Thông tin chính sách Kinh tế Việt Nam
Trong năm 2017, có 157 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền, gồm: 26 văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và 131 văn bản của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Cập nhật, 28/01/2015 21:52:49
Các bệnh viện đó gồm: Phụ sản trung ương; Đa khoa trung ương Huế; Phụ sản Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh.
Cập nhật, 27/01/2015 21:43:44
Phát triển lưới điện Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; Đồng ý xây đường nối Vùng kinh tế biển Nam Định với cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình; Tăng cường ứng dụng KHCN trong bảo đảm trật tự ATGT; Chủ...
Cập nhật, 24/01/2015 23:07:47
Khuyến khích sử dụng xăng E5; Kéo dài thời gian thông quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn); Nâng độ che phủ rừng ven biển đến năm 2020 lên 19,5%; Bán 1 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn...
Cập nhật, 22/01/2015 20:02:45
Thủ tướng phân công soạn thảo 43 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật; Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp tăng thêm 8%; Lộ trình di dời các cơ quan, đơn vị trong nội thành Hà Nội là những...
Cập nhật, 19/01/2015 19:44:59
Triển khai thi hành Luật Hộ tịch; Xử lý vướng mắc trong GPMB đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Phương án cổ phần hóa Cty mẹ - TCty Điện lực – Vinacomin; Tăng vốn điều lệ TCty thuốc lá...
Cập nhật, 17/01/2015 18:19:01
Bổ sung hơn 319 tỷ thực hiện dự án điều tra, kiểm kê rừng; Phân bổ vốn cho Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu; Xử lý các kiến nghị thực hiện dự án di dân, tái định cư thủy...
Cập nhật, 15/01/2015 20:50:39
Những tưởng rằng, sau một thời gian những văn bản như “Thịt 8 tiếng”, “Mẹ Việt Nam anh hùng được cộng điểm khi thi đại học” sẽ dần dần biến mất, nhưng thực tế, đây lại như một...
Cập nhật, 15/01/2015 19:05:13
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Hội đồng Cạnh tranh; Chương trình hành động xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức; Tổ chức,...
Cập nhật, 13/01/2015 23:05:18
Bộ Tư pháp vừa công bố Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi). Theo đó, có nhiều quy định, nội dung được bổ sung, sửa đổi, hoặc thêm mới để phù hợp với Hiến pháp 2013, pháp luật hiện...
Cập nhật, 09/01/2015 08:20:48
Điều chỉnh quy hoạch truyền dẫn phát sóng PTTH đến năm 2020; Điều kiện cấp GCN hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Đồng Nai; Tăng cường...