ĐẶNG THỊ HOA - Khoa Kinh tế học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 27, tháng 9 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây