Đó là một yêu cầu được nêu tại Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg, ngày 31/3/2020 thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn...
Cập nhật, 08/12/2017 11:17:39
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, tính đến hết tháng 11/2017, Việt Nam đã có 118.859 lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Cập nhật, 07/12/2017 17:00:07
Đây là thị trường nhập khẩu lao động lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, lao động nước ta sang đây vẫn chủ yếu làm giúp việc gia đình hay các công việc đơn giản, còn thiếu nhiều kỹ năng,...
Cập nhật, 28/11/2017 09:33:42
Để chấn chỉnh hoạt động xuất khẩu lao động, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến xây dựng dự thảo nghị định mới liên quan tới việc đưa người lao động Việt Nam đi làm...
Cập nhật, 15/11/2017 09:41:20
Đánh vào nhận thức kém và lòng tham của người dân, ngày càng có nhiều đối tượng cò mồi lợi dụng để chiếm đoạt tài sản, gây ra những hậu quả đáng tiếc và hệ lụy xấu cho xã hội.
Cập nhật, 14/11/2017 10:56:45
Hiện tỷ lệ lao động Việt Nam bỏ trốn ở lại Hàn Quốc đã tăng đến con số báo động, điều này đang trở thành rào cản đáng kể cho việc gia hạn tiếp nhận lao động Việt xuất khẩu sang xứ...
Cập nhật, 14/11/2017 10:42:06
Để lành mạnh hoạt động xuất khẩu lao động, doanh nghiệp phải công khai, minh bạch về hợp đồng lao động, đồng thời, địa phương cũng cần tạo điều kiện tối đa nhằm bảo vệ lợi ích cho...
Cập nhật, 13/11/2017 10:53:18
Bên cạnh các thị trường truyền thống, thời gian tới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục đàm phán, ký kết để mở rộng các thị trường tiếp nhận lao động mới, nhất là...
Cập nhật, 10/11/2017 14:32:33
Mỗi năm, xuất khẩu lao động của Việt Nam luôn đạt mức hơn 100.000 lao động nhưng, xuất khẩu lao động vẫn đang “chạy theo số lượng” và có đến 50% là lao động phổ thông.
Cập nhật, 09/11/2017 10:32:35
Sau khi hết hạn hợp đồng xuất khẩu lao động, trở về nước, hàng nghìn lao động xuất khẩu lại rơi vào tình cảnh thất nghiệp.
Cập nhật, 09/11/2017 09:21:22
Tập trung giảm thiểu lao động bỏ trốn là nhiệm vụ luôn được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đặt ra trong nhiều năm, tuy nhiên, nhiệm vụ này hầu như không đạt được, bởi số lao động...