Trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Huỳnh Thanh Cảnh (Bình Thuận), Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, quan điểm chung của Việt Nam là khuyến khích và phát triển năng lượng tái tạo, vì đây là nguồn năng lượng bền vững, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng để phát triển đất nước.

Đến năm 2030 đặt ra mục tiêu tỷ trọng trong tổng sản lượng điện đối với mặt trời là 6%

Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam cho đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Điều này đã thể hiện rõ quan điểm về chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam.

Mục tiêu của Chiến lược đặt ra đến năm 2030 và năm 2050 là tỷ trọng điện tái tạo trong tổng sản lượng điện của chúng ta đối với mặt trời là 6% năm 2030, năm 2050 là 20%, đối với điện gió tương ứng là 3% và 5%.

Để thực hiện mục tiêu này thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành các cơ chế cụ thể để phát triển điện gió. Đó là Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg, ngày 29/06/2011 về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam; Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg, ngày 29/06/2011 về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam;

Đối với điện mặt trời cũng đã có chính sách, như 11/2017/QĐ-TTg, ngày 11/04/2017 về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam đã quy định giá cho điện mặt trời là 9,35 cent cho đến hết hạn là vào 30/6/2019 và hiện nay đang nghiên cứu các chính sách để áp dụng sau 1/7/2019.

“Như vậy, có thể nói, Chính phủ rất khuyến khích trong việc phát triển điện mặt trời, điện gió. Hay nguồn năng lượng tái tạo, bổ sung cho nguồn năng lượng hiện nay đang hết sức cần thiết”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng thời, lãnh đạo Chính phủ thông tin, hiện nay, cho đến tháng 6 năm 2019 dự kiến đưa vào vận hành khoảng 3000 MW điện mặt trời, trong tổng số 10000 MW điện đang triển khai các bước đầu tư và xây dựng dự án và nhiều dự án điện gió cũng đang được các nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất với quy mô tổng cộng trên 5000MW.

Như vậy, với cơ chế chính sách mà Chính phủ đưa ra là hoàn toàn khuyến khích cho việc phát triển điện năng lượng tái tạo, trong đó đặc biệt là điện gió và điện mặt trời./.