Cập nhật, 08/11/2014 20:16:10
Trọng tâm công tác thanh tra năm 2015, Bắc Kạn có 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới, Sớm ổn định đời sống người dân tái định cư thủy điện Bản Chát, Huội Quảng là Những chỉ đạo, điều hành...
Cập nhật, 06/11/2014 21:13:21
Văn phòng Ðiều phối NTM Trung ương đặt tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng giúp Ban Chỉ đạo Trung ương điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.
Cập nhật, 06/11/2014 00:00:15
Ứng 210 tỷ đồng cho 6 địa phương xây dựng nông thôn mới; Tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018 tại An Giang; Miễn lệ phí trước bạ đối với xe máy điện đến hết 30/6/2015... là những văn...
Cập nhật, 05/11/2014 21:40:05
Đó là góp ý của Thứ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông đối với Ban soạn thảo Luật, bởi các chính sách hiện nay thường ghi chung chung khiến doanh nghiệp không tiếp cận được sự...
Cập nhật, 03/11/2014 18:01:21
Bộ Tài chính vừa ra quy định tăng phí sử dụng đường bộ đối với xe máy từ ngày hôm nay (3/11). Theo đó, mức phí người tham gia giao thông bằng xe máy có dung tích xi lanh 100 cm3 phải nộp sẽ tăng...
Cập nhật, 31/10/2014 13:26:03
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học. Theo đó, các giảng viên nghiên...
Cập nhật, 28/10/2014 07:56:06
Dự thảo Nghị định quy định cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với đơn vị sự...
Cập nhật, 25/10/2014 11:20:23
Quy định thành lập tổ chức chính trị, chính trị - xã hội tại doanh nghiệp; Phạt nặng những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng;Quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ...
Cập nhật, 24/10/2014 07:00:08
Quy định mới về đăng ký xác định quốc tịch, Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động cơ sở giáo dục đại học công lập, Công nhận TP. Vĩnh Yên là đô thị loại II… là những chính sách,...
Cập nhật, 24/10/2014 06:13:01
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP, ngày 1/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy...