Xuất khẩu dầu, gạo đều giảm

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu cả nước trong tháng Tám ước tính đạt 15,20 tỷ USD, tăng 2% so với tháng trước. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước đạt 4,54 tỷ USD, tăng 2,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 10,66 tỷ USD, tăng 1,6%.

Còn so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Tám tăng 5,6%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 11,0%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 3,4%.

So với tháng trước, kim ngạch một số mặt hàng ghi nhận sự tăng mạnh, đó là: Rau, quả tăng 10,5%; Điện tử, máy tính và linh kiện tăng 11,7 %; Gạo tăng 39,5% về lượng và tăng 38,8% về giá trị; Sắn và các sản phẩm từ sắn tăng 46,8% về lượng và tăng 37,1% về giá trị.

Tính chung 8 tháng đầu năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 112,19 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước (khu vực kinh tế trong nước đạt 32,62 tỷ USD, tăng 4,0%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 79,57 tỷ USD, tăng 6,1%).

Kim ngạch xuất khẩu của một số mặt hàng chủ lực đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 6,2 tỷ USD, tăng 20,6%; Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 11,1 tỷ USD, tăng 11,2%; Điện thoại và linh kiện đạt 22,3 tỷ USD, tăng 10,6%; Hàng dệt may đạt 15,5 tỷ USD, tăng 4,2%; Giày dép đạt 8,6 tỷ USD, tăng 8,1%. Trong các sản phẩm nông nghiệp, rau quả tăng mạnh nhất, đạt 1,6 tỷ USD, tăng 28%. Tiếp đó là cà phê đạt 2,2 tỷ USD, tăng 19,6%; hạt điều đạt 1,8 tỷ USD, tăng 13,3%; thủy sản đạt 4,3 tỷ USD, tăng 4,8%.

Ngược lại, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm: Gạo đạt 1,5 tỷ USD, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm trước (về lượng giảm 17,4%) do nhu cầu nhập khẩu gạo từ một số thị trường lớn giảm; Dầu thô đạt gần 1,5 tỷ USD, giảm 46,2% (về lượng giảm 25,7%; giá dầu thô xuất khẩu bình quân 8 tháng giảm 27,6%); Cao su đạt 887 triệu USD, giảm 3,8% (nhưng về lượng tăng 11,3%) do giá cao su xuất khẩu bình quân giảm 13,6%, trong khi cao su tổng hợp từ dầu thô có mức giá hấp dẫn hơn; Sắn và sản phẩm của sắn đạt 698 triệu USD, giảm 25,7% (lượng giảm 13,4%) do nhu cầu từ hai thị trường lớn là Trung Quốc và Hàn Quốc sụt giảm.

Về thị trường xuất khẩu, Hoa Kỳ vẫn là thị trường lớn nhất trong 8 tháng qua của Việt Nam với kim ngạch 24,6 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2015. Tiếp đến là EU đạt 21,9 tỷ USD, tăng 8,8%; Trung Quốc đạt 12,6 tỷ USD, tăng 15%; Nhật Bản đạt 9,3 tỷ USD, tăng 0,2%; Hàn Quốc đạt 7 tỷ USD, tăng 30,7%. Riêng xuất khẩu sang thị trường ASEAN đạt 11,1 tỷ USD, giảm 10% do xuất khẩu dầu thô sang thị trường này giảm mạnh.

Tổng cục Thống kê đã có số liệu điều chỉnh con số chính thức của tháng Bảy. Theo đó, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 14.908 triệu USD, cao hơn 208 triệu USD so với số ước tính. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 14.344 triệu USD, thấp hơn 256 triệu USD so với số ước tính. Như vậy, tháng Bảy đã xuất siêu 564 triệu USD so với con số ước tính trước đó là nhập siêu 100 triệu USD.

Giảm nhập khẩu từ Trung Quốc

Về nhập khẩu, kim ngạch tháng Tám ước tính đạt 15,00 tỷ USD, tăng 4,6% so với tháng trước và tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước (trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,15 tỷ USD, tăng 4,9% so với tháng trước và 3,4% so với cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,85 tỷ USD, tăng 4,4% so với tháng trước và 8,2% so với cùng kỳ).

Tính chung 8 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 109,74 tỷ USD, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước đạt 45,35 tỷ USD, tăng 0,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 64,39 tỷ USD, giảm 0,8%.

Cũng tính trong cả 8 tháng, kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng giảm: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 17,7 tỷ USD, giảm 4,2%; Điện thoại và linh kiện đạt 6,5 tỷ USD, giảm 9,2%; Nguyên phụ liệu dệt may, giày dép đạt 3,4 tỷ USD, giảm 0,3%; Xăng dầu đạt 3 tỷ USD, giảm 17,1% (lượng tăng 22,9%); Thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu đạt 2,1 tỷ USD, giảm 5,8%; Hóa chất đạt 2 tỷ USD, giảm 5,1%; Phân bón đạt 748 triệu USD, giảm 18,6%.

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất trong nước tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 17,5 tỷ USD, tăng 15,5%; Vải đạt 6,8 tỷ USD, tăng 2,3%; Sắt thép đạt 5,3 tỷ USD, tăng 2,1%; Sản phẩm hóa chất đạt 2,4 tỷ USD, tăng 9,9%...

Nhập khẩu từ một số thị trường chủ yếu đã giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 31,6 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2015; ASEAN đạt 15,2 tỷ USD, giảm 3,4%; Nhật Bản đạt 9,5 tỷ USD, giảm 2,5%; EU đạt 6,9 tỷ USD, giảm 0,2%; Hoa Kỳ đạt 5,2 tỷ USD, giảm 3,3%. Riêng nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 20,3 tỷ USD, tăng 9,3% do nhập khẩu mặt hàng xăng và điện tử, máy tính, linh kiện tăng mạnh.

Như vậy, trong tháng Tám đã xuất siêu được 200 triệu USD và cộng dồn 8 tháng đầu năm xuất siêu được hơn 2,45 tỷ USD./.