Theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng vừa được ban hành, thì Ban này sẽ họp 6 tháng 1 lần.
Cập nhật, 01/07/2017 08:03:24
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 91/2015/NĐ-CP đang được Bộ Tài chính xây dựng sẽ tăng cường xử lý trách nhiệm thu vào ngân sách Nhà nước phần cổ tức, lợi nhuận được chia...
Cập nhật, 27/06/2017 22:47:58
Sau 2 năm thực hiện Nghị định 15/2015/NĐ-CP và Nghị định 30/2015/NĐ-CP cho thấy, còn một số điểm vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ, đồng thời tạo sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.
Cập nhật, 21/06/2017 23:37:22
Đó là nội dung chính tại Nghị định 74/2017/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc vừa được Chính phủ ban hành.
Cập nhật, 21/06/2017 23:21:48
Đó là một trong những quyết nghị của Quốc hội tại Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV.
Cập nhật, 21/06/2017 22:55:42
Sáng 21/6, Quốc hội đã thông qua Dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản công, với 460 đại biểu quốc hội tán thành, bằng 93,69% tổng số đại biểu.
Cập nhật, 14/06/2017 14:12:09
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản gửi Vụ Công nghiệp nặng (Bộ Công Thương) về Dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và...
Cập nhật, 12/06/2017 20:20:46
Tại Nghị quyết 46/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2017 vừa được ban hành, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty quán triệt nghiêm túc Chỉ thị...
Cập nhật, 08/06/2017 23:51:42
Theo Nghị định số 70/NĐ-CP, ngày 06/06/2017 của Chính phủ, thì mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được tăng từ 1.318.000 đồng...
Cập nhật, 05/06/2017 16:51:52
Đây là ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội sau nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau...
Cập nhật, 01/06/2017 14:53:08
Nếu Luật được thông qua trong kỳ họp này và đi vào thực tế, thì sẽ đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), đồng thời phát huy hiệu quả cao nhất vai trò và nguồn...