Thứ hai 27/05/2024 19:28 | Liên hệ Tòa soạn e-ISSN: 2734-9365
Bài 1: Việt Nam thiếu gì trong cuộc đua trở thành điểm sáng AI toàn cầu?

Bài 1: Việt Nam thiếu gì trong cuộc đua trở thành điểm sáng AI toàn cầu?

Chính phủ ban hành Chiến lược Quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đến năm 2030 (Quyết định số 127/QĐ-TTg). Chiến lược đưa ra mục tiêu "đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đưa trí tuệ nhân tạo trở thành lĩnh vực công nghệ quan trọng của Việt Nam trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm sáng về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên bản đồ AI thế giới.
Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển phối hợp với tỉnh Bình Dương tiên phong xây dựng chủ trương lớn thu hút FDI trong bối cảnh Chính sách thuế tối thiểu toàn
Thu hút sự tham gia của công chúng và nâng cao năng lực của công chúng trong đồng bộ truyền thông chính sách quốc gia
Bình Dương phát triển chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài trong bối cảnh thuế suất tối thiểu toàn cầu
Viện Quản trị Chính sách đánh giá tác động thuế suất tối thiểu toàn cầu đến chiến lược thu hút FDI
Viện trưởng Nguyễn Thy Nga tiên phong công bố báo cáo tổng hợp thuế suất tối thiểu toàn cầu
Xem thêm
hoi thao khoa hoc quoc gia thuc day tang truong xanh huong toi phat trien ben vung
doi moi sang tao ket noi chinh sach voi doanh nghiep viet nam
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022