, giảm 99,6%; khách đến từ châu Phi đạt 448 lượt người, giảm 96,3%./.