Thứ ba 21/05/2024 10:56 | Liên hệ Tòa soạn e-ISSN: 2734-9365
Quý I/2016 thu hút FDI đạt 4,026 tỷ USD
Quý I/2016 thu hút FDI đạt 4,026 tỷ USD

Quý I/2016 thu hút FDI đạt 4,026 tỷ USD

- Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính chung trong Quý I năm 2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 4,026 tỷ USD, tăng 119,1% so với cùng kỳ năm 2015.
Xem thêm
hoi thao khoa hoc quoc gia thuc day tang truong xanh huong toi phat trien ben vung
doi moi sang tao ket noi chinh sach voi doanh nghiep viet nam
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022