Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 2/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
Cập nhật, 09/08/2016 20:40:43
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97/2016/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.
Cập nhật, 08/08/2016 21:49:38
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1559/QĐ-TTg, ngày 05/08/2016 ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020. Quyết định có hiệu lực kể...
Cập nhật, 08/08/2016 21:34:52
Theo Nghị định số 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê vừa được Chính phủ ban hành, thì cá nhân nếu vi phạm trong lĩnh vực này có thể bị phạt từ 300...
Cập nhật, 06/08/2016 17:35:09
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê.
Cập nhật, 04/08/2016 23:29:30
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.
Cập nhật, 04/08/2016 21:46:05
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển.
Cập nhật, 04/08/2016 21:10:02
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 118/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2008/NĐ-CP, ngày 29/4/2008 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động của ngân hàng mô và...
Cập nhật, 04/08/2016 08:28:56
Đó là yêu cầu mà Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đặt ra đối với Bộ Tài chính trong công tác cải cách hành chính, phải làm sao để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.
Cập nhật, 03/08/2016 23:38:27
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.
Cập nhật, 03/08/2016 20:35:35
Bạc Liêu chuyển 9 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; Giám sát việc thu phí, lệ phí để kịp thời chấn chỉnh; Sửa chữa các cầu yếu trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP. HCM;...