Tiếp tục đà tăng của giá vàng tuần trước, cả chuyên gia và nhà đầu tư đều dự báo tuần tuần tới giá sẽ tiếp tục tăng mạnh.
Cập nhật, 02/10/2013 07:38:07
Đây là nhận định của các chuyên gia khối nghiên cứu của Ngân hàng HSBC trong báo cáo Triển vọng thị trường Việt Nam tháng 9/2013 vừa được công bố.
Cập nhật, 01/10/2013 23:07:16
Tháng 9/2013 là thời hạn cuối cùng để các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hoàn thiện đề án tái cơ cấu, trình Chính phủ. Đến thời điểm này thì đã rõ là khó có thể đạt được đúng hạn. Tiến...
Cập nhật, 30/09/2013 22:42:50
Đó là ý kiến của TS. Trần Du Lịch tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu vừa được diễn ra tại Huế. Diễn đàn do Ủy ban Kinh tế (Quốc hội) tổ chức.
Cập nhật, 26/09/2013 22:32:17
Chiến lược phát triển kinh tế theo hướng thị trường mở cửa hội nhập đang mở ra cho xuất khẩu Việt Nam nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít thách thức. Vì thế, Việt Nam cần biết những lợi...
Cập nhật, 24/09/2013 22:29:24
Trong cuộc họp giao ban sản xuất tháng 9/2013 với các bộ, ngành, địa phương sáng nay (24/9), Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Đào Quang Thu nhấn mạnh rằng, cần “nhận định đúng tình...
Cập nhật, 20/09/2013 22:25:50
Tại Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011- 2015, Thủ tướng đã chỉ đạo quan điểm xử lý cơ cấu lại theo hướng khuyến khích việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại...
Cập nhật, 14/09/2013 23:19:11
Theo dự báo của các tổ chức quốc tế và nhiều chuyên gia, đến năm 2050, nhu cầu về năng lượng ở nước ta sẽ tăng lên 15 lần và chất thải cacbon phát ra do tiêu dùng năng lượng sẽ tăng 26 lần...
Cập nhật, 12/09/2013 23:13:09
Mặc dù đã có nhiều giải pháp được triển khai, song cải cách thủ tục hành chính (TTHC) hiện nay vẫn nặng về định tính, chủ quan và chưa đáp ứng được kỳ vọng của đông đảo người dân.
Cập nhật, 10/09/2013 00:05:26
Việc sử dụng nguồn vốn nhà nước vào đầu tư kết cấu hạ tầng đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự tăng trưởng kinh tế trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ hiệu quả...
Cập nhật, 05/09/2013 00:00:20
Ngày 4/9, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo tham vấn Đề án xây dựng Bộ chỉ số và phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh (NLCT) quốc gia. Hội thảo nhằm mục đích...