Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa quyết định tăng giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh ngày hôm nay (1/6). Theo đó, xăng E5 RON 92 tăng 600 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 920 đồng/lít; dầu diesel tăng 840 đồng/lít; dầu hỏa tăng 940 đồng/lít; giá dầu mazut tăng 310 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá xăng E5 RON 92 tối đa là 30.230 đồng/lít; RON 95 là 31.570 đồng/lít; dầu diesel là 26.390 đồng/lít, dầu hỏa là 25.340 đồng/kg, dầu mazut là 20.900 đồng/kg.

Tại kỳ điều chỉnh này, liên Bộ không trích quỹ bình ổn với xăng RON 95 và E5 RON 92, chỉ trích quỹ với các loại dầu, đồng thời chi quỹ bình ổn với xăng từ 100-500 đồng/lít tùy loại.

Giá xăng E5 RON 92 lên mức 30.230 đồng/lít
giá xăng liên tục thiết lập mức kỷ lục và đang có mức cao nhất trong lịch sử

Trong năm nay, giá xăng dầu liên tục tăng và có mức tăng cao nhất trong 8 năm trở lại đây, kể từ tháng 7/2014. Giá xăng liên tục tăng trong 5 kỳ điều hành gần đây.

Như vậy, giá xăng liên tục thiết lập mức kỷ lục và đang có mức cao nhất trong lịch sử.

Trước đó, trong báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Công Thương cũng đề cập đến vấn đề giá xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, với giá xăng ở thời điểm ngày 11/5/2022, xăng RON95 là 29.988 đồng/lít (tương đương 1,3 USD/lít), Bộ Công thương nhận định bằng mức bình quân của thế giới khi đứng thứ 86/170 quốc gia, nhưng thấp hơn một số nước trong khu vực như: Trung Quốc (1,35 USD/lít), Thái Lan (1,43 USD/lít), Campuchia (1,39 USD/lít), Lào (1,74 USD/lít), Hàn Quốc (1,53 USD/lít)./.