Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 33 (787)

Nông nghiệp và kinh doanh nông sản là những hoạt động quan trọng tại Việt Nam. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng nông sản và gây nhiều khó khăn cho các tổ chức và hộ gia đình làm nông nghiệp, từ đó ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, thúc đẩy khởi nghiệp kinh doanh nông nghiệp cần được chú trọng trong bối cảnh hiện nay. Bài viết “Vai trò của vốn xã hội trong thúc đẩy khởi nghiệp kinh doanh nông nghiệp”, nhóm tác giả Lê Đăng Lăng, Hoàng Ngọc Hiếu đánh giá vai trò của vốn xã hội (SC) trong việc thúc đẩy ý định khởi nghiệp kinh doanh nông nghiệp (AEI) bằng cách sử dụng Lý thuyết hành vi lập kế hoạch (TPB) dựa vào khuôn khổ Lý thuyết dựa trên nguồn lực (RBV). Các phát hiện từ nghiên cứu đóng góp có ý nghĩa cho cơ sở lý luận và một số hàm ý chính sách được đề xuất nhằm thúc đẩy AEI trong bối cảnh bình thường mới của Việt Nam.

Toàn cầu hóa đã trở thành một xu hướng quốc tế lớn trong lĩnh vực kinh tế những năm gần đây. Một trong những hoạt động thiết yếu của quá trình hội nhập kinh tế là hoạt động ngoại thương, trên thực tế, tỷ giá hối đoái là một trong những chỉ tiêu kinh tế vĩ mô nhạy cảm nhất. Tỷ giá hối đoái biến động từng ngày và chịu tác động của nhiều yếu tố, như: cung - cầu, lạm phát, cán cân thanh toán… Việc áp dụng các công cụ giảm thiểu rủi ro tỷ giá hối đoái hiệu quả không chỉ giúp doanh nghiệp hạn chế thiệt hại về kinh tế, mà còn tạo ra sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp trên thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế. Thông qua bài viết “Các yếu tố vĩ mô tác động đến tỷ giá hối đoái tại Việt Nam”, nhóm tác giả Đào Thanh Bình, Trần Phương Ly đưa ra một số hàm có thể giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro tỷ giá hối đoái trong giao dịch, nâng cao chất lượng và thúc đẩy hoạt động của ngân hàng và củng cố khả năng hội nhập toàn cầu.

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước tiếp tục cập nhật những xu hướng mới của kinh tế số và kịp thời đưa ra các giải pháp thực hiện Cách mạng công nghiệp 4.0, cũng như chuyển đổi sang nền kinh tế số. Tuy nhiên, mức độ ứng dụng công nghệ số và thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động kinh tế ở Việt Nam vẫn còn hạn chế. Bài viết Ảnh hưởng của mức độ sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông đến tăng trưởng sản lượng các ngành kinh tế Việt Nam”, tác giả Đặng Thị Việt Đức đánh giá mức độ ứng dụng và ảnh hưởng của việc ứng dụng ICT tới tăng trưởng sản lượng của các ngành kinh tế Việt Nam. Qua đó, có thể thấy mức độ chuyển đổi số và tác động của nó tới từng ngành kinh tế. Nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ 4 bảng Đầu vào - Đầu ra (Input - Output table - IO) là IO 2007, IO 2012, IO 2016, IO 2019 và mô hình kinh tế lượng phù hợp cho dữ liệu mảng 20 ngành kinh tế giai đoạn 2007-2019.

Khởi nghiệp sáng tạo thường gắn với ý tưởng mới, cùng với đó là sự ra đời của sản phẩm/dịch vụ mới, hoặc quy trình hoạt động mới của một công ty. Điều đó phần nào giúp nâng cao năng lực đổi mới, năng lực cạnh tranh và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế ở nhiều quốc gia. Vì vậy, các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, bao gồm chính sách ưu đãi thuế. Chính sách ưu đãi thuế khuyến khích sự phát triển cũng như tích lũy tài chính cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Đặc biệt, trước những khó khăn mà đại dịch Covid-19 gây ra, thì chính sách ưu đãi thuế lại càng quan trọng và cần thiết đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Bài viết Chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong bối cảnh đại dịch Covid-19”, tác giả Đàm Văn Huệ đề xuất một vài hàm ý về chính sách thuế cần thực hiện trong thời gian tới nhằm giúp doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo vượt qua đại dịch.

Trong giai đoạn diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, các công ty du lịch rất lúng túng trong cách lãnh đạo dẫn đến nhiều nơi gần như đóng cửa trong suốt một thời gian dài. Trong bối cảnh này, việc áp dụng những phong cách lãnh đạo mới được xem như là giải pháp mang tính cứu cánh giúp cho các doanh nghiệp vực dậy, vượt qua khó khăn, thích ứng dần với điều kiện “bình thường mới” của đất nước. Thông qua bài viết “Phong cách lãnh đạo hành chính và tương tác ảnh hưởng đến học tập tổ chức và hiệu suất doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch”, nhóm tác giả Mai Ngọc Khương, Phạm Thị Hồng Lê, Đỗ Thanh Tùng cung cấp thêm các bằng chứng khoa học giúp cho những nhà quản lý lĩnh vực du lịch xây dựng, lựa chọn mô hình phong lãnh đạo cho phù hợp để tạo động lực học tập cho nhân viên và góp phần nâng cao hiệu suất của doanh nghiệp trước các khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Cùng với đó, trong số tạp chí kỳ này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

Lê Đăng Lăng, Hoàng Ngọc Hiếu: Vai trò của vốn xã hội trong thúc đẩy khởi nghiệp kinh doanh nông nghiệp

Đào Thanh Bình, Trần Phương Ly: Các yếu tố vĩ mô tác động đến tỷ giá hối đoái tại Việt Nam

Đặng Thị Việt Đức: Ảnh hưởng của mức độ sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông đến tăng trưởng sản lượng các ngành kinh tế Việt Nam

Trần Vương Thịnh, Huỳnh Thị Trà My: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngân hàng thương mại để vay vốn của khách hàng cá nhân

Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Thị Thu Loan: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Vũ Trực Phức, Phạm Lê Minh Châu: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại BIDV Chi nhánh Ninh Thuận

Nguyễn Xuân Minh, Nguyễn Thị Kim Anh: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Đàm Văn Huệ: Chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Lục Mạnh Hiển, Nguyễn Quang Vĩnh, Lê Hồng Tá: Đánh giá thứ tự ưu tiên của các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn căn hộ chung cư

Mai Ngọc Khương, Phạm Thị Hồng Lê, Đỗ Thanh Tùng: Phong cách lãnh đạo hành chính và tương tác ảnh hưởng đến học tập tổ chức và hiệu suất doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch

Trần Thị Thanh Xuân, Bùi Thị Thùy, Tạ Thị Hòa: Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí logistics của các doanh nghiệp tại tỉnh Lạng Sơn

Đinh Sơn Hồng: Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

Võ Thị Thanh Thương, Huỳnh Tịnh Cát, Phạm Thị Uyên Thi, Hồ Diệu Khánh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn các trang thương mại điện tử của sinh viên Trường Đại học Duy Tân

Nguyễn Thị Thảo: Đo lường giá trị cảm nhận của khách hàng đối với chuỗi siêu thị VinMart trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Đinh Vân Oanh, Nguyễn Hoài Long: Các yếu tố thúc đẩy tài sản khách hàng - Góc tiếp cận marketing

Kiều Thu Hương: Quy trình ứng dụng internet marketing tại các doanh nghiệp du lịch Việt Nam: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

Trần Thị Thúy Hằng: Xây dựng khung phân tích về các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động trong các doanh nghiệp cơ khí tại Việt Nam

Trần Huy Phương, Vũ Hoàng Ngân, Ngô Quỳnh An: Dự báo nhu cầu kỹ năng của sinh viên khối ngành kinh tế và kinh doanh từ góc nhìn của doanh nghiệp

Nguyễn Thị Thanh Loan: Ảnh hưởng của công bố thông tin tự nguyện đến giá trị doanh nghiệp: Nghiên cứu điển hình tại các công ty phi tài chính niêm yết trên HOSE

Trần Thị Tuyết, Vũ Thị Hải Lý: Tác động của chất lượng website đến sự hài lòng của khách du lịch nội địa tại các khách sạn 4-5 sao trên địa bàn Hà Nội

Phạm Mỹ Duyên, Trương Lưu Hoài, Phan Văn Nhân, Lê Thị Hồng Nhi, Lê Hoàng Oanh: Xây dựng hàm chi phí và hàm sản xuất tại Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương

Trần Chí Thiện, Lê Ngọc Nương: Những rào cản tham gia du lịch cộng đồng từ góc nhìn của người dân bản địa ở tỉnh Cao Bằng

Võ Khắc Thường, Đinh Hoàng Anh Tuấn, Hà Duy Thanh: Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Phòng giao dịch Đức Linh

Trương Minh Đức: Ảnh hưởng của áp dụng quản lý chất lượng toàn diện (TQM) tới kết quả hoạt động của các công ty dịch vụ ở Việt Nam

Nguyễn Thị Cẩm Phú, Trần Dục Thức, Bùi Quang Hưng: Các nhân tố hành vi công dân tổ chức tác động đến kết quả làm việc của nhân viên ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hoàng Cao Cường: Nghiên cứu chuyển đổi mô hình kinh doanh số tại Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

Phạm Xuân Giang, Huỳnh Nguyễn Thanh Loan: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nguồn nhân lực logistics trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Quan Minh Nhựt: Thực trạng trình độ công nghệ và nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Kiên Giang

Phạm Thị Linh: Đánh giá cơ hội và thách thức cho xuất khẩu nông sản Việt Nam khi tham gia vào EVFTA

Bùi Thị Hương Thảo, Nguyễn Thị Kim Chi: Chính sách phát triển hoạt động khoa học và công nghệ ở các trường đại học khối kinh tế trong bối cảnh tự chủ

Trần Văn Anh: Xây dựng mô hình lý thuyết các yếu tố nguồn lực bên trong ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp chứng khoán ngành công nghệ thông tin

Vũ Đình Dũng, Nguyễn Xuân Giáp: Quản trị nguồn nhân lực ngành bưu chính trong giai đoạn chuyển đổi số: Thực trạng và giải pháp

Hoàng Thị Hảo, Bùi Văn Hiếu: Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

Lê Thị Quế, Trịnh Thị Huyền, Nguyễn Thị Thoạn: Khảo sát mức độ hài lòng của bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Nguyễn Trần Hoàng Phương, Nguyễn Hoàng Phương: Phát triển du lịch đường sông tại sông Vàm Cỏ Đông: Nghiên cứu đoạn chảy qua địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Nguyễn Thanh Liêm, Tất Duyên Thư, Đặng Hoàng Minh, Nguyễn Bích Ngọc: Lý thuyết và thực tiễn về xu hướng phát triển kinh tế tuần hoàn tại TP. Cần Thơ

IN THIS ISSUE

Le Dang Lang, Hoang Ngoc Hieu: The role of social capital in motivating agribusiness entrepreneurship

Dao Thanh Binh, Tran Phuong Ly: Effect of macroeconomic factors on exchange rate in Vietnam

Dang Thi Viet Duc: Influence of level of ICT use on the growth of economic sectors in Vietnam

Tran Vuong Thinh, Huynh Thi Tra My: Factors affecting individual customers’ choice of commercial banks for borrowing money

Bui Van Trinh, Nguyen Thi Thu Loan: Factors impacting individual customers’ decisions to borrow at Agribank Binh Thuy Branch, Can Tho city

Vu Truc Phuc, Pham Le Minh Chau: Determinants of the quality of lending services for SMEs at BIDV Ninh Thuan

Nguyen Xuan Minh, Nguyen Thi Kim Anh: Assessing customer satisfaction with service quality of Customs sub-department of Trang Bang Industrial Park, Tay Ninh province

Dam Van Hue: Tax policies to support innovative start-ups in the context of the Covid-19 pandemic

Luc Manh Hien, Nguyen Quang Vinh, Le Hong Ta: Evaluation of the priority order of factors affecting apartment selection

Mai Ngoc Khuong, Pham Thi Hong Le, Do Thanh Tung: Impact of administrative leadership and interactive leadership styles on organizational learning and business performance in the tourism sector

Tran Thi Thanh Xuan, Bui Thi Thuy, Ta Thi Hoa: Factors influencing logistics costs of enterprises in Lang Son province

Dinh Son Hong: Determinants of state budget revenue in Cau Ngang district, Tra Vinh province

Vo Thi Thanh Thuong, Huynh Tinh Cat, Pham Thi Uyen Thi, Ho Dieu Khanh: Research on factors affecting the choice of e-commerce platforms of students in Duy Tan University

Nguyen Thi Thao: Measuring customer perceived value to VinMart supermarket chain in Da Nang city

Dinh Van Oanh, Nguyen Hoai Long: Factors driving customer equity - From a marketing perspective

Kieu Thu Huong: The process of internet marketing in Vietnamese tourism enterprises: Current situation and some problems

Tran Thi Thuy Hang: Building an analytical framework on factors affecting labor productivity in mechanical enterprises in Vietnam

Tran Huy Phuong, Vu Hoang Ngan, Ngo Quynh An: Forecast firms’ demand for skills of students studying faculty of economics and business

Nguyen Thi Thanh Loan: Impact of voluntary disclosure on firm value: The case study of non-financial companies listed on HOSE

Tran Thi Tuyet, Vu Thi Hai Ly: Impact of website quality on the satisfaction of domestic tourists with 4- and 5-star hotels in Hanoi

Pham My Duyen, Truong Luu Hoai, Phan Van Nhan, Le Thi Hong Nhi, Le Hoang Oanh: Building cost function and production function at Binh Duong General Printing Joint Stock Company

Tran Chi Thien, Le Ngoc Nuong: Barriers to participation in community-based tourism from the perspective of local residents in Cao Bang province

Vo Khac Thuong, Dinh Hoang Anh Tuan, Ha Duy Thanh: Factors affecting customer loyalty to Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank - Duc Linh Transaction Office

Truong Minh Duc: Impact of total quality management (TQM) on the performance of service companies in Vietnam

Nguyen Thi Cam Phu, Tran Duc Thuc, Bui Quang Hung: Impact of organizational citizenship behavior (OCB) factors on job performance of commercial bank employees in Dong Nai province

Hoang Cao Cuong: Research on the transformation of digital business model at Viettel Post

Pham Xuan Giang, Huynh Nguyen Thanh Loan: Factors affecting logistics training quality in Ho Chi Minh City

Quan Minh Nhut: The current situation of technological level and the demand for technological innovation of seafood processing enterprises in Kien Giang province

Pham Thi Linh: Assessing opportunities and challenges for Vietnam’s agricultural exports after joining EVFTA

Bui Thi Huong Thao, Nguyen Thi Kim Chi: Policies on science and technology development at economics universities in the context of autonomy

Tran Van Anh: Building a research model of internal factors impacting business performance of listed information technology companies

Vu Dinh Dung, Nguyen Xuan Giap: Human resource management in the postal sector in the context of digital transformation: Reality and solutions

Hoang Thi Hao, Bui Van Hieu: Factors affecting the management of state budget revenue in Kim Boi district, Hoa Binh province

Le Thi Que, Trinh Thi Huyen, Nguyen Thi Thoan: Survey on the satisfaction level of patients undergoing inpatient treatment at 108 Military Central Hospital

Nguyen Tran Hoang Phuong, Nguyen Hoang Phuong: Boosting river tourism in Vam Co Dong river: The case study of the section crossing Ben Luc district, Long An province

Nguyen Thanh Liem, Tat Duyen Thu, Dang Hoang Minh, Nguyen Bich Ngoc: Theory and practice of circular economy trend in Can Tho city