Hệ thống tổ chức thống kê tập trung gồm cơ quan thống kê trung ương và cơ quan thống kê địa phương. Cơ quan thống kê địa phương gồm cơ quan thống kê cấp tỉnh và cơ quan thống kê cấp huyện.
Cập nhật, 17/08/2016 20:02:47
Câu trả lời được nêu rõ tại Quyết định số 1527/QĐ-TTg phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ.
Cập nhật, 17/08/2016 20:00:08
Làm rõ phản ánh việc lạm thu tiền đóng góp của dân tại Thanh Hóa; Báo cáo Thủ tướng kết quả điều tra vụ phá rừng pơ mu tại Quảng Nam; Chuyển mục đích sử dụng đất tại 2 tỉnh; Tiếp tục...
Cập nhật, 16/08/2016 23:15:56
13 ngành, nghề phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự; Bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tái cơ cấu đạt kết quả khá toàn diện; Triển khai...
Cập nhật, 11/08/2016 22:48:05
Sự chồng chéo, không tương thích nhau giữa các điều luật quy định về đầu tư, kinh doanh không chỉ gây khó khăn cho cả cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong quá trình thực thi và tuân...
Cập nhật, 10/08/2016 23:14:29
Xây dựng NTM vùng dân tộc thiểu số, khu vực biên giới tỉnh Điện Biên; Mẫu bằng công nhận đạt chuẩn NTM cấp huyện, tỉnh; Kiểm tra phản ánh về gian lận vé tại một số trạm thu phí; Cơ chế...
Cập nhật, 09/08/2016 21:37:08
Theo Nghị định 102/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh thuốc vừa được Chính phủ ban hành, thì để được cấp phép kinh doanh, cơ sở bán lẻ thuốc cần đáp ứng 2 nhóm điều kiện.
Cập nhật, 09/08/2016 20:40:43
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97/2016/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.
Cập nhật, 08/08/2016 21:49:38
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1559/QĐ-TTg, ngày 05/08/2016 ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020. Quyết định có hiệu lực kể...
Cập nhật, 08/08/2016 21:34:52
Theo Nghị định số 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê vừa được Chính phủ ban hành, thì cá nhân nếu vi phạm trong lĩnh vực này có thể bị phạt từ 300...
Cập nhật, 06/08/2016 17:35:09
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê.