Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 10 (874)

Nền kinh tế Việt Nam trải qua gần 40 năm đổi mới với nhiều thành tựu đáng ghi nhận, nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi. Đặc biệt, mô hình tăng trưởng theo chiều rộng khai thác triệt để tài nguyên và vốn có thể nói là đã tới hạn. Việt Nam vẫn đang trong nguy cơ cao rơi vào bẫy thu nhập trung bình của thế giới. Để tháo gỡ điểm nghẽn và vùng trũng trong tăng trưởng, hướng đến mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững trong bối cảnh hội nhập hiện nay, cải cách thể chế kinh tế thị trường đóng vai trò quyết định. Bài viết Đổi mới thể chế kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững ở Việt Nam”, của nhóm tác giả Trương Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Thu Lài phân tích thực trạng chất lượng thể chế kinh tế Việt Nam, từ đó, đưa ra các quan điểm và một số giải pháp đổi mới thể chế kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam bền vững hơn.

Việt Nam, trong những năm qua, đã đạt được nhiều thành tựu trong thu hút FDI, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng và sự phát triển bền vững của đất nước. Để đạt được những thành tựu này, Chính phủ và các cơ quan liên quan đã triển khai nhiều biện pháp khuyến khích đầu tư, trong đó hệ thống chính sách khuyến khích đầu tư đóng một vai trò then chốt trong việc thu hút FDI. Tuy nhiên, việc hoàn thiện thể chế và chính sách ưu đãi vẫn còn nhiều hạn chế và thách thức ảnh hưởng đến hiệu quả thu hút FDI và sự phát triển của kinh tế Việt Nam. Bài viết Hoàn thiện thể chế, chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư tại Việt Nam", của nhóm tác giả Trần Hương Giang, Tống Đức Long, Trần Thanh Hằng phân tích tổng quan hệ thống chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư tại Việt Nam trong giai đoạn 30 năm trở lại đây, đồng thời đưa ra một số đề xuất.

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã trải qua năm 2023 đầy biến động, tuy nhiên vẫn kết thúc với những dấu hiệu tích cực. Cấu trúc thị trường ngày càng được hoàn thiện, nhiều kết quả quan trọng trên các khía cạnh đạt được mục tiêu đề ra và tiếp tục là điểm sáng thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước, là kênh dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Bài viết Hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023 và một số khuyến nghị trong thời gian tới”, của nhóm tác giả Nguyễn Đăng Dờn, Nguyễn Văn Đúng phân tích tổng quan hoạt động của TTCK Việt Nam năm 2023, đồng thời, tập trung đánh giá những ưu điểm, chỉ rõ một số hạn chế. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đề xuất các khuyến nghị liên quan.

Nền kinh tế số ngày càng phát triển với xu hướng chuyển đổi số doanh nghiệp, Cách mạng công nghiệp 4.0 cùng với dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, công nghệ chuỗi khối, internet vạn vật đã thay đổi toàn diện tất cả các mặt hoạt động của doanh nghiệp. Nghiên cứu thị trường điện toán đám mây, đưa ra cái nhìn tổng quan về xu hướng và động lực của ngành công nghiệp này. Thông qua bài viết Thị trường điện toán đám mây: Xu hướng, thách thức và một số đề xuất chính sách”, của tác giả Nguyễn Văn Thủy chỉ ra những thách thức cần phải vượt qua, như bảo mật dữ liệu, quản lý rủi ro, và hạ tầng mạng. Từ đó, đề xuất một số chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi và phát triển bền vững của thị trường điện toán đám mây.

Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia nhằm phát huy các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực từ biển cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước tình hình mới đóng vai trò vô cùng quan trọng. Qua bài viết Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trong tình hình mới”, tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Hương phân tích thực trạng phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia, bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế biển trong thời gian tới.

Xu hướng chuyển đổi xanh trong thương mại quốc tế nói chung và các quy định khắt khe hơn liên quan đến môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu của các đối tác thương mại lớn nói riêng sẽ là một thách thức không nhỏ đối với các nước đang phát triển như Việt Nam. Trong ngắn và trung hạn, các quy định như vậy sẽ gây trở ngại đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam và kim ngạch xuất khẩu có thể bị suy giảm. Tuy nhiên, đây cũng là yếu tố thúc đẩy các doanh nghiệp thay đổi tư duy và chuyển sang quy trình sản xuất xanh, thân thiện với môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững. Bài viết Thách thức và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu xanh của Việt Nam”, của tác giả Phạm Thị Oanh phân tích về chính sách xanh của một số thị trường xuất khẩu quan trọng của nước ta và tác động của chính sách này tới doanh nghiệp, từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu xanh của nước ta trong thời gian tới.

Phát triển kinh tế số (KTS) được xem là biện pháp tối ưu, nhằm hiện thực hóa mong muốn, khát vọng biến Việt Nam trở thành một nước hùng cường và phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những năm qua, KTS đã có những bước phát triển ấn tượng, giúp Việt Nam trở thành một trong những nền KTS hàng đầu khu vực. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, nhiều vấn đề đang đặt ra đối với việc phát triển KTS ở nước ta hiện nay. Bài viết “Phát triển kinh tế số ở Việt Nam trong bối cảnh mới: Thực trạng và giải pháp”, của Nguyễn Thị Kim Chi phân tích thực trạng phát triển KTS ở Việt Nam trong bối cảnh mới, từ đó đề xuất một số giải pháp, nhằm tăng cường phát triển KTS, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cùng với đó, trong số kỳ này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

CHIẾN LƯỢC - CHÍNH SÁCH

Trương Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Thu Lài: Đổi mới thể chế kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững ở Việt Nam

Trần Hương Giang, Tống Đức Long, Trần Thanh Hằng: Hoàn thiện thể chế, chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư tại Việt Nam

Nguyễn Đăng Dờn, Nguyễn Văn Đúng: Hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023 và một số khuyến nghị trong thời gian tới

Công Vũ Hà Mi, Nhữ Thùy Liên: Nghiên cứu về thực trạng pháp lý đối với ví điện tử tại V iệt Nam

Nguyễn Văn Thủy: Thị trường điện toán đám mây: Xu hướng, thách thức và một số đề xuất chính sách

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Bùi Ánh Thành, Nguyễn Vĩnh Khương, Nguyễn Minh Sáng: Tác động của quản trị lợi nhuận thông qua giao dịch thực đến quản trị vốn lưu động tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Lê Phương Lan, Phạm Thị Minh Nguyệt: Các yếu tố tác động đến chênh lệch lãi suất trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam

Hoàng Thị Duyên: Ứng dụng mô hình Z-Score trong đánh giá khả năng phá sản của các doanh nghiệp ngành dệt may niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Lê Thanh Hà, Phạm Huy Du, Trần Thu Phương, Nguyễn Nhã Linh, Nguyễn Thị Khánh Ngọc, Nguyễn Xuân Duy Anh: Đo lường tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài xanh và tính tuần hoàn của các quốc gia

Nguyễn Thị Quỳnh Hương: Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trong tình hình mới

Vũ Xuân Thủy: Tác động của tín dụng xanh đến hiệu quả kinh doanh của các NHTM ở Việt Nam

Phùng Mạnh Trung: Mô hình NDEA với biến đầu vào chia sẻ và sự phân tách hiệu quả thành phần

Hồ Thị Vân Anh, Thái Thị Ái Tuyền, Phạm Thị Minh Thư, Đỗ Nguyễn Hương Trầm, Đặng Thị Hoài Linh: Quản trị vốn lưu động và hiệu quả hoạt động: Bằng chứng từ các công ty niêm yết

Phạm Tiến Mạnh, Vũ Thị Hiền Nương: Tác động của đòn bẩy tài chính đến hiệu quả hoạt động tài chính: Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đào Lê Kiều Oanh: Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Phạm Thị Oanh: Thách thức và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu xanh của Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Chi: Phát triển kinh tế số ở Việt Nam trong bối cảnh mới: Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Tấn Khoa: Triển khai ESG trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị

Nguyễn Thị Thúy: Mối quan hệ tương tác giữa việc đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ khách hàng và việc tiếp cận các dịch vụ tài chính vi mô

Hoàng Việt Trung: Chuyển đổi số ngành ngân hàng: Vấn đề đặt ra và hướng giải quyết

Trần Thị Lan: Thực trạng và giải pháp phát triển hạ tầng số tại Việt Nam

Hoàng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Pha Lê: Để du lịch Việt Nam phát triển bền vững trong bối cảnh mới

Lã Thị Quỳnh Mai, Bùi Quỳnh Trang: Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số

Nguyễn Hoàng Giang, Lê Xuân Quang: Ứng dụng công nghệ Blockchain trong ngành thuế ở Việt Nam hiện nay

Đinh Thị Hương, Phạm Thị Thanh Hà: Yếu tố tác động đến năng lực chuyển đổi số của nhân lực tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam

Trần Thị Ngọc Quỳnh, Vương Đức Hoàng Quân: Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm liên quan, không liên quan và giá trị kinh tế gia tăng giảm giá hiệu chỉnh

Đỗ Anh Đức, Đỗ Quang Mạnh, Nguyễn Kim Việt Hùng, Nguyễn Thị Lan, Tống Thu Hà: Ảnh hưởng của sự lý tưởng hóa trong phong cách lãnh đạo lên hành vi đổi mới sáng tạo trong sinh viên: Vai trò trung gian của sự chia sẻ tri thức

Hồ Diệu Khánh: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với việc thanh toán qua ví điện tử tại TP. Đà Nẵng

Trần Thu Hương, Đoàn Thị Bích Thu, Dương Thị Xuân Diệu, Lê Quốc Hồng Thi: Marketing xanh và chiến lược thực thi hiệu quả cho các khu nghỉ dưỡng tại TP. Đà Nẵng

Dương Thị Tuyết Lan, Vũ Quỳnh Anh, Nguyễn Hà Châu, Dương Lê Trung, Phạm Hồng Quân: Cảm nhận của người tiêu dùng Gen Z về mối quan tâm tới môi trường, mức sẵn lòng chi trả và ý định tiêu dùng xanh

Trương Thị Xuân Đào, Đinh Thị Thu Hân, Lê Hoàng Sơn: Ảnh hưởng của văn hóa điện tử đến tài sản thương hiệu điểm đến ở Việt Nam

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Văn Ít: Tác động của marketing đến quyết định chọn trường đại học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh của sinh viên

Nguyễn Thị Hương Lan, Tạ Thị Vân Anh, Lê Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Mai Chi, Nguyễn Quỳnh Trang, Phạm Nguyễn Thiên Trang: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi đọc báo điện tử của sinh viên

Vũ Thị Diệp: Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 2 - Hàng tồn kho và các vấn đề đặt ra trong thực thi tại Việt Nam

Đoàn Gia Âu Du, Nguyễn Đức Hoài Anh, Phan Văn Tân: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thực phẩm chay của người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Đăng Hạt: Khám phá quá trình ra quyết định mua hàng của các ứng dụng giao đồ ăn: Nghiên cứu tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Hồng: Xây dựng mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Vũ Xuân Trường: Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành đối với thương hiệu Viettel Telecom của nhóm khách hàng sinh viên trên địa bàn Hà Nội

Lê Thanh Sang: Nhân tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ giao thức ăn nhanh của Gen Z tại Hồ Chí Minh

Trần Thị Thành, Nguyễn Thị Trà Khôi, Lê Thị Thương: Giải pháp thu hút sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa: Nghiên cứu tại TP. Hồ Chí Minh

Lương Hoàng Phong: Phát triển giáo dục đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay

Bùi Thị Minh Nguyệt, Khuất Thúy Hưởng: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Nguyễn Thị Lệ Huyền, Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Trương Long, Đặng Thị Thúy Hằng: Vai trò trung gian của thương hiệu trong quyết định ứng tuyển của ứng viên: Nghiên cứu trường hợp thế hệ Z tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Danh Nam, Đỗ Thị Tuệ Minh: Kiểm chứng sự hài lòng của nhân viên kế toán thế hệ Z đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội

Trần Việt Anh, Đinh Kiệm, Nguyễn Thị Thanh Quang: Nghiên cứu động lực làm việc của cán bộ công chức cấp cơ sở về thực thi hành chính công vụ tại quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

Lê Thanh Phương: Sự phát triển của công nghệ bảo hiểm trên thế giới và tại Việt Nam

Nguyễn Thị Phương Thu: Quản trị hợp tác phát triển kinh tế địa phương: Kinh nghiệm từ Hàn Quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Nguyễn Thái Dung, Nguyễn Ngọc Giàu: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch TP. Đà Lạt trong thời kỳ công nghệ 4.0

Thân Trọng Thụy: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại TP. Đà Lạt của khách du lịch nội địa sau đại dịch Covid-19

Phan Bảo Giang, Nguyễn Quang Trung: Một số giải pháp phát triển thương hiệu du lịch tỉnh Bình Thuận

Phạm Đình Sửu, Nguyễn Phước Hiền: Đào tạo nguồn nhân lực du lịch theo xu hướng hội nhập tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đặng Thành Thức, Đặng Bửu Kiếm, Nguyễn Thị Minh Hiền, Đinh Phạm Hiền: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng du khách tham quan tại Làng nón ngựa Phú Gia, tỉnh Bình Định

Đinh Thị Nguyên: Tăng cường quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lê Thị Mai Hương, Lương Minh Trang, Lưu Thế Lực, Ngô Khánh Hương Trà, Nguyễn Duy Đăng, Huỳnh Xuân Phong: Những yếu tố tác động đến quyết định chọn trường đại học của sinh viên trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Nhung: Đặc điểm công việc và sự công bằng ảnh hưởng đến động lực làm việc của giảng viên các trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Ái Liên, Lê Phương Huyền: Giải pháp nâng cao chất lượng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Kim Thành, Hải Dương

Vũ Việt Hùng: Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam

Đinh Công Hiển, Nguyễn Thanh Liêm, Huỳnh Thị Cẩm Thơ, Phan Ngọc Bảo Anh, Tất Duyên Thư: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Cần Thơ

Hà Thị Duy Linh: Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum: Thực trạng và hàm ý chính sách

Đoàn Thị Thúy Hải, Nguyễn Minh Huấn, Nông Thị Ngọc, Bùi Thị Xuân Nương: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm nhân thọ khách hàng tại TP. Đà Nẵng

Đỗ Văn Nhân: Phát triển du lịch tỉnh Gia Lai: Thực trạng và giải pháp

Hoàng Thị Ngọc Nghiêm: Tăng cường công tác quản lý thuế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh thông qua công cụ quản lý thuế: Thực trạng và giải pháp

IN THIS ISSUE

STRATEGY - POLICY

Truong Thi Thuy Dung, Nguyen Thi Thu Lai: Innovating economic institutions to promote sustainable economic growth in Vietnam

Tran Huong Giang, Tong Duc Long, Tran Thanh Hang: Improving institutions and preferential policies to encourage investment in Vietnam

Nguyen Dang Don, Nguyen Van Dung: Vietnam stock market activities in 2023 and some recommendations in the coming time

Cong Vu Ha Mi, Nhu Thuy Lien: Research on the legal status of e-wallets in Vietnam

Nguyen Van Thuy: Cloud computing market: Trends, challenges and some policy proposals

RESEARCH - DISCUSSIONS

Bui Anh Thanh, Nguyen Vinh Khuong, Nguyen Minh Sang: The impact of earnings management through real transactions on working capital management at companies listed on the Vietnamese stock market

Le Phuong Lan, Pham Thi Minh Nguyet: Factors affecting corporate bond interest rate differentials in Vietnam

Hoang Thi Duyen: Application of the Z-Score model in assessing the possibility of bankruptcy of textile and garment enterprises listed on the Vietnamese stock market

Le Thanh Ha, Pham Huy Du, Tran Thu Phuong, Nguyen Nha Linh, Nguyen Thi Khanh Ngoc, Nguyen Xuan Duy Anh: Measuring the impact of green foreign direct investment and circularity across countries

Nguyen Thi Quynh Huong: Developing the marine economy associated with protecting national sovereignty in the new landscape

Vu Xuan Thuy: The impact of green credit on the business performance of commercial banks in Vietnam

Phung Manh Trung: NDEA model with shared input variables and efficient component decomposition

Ho Thi Van Anh, Thai Thi Ai Tuyen, Pham Thi Minh Thu, Do Nguyen Huong Tram, Dang Thi Hoai Linh: Working capital management and operational efficiency: Evidence from listed companies

Pham Tien Manh, Vu Thi Hien Nuong: The impact of financial leverage on financial performance: Empirical study at real estate enterprises listed on the Vietnamese stock market

Dao Le Kieu Oanh: Factors affecting the capital adequacy ratio of Vietnamese joint stock commercial banks

Pham Thi Oanh: Challenges and solutions to promote Vietnam’s green exports

Nguyen Thi Kim Chi: Developing the digital economy in Vietnam in the new context: Current status and solutions

Nguyen Tan Khoa: Implementing ESG in the banking sector in Vietnam: Current status and recommendations

Nguyen Thi Thuy: The interactive relationship between diversifying customer support activities and accessing microfinance services

Hoang Viet Trung: Digital transformation of the banking industry: Problems and solutions

Tran Thi Lan: Current status and solutions for digital infrastructure development in Vietnam

Hoang Thi Cam Tu, Tran Thi Pha Le: For Vietnamese tourism to develop sustainably in the new context

La Thi Quynh Mai, Bui Quynh Trang: Improving the quality and efficiency of online public service provision in Vietnam in the context of digital transformation

Nguyen Hoang Giang, Le Xuan Quang: Applying Blockchain technology in the tax industry in Vietnam today

Dinh Thi Huong, Pham Thi Thanh Ha: Factors affecting the digital transformation capacity of human resources at small and medium-sized enterprises owned by women in Vietnam

Tran Thi Ngoc Quynh, Vuong Duc Hoang Quan: Strategy to diversify related and unrelated products and price-depreciation adjusted economic value add

Do Anh Duc, Do Quang Manh, Nguyen Kim Viet Hung, Nguyen Thi Lan, Tong Thu Ha: The influence of idealization in leadership style on innovative behavior in students: The mediating role of knowledge sharing

Ho Dieu Khanh: Research on customer satisfaction with payment via e-wallet in Danang city

Tran Thu Huong, Doan Thi Bich Thu, Duong Thi Xuan Dieu, Le Quoc Hong Thi: Green marketing and effective implementation strategies for resorts in Danang city

Duong Thi Tuyet Lan, Vu Quynh Anh, Nguyen Ha Chau, Duong Le Trung, Pham Hong Quan: Gen Z consumers’ perceptions of environmental concern, willingness to pay and green consumption intention

Truong Thi Xuan Dao, Dinh Thi Thu Han, Le Hoang Son: The influence of electronic culture on destination brand equity in Vietnam

Nguyen Thi My Hanh, Nguyen Van It: The impact of marketing on the decision to choose a university in the city. Ho Chi Minh for students

Nguyen Thi Huong Lan, Ta Thi Van Anh, Le Thi Ngoc Anh, Nguyen Thi Mai Chi, Nguyen

Quynh Trang, Pham Nguyen Thien Trang: Factors affecting students’ electronic newspaper reading behavior

Vu Thi Diep: International accounting standards IAS 2- Inventory and issues raised in implementation in Vietnam

Doan Gia Au Du, Nguyen Duc Hoai Anh, Phan Van Tan: Research on factors affecting consumers’ decisions to use vegetarian food in Ho Chi Minh City

Nguyen Dang Hat: Exploring the purchasing decision-making process of food delivery applications: A study in Ho Chi Minh City

Nguyen Thi Hong: Building a model to research factors affecting green growth promotion in Vietnam

Vu Xuan Truong: Factors affecting loyalty to the Viettel Telecom brand among student customers in Hanoi

Le Thanh Sang: Factors affecting Gen Z’s intention to use fast food delivery services in Ho Chi Minh City

Tran Thi Thanh, Nguyen Thi Tra Khoi, Le Thi Thuong: Solutions to attract students to participate in extracurricular activities: A study in Ho Chi Minh City

Luong Hoang Phong: Developing education to meet the needs of economic development in the current period

Bui Thi Minh Nguyet, Khuat Thuy Huong: Improving the quality of vocational training for rural workers in Lac Son district, Hoa Binh province

Nguyen Thi Le Huyen, Do Thi Anh Nguyet, Nguyen Truong Long, Dang Thi Thuy Hang: The mediating role of brand in candidates’ application decisions: Case study of generation Z in Ho Chi Minh City

Nguyen Danh Nam, Do Thi Tue Minh: Verifying the satisfaction of generation Z accountants working at businesses in Hanoi city

Tran Viet Anh, Dinh Kiem, Nguyen Thi Thanh Quang: Research on the working motivation of grassroots civil servants performing public administration in Tan Phu district, Ho Chi Minh City

PRACTICE - EXPERIENCE

Le Thanh Phuong: The development of insurance technology in the world and in Vietnam

Nguyen Thi Phuong Thu: Governance for local economic development cooperation: Experience from Korea and policy implications for Vietnam

Nguyen Thai Dung, Nguyen Ngoc Giau: Factors affecting the decision to choose a tourist destination in Da Lat city in the Industry 4.0 technology era

Than Trong Thuy: Factors affecting the intention to return to Da Lat city of domestic tourists after the Covid-19 pandemic

Phan Bao Giang, Nguyen Quang Trung: Some solutions to develop tourism brand in Binh Thuan province

Pham Dinh Suu, Nguyen Phuoc Hien: Training tourism human resources in the international integration trend at colleges and universities in Dong Nai province

Dang Thanh Thuc, Dang Buu Kiem, Nguyen Thi Minh Hien, Dinh Pham Hien: Factors affecting tourist satisfaction at Phu Gia Horse Hat Village, Binh Dinh province

Dinh Thi Nguyen: Strengthening state management of tourism in Bac Giang province

Le Thi Mai Huong, Luong Minh Trang, Luu The Luc, Ngo Khanh Huong Tra, Nguyen Duy Dang, Huynh Xuan Phong: Factors affecting students’ decision to choose a university in Ho Chi Minh City

Nguyen Van Nhung: Job characteristics and fairness affecting the work motivation of universit lecturers in Ho Chi Minh City

Nguyen Thi Ai Lien, Le Phuong Huyen: Solutions to improve the quality of investment in infrastructure development in Kim Thanh district, Hai Duong

Vu Viet Hung: Current status of information technology application at Vietnam National Electricity Group

Dinh Cong Hien, Nguyen Thanh Liem, Huynh Thi Cam Tho, Phan Ngoc Bao Anh, Tat Duyen Thu: Factors affecting the intention to choose an accounting service provider of small and medium-sized enterprises in Can Tho city

Ha Thi Duy Linh: Developing collective and cooperative economies in Kon Tum province: Current status and policy implications

Doan Thi Thuy Hai, Nguyen Minh Huan, Nong Thi Ngoc, Bui Thi Xuan Nuong: Factors affecting customers’ decision to buy life insurance in Danang city

Do Van Nhan: Tourism development in Gia Lai province: Current status and solutions

Hoang Thi Ngoc Nghiem: Strengthening tax management in Ho Chi Minh City through tax management tools: Current status and solutions