Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 9 (799)

Mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế là một vấn đề còn gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều nghiên cứu ủng hộ mối quan hệ đồng biến giữa lạm phát và tăng trưởng và ngược lại, cũng có những nghiên cứu cho rằng, lạm phát gây ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, đáng lưu ý, một số nghiên cứu lại khám phá rằng, bản chất mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế trong dài hạn không phải là quan hệ tuyến tính, mà là quan hệ phi tuyến tính. Có nghĩa là tại các điểm mà tỷ lệ lạm phát vừa phải, thì lạm phát và tăng trưởng kinh tế có quan hệ dương (có tác động kích thích) hoặc lạm phát không tác động đến tăng trưởng, tuy nhiên khi tỷ lệ lạm phát tăng cao, thì lạm phát lại có tác động âm (kìm hãm) đến tăng trưởng. Bài viết Ngưỡng lạm phát tối ưu đối với nền kinh tế Việt Nam”, nhóm tác giả Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thị Yến Hạnh đề xuất một hàm ý chính sách trong điều hành vĩ mô ở Việt Nam.

Từ khi thực hiện cải cách kinh tế thị trường vào năm 1986, Việt Nam đã chuyển mình từ một quốc gia nằm trong số những nước kém phát triển trở thành một trong những nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh và năng động nhất trên thế giới. Thành công này rõ ràng là nhờ một phần lớn vào mức độ mở cửa kinh tế cao của Việt Nam dựa trên thương mại quốc tế. Xuất khẩu của Việt Nam đã phát triển vượt bậc và trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, do tính mở cao của nền kinh tế, nên xuất khẩu của Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào các tác động từ các cú sốc bên ngoài có tầm ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu, gần đây nhất là đại dịch Covid-19. Bài viết “Tác động của dịch Covid-19 đến xuất khẩu của Việt Nam và chính sách ứng phó trong giai đoạn tới”, nhóm tác giả Trần Kim Anh, Nguyễn Thị Hiên, Lê Mai Trang tập trung vào phân tích thực trạng xuất khẩu của Việt Nam, từ đó sử dụng mô hình hồi quy hỗn hợp để đánh giá ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Ngành du lịch được coi là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, có đóng góp tích cực vào GDP của cả nước. Tính đến trước thời điểm đại dịch diễn ra, ngành du lịch đã tạo ra được một thị trường lao động sôi nổi. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, với sự phát triển của du lịch giai đoạn trước năm 2019, mỗi năm, ngành du lịch Việt Nam cần thêm khoảng 40.000 lao động. Tuy nhiên, lượng sinh viên chuyên ngành ra trường chỉ khoảng 15.000 người/năm, chưa đáp ứng đủ nhu cầu tuyển dụng, trong số các sinh viên ra trường đó chỉ hơn 12% có trình độ cao đẳng, đại học trở lên (Nguyễn Văn Đính, 2021). Có thể thấy, nguồn nhân lực ngành du lịch trước đại dịch Covid-19 cũng đã thiếu, do số nhân sự chưa đáp ứng đủ triển vọng phát triển của Ngành. Thông qua bài viết Yếu tố ảnh hưởng tới ý định quay trở lại với công việc của nhân lực ngành du lịch Việt Nam sau đại dịch Covid-19”, nhóm tác giả Đào Minh Ngọc, Lương Nguyễn Ngọc Loan, Nguyễn Khánh Linh, Lỗ Nguyễn Hải Ngọc, Vũ Quốc Việt đề xuất một số giải pháp phù hợp để các doanh nghiệp và ngành du lịch có thể thu hút và xây dựng đội ngũ nhân lực du lịch đảm bảo về số lượng và chất lượng.

Trong nhiều năm qua, Chính phủ đã dành nhiều nguồn lực để cải thiện nền giáo dục của đồng bào DTTS bằng các chương trình hỗ trợ giáo dục và giảm nghèo. Trong đó, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng DTTS (thường gọi là Chương trình 135) là một trong những chương trình giảm nghèo với quy mô và mức độ đầu tư lớn nhất được thực hiện từ năm 1998 cho đến nay. Chương trình 135 đã có những tác động tích cực đến giảm nghèo và mọi mặt đời sống của người DTTS ở Việt Nam. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 01/10/2019, Việt Nam có khoảng 18,5% người DTTS không biết đọc biết viết tiếng phổ thông, trong đó một số dân tộc có hơn 50% dân số mù chữ, chẳng hạn như các dân tộc Lự, Mảng và La Hủ. Trong khi đó, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đi học được đến trường ở các cấp phổ thông còn thấp và tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng còn khá phổ biến, đặc biệt là ở cấp trung học cơ sở. Bài viết “Tác động của các chính sách giảm nghèo lên khả năng tiếp cận giáo dục của người dân vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam: Trường hợp Chương trình 135”, nhóm tác giả Phan Văn Cương, Phùng Minh Đức, Phạm Văn Nghĩa đánh giá tác động của các chính sách giảm nghèo lên khả năng tiếp cận giáo dục của người dân vùng dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt Nam, từ đó đưa ra một số hàm ý chính sách.

Bất chấp đại dịch Covid-19, xuất khẩu ngành dệt may đã đạt 39 tỷ USD trong năm 2021. Đây là ngành có chỉ số tập trung doanh nghiệp đặc biệt cao tại vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó dẫn đầu là TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Do vậy, sự phát triển công nghiệp dệt may của Vùng đóng vai trò quan trọng đối với ngành dệt may của cả nước. Tuy nhiên, thời gian qua, công nghệ sản xuất; nguồn nguyên, phụ liệu sử dụng của ngành dệt may của cả nước, cũng như vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam phần lớn qua kênh nhập khẩu từ nước ngoài, nên giá trị gia tăng đem lại từ hoạt động xuất khẩu của ngành này thấp. Bài viết Giải pháp thúc đẩy liên kết phát triển công nghiệp dệt may vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam”, nhóm tác giả Nguyễn Chí Hải, Phạm Mỹ Duyên, Bùi Hồng Ngọc đề cập đến các đặc điểm ngành công nghiệp dệt may vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam trên các khía cạnh liên kết ngược về nguyên liệu, khả năng đổi mới và chuyển giao công nghệ của Vùng, qua đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy liên kết trong ngành dệt may của toàn Vùng.

Cùng với đó, trong số tạp chí kỳ này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thị Yến Hạnh: Ngưỡng lạm phát tối ưu đối với nền kinh tế Việt Nam

Trần Kim Anh, Nguyễn Thị Hiên, Lê Mai Trang: Tác động của dịch Covid-19 đến xuất khẩu của Việt Nam và chính sách ứng phó trong giai đoạn tới

Đào Minh Ngọc, Lương Nguyễn Ngọc Loan, Nguyễn Khánh Linh, Lỗ Nguyễn Hải Ngọc, Vũ Quốc Việt: Yếu tố ảnh hưởng tới ý định quay trở lại với công việc của nhân lực ngành du lịch Việt Nam sau đại dịch Covid-19

Phan Văn Cương, Phùng Minh Đức, Phạm Văn Nghĩa: Tác động của các chính sách giảm nghèo lên khả năng tiếp cận giáo dục của người dân vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam: Trường hợp Chương trình 135

Hồ Mỹ Dung: Tác động của hỗ trợ xã hội và hỗ trợ của trường đại học đến ý định khởi nghiệp của sinh viên: Nghiên cứu tại Trường Đại học Trà Vinh

Nguyễn Chí Hải, Phạm Mỹ Duyên, Bùi Hồng Ngọc: Giải pháp thúc đẩy liên kết phát triển công nghiệp dệt may vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam

Nguyễn Trần Hưng: Các nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thương mại điện tử của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương

Trần Trọng Đức, Đoàn Thị Thảo, Đinh Thuỳ Mai, Nguyễn Ngọc Ly, Phạm Như Trang, Trần Hải Anh: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ áp dụng IoT tại các cửa hàng bán lẻ của sinh viên trên địa bàn TP. Hà Nội

Nguyễn Thị Liên Hương: Quản trị công ty: Mô hình lý thuyết, thực trạng vận dụng ở các nước ASEAN và gợi ý cho các công ty Việt Nam

Vũ Tuấn Thành, Phan Thị Khánh Phương, Phạm Linh Chi, Trần Thanh Mai, Bùi Bích Ngân: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng bệnh viện công lập trên địa bàn TP. Hà Nội

Võ Thành Văn, Bùi Văn Trịnh: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đang sử dụng mạng VinaPhone tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Đặng Ngọc Hà, Nguyễn Lâm Ngọc Vi: Nhận thức và thái độ của thế hệ Y đối với thực phẩm hữu cơ tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phạm Thanh Trà: Ảnh hưởng của chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp

Nguyễn Thị Thu Hương, Tô Thị Vân Anh: Nhận diện những rào cản trong đo lường năng suất tại các trường đại học khối kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội

Lê Thị Thu, Vũ Thị Thùy Linh: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tâm lý “thích dùng hàng ngoại” của giới trẻ tại Việt Nam hiện nay

Vũ Hồng Vân, Nguyễn Thị Oanh: Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa học đường của trường đại học từ góc nhìn của sinh viên

Phạm Thị Huyền, Trần Phương An, Trần Thị Linh Chi, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Vân Anh, Đỗ Hoàng Đức Mạnh: Ảnh hưởng của áp lực đồng trang lứa đến quyết định lựa chọn trường đại học của học sinh, sinh viên

Lê Quang Hiệp, Nguyễn Thị Loan: Nghiên cứu đề xuất chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Person Life Việt Nam trong giai đoạn 2022-2025

Trần Thị Lương: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng trên mạng xã hội Facebook đối với người tiêu dùng Đà Nẵng

Nguyễn Thị Thúy Duyên: Hình ảnh điểm đến ảnh hưởng tới quyết định quay trở lại điểm đến Hà Tĩnh của du khách nội địa

Lê Thái Sơn, Lê Thị Thúy: Vấn đề thông tin bất đối xứng trên thị trường lao động Việt Nam: Nghiên cứu thực nghiệm trong bối cảnh nền kinh tế khủng hoảng và phục hồi

Võ Khắc Thường, Võ Khắc Trường Thi, Võ Khắc Trường Thanh, Lê Anh Linh: Mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo chuyển đổi, sự thỏa mãn trong công việc và lòng trung thành của nhân viên: Trường hợp nghiên cứu các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Phan Thiết

Trần Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thanh Bằng, Trần Trung Kỳ, Trần Lê Mỹ Ngọc, Bùi Thị Y Ngọc, Cai Hoài Tân: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tin cậy của khách hàng trong các giao dịch thương mại điện tử tại Bình Định

Phạm Hồng Biên: Ứng dụng mô hình Fuzzy-TOPSIS để đánh giá tiềm năng các địa điểm tại Quảng Ninh trong việc thu hút FDI của Nhật Bản nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh

Trần Thị Quanh, Lê Mộng Huyền: Ảnh hưởng của việc sử dụng thông tin kế toán quản trị đến quản trị rủi ro doanh nghiệp và kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu Việt Nam: Mô hình nghiên cứu đề xuất

Cảnh Chí Hoàng, Dương Đình Tứ: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định thuê văn phòng của khách hàng tại các quận khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh

Trần Văn Tùng: Các nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức của sinh viên khối kinh tế về phương pháp học trực tuyến trong thời đại số tại các trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh

Ngô Ngọc Cương: Các nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của sinh viên khi tham gia học kỳ doanh nghiệp tại các trường đại học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Ngọc Minh: Đề xuất mô hình các nhân tố của hội nhập kinh tế quốc tế ảnh hưởng đến hoàn thiện chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam hiện nay

Vũ Thị Minh Hiền, Phạm Văn Dũng, Trần Kim Loan: Xây dựng thương hiệu dịch vụ bay du lịch cho Công ty Trực thăng Miền Bắc

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt: Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh

Vũ Trực Phức: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người tham gia BHXH tự nguyện với chất lượng dịch vụ hành chính công tại Bảo hiểm xã hội huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Lê Văn Thứ, Trần Ái Kết: Cấu trúc phụ thuộc giữa thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường chứng khoán Nhật Bản: Tiếp cận bằng mô hình Copula có điều kiện

Vũ Thị Như Quỳnh: Hành vi bán hàng thích ứng tại các cửa hàng thời trang trên địa bàn TP. Hà Nội.

Nguyễn Ngọc Ân, Trần Mạnh Thắng, Đặng Hoàng Anh, Đỗ Ngân Hương: Hoạt động công đoàn trong cơ chế tự chủ các cơ sở giáo dục đại học: Cơ hội và thách thức

IN THIS ISSUE

Tran Anh Tuan, Nguyen Thi Yen Hanh: The optimal inflation threshold for the Vietnamese economy

Tran Kim Anh, Nguyen Thi Hien, Le Mai Trang: Impact of the Covid-19 pandemic on Vietnam’s exports and policy to tackle in the coming period

Dao Minh Ngoc, Luong Nguyen Ngoc Loan, Nguyen Khanh Linh, Lo Nguyen Hai Ngoc, Vu Quoc Viet: Factors affecting the intention to return to work of Vietnamese employees in the tourism sector in a post-pandemic future

Phan Van Cuong, Phung Minh Duc, Pham Van Nghia: Impact of poverty reduction policies on education access of ethnic minority groups in Vietnam: The case study of Program 135

Ho My Dung: Impact of social support and university support on students’ entrepreneurial intention: The case study of Tra Vinh University

Nguyen Chi Hai, Pham My Duyen, Bui Hong Ngoc: Solutions to promote linkages and develop textile and garment industry in the Southern key economic region

Nguyen Tran Hung: Factors affecting the quality of e-commerce business support services of E-commerce and Digital Economy Department - Ministry of Industry and Trade

Tran Trong Duc, Doan Thi Thao, Dinh Thuy Mai, Nguyen Ngoc Ly, Pham Nhu Trang, Tran Hai Anh: Determinants of Hanoi-based students’ intention to use IoT application services at retail stores

Nguyen Thi Lien Huong: Corporate governance: Theoretical model, practical use in ASEAN countries and recommendations for Vietnamese companies

Vu Tuan Thanh, Phan Thi Khanh Phuong, Pham Linh Chi, Tran Thanh Mai, Bui Bich Ngan: Factors affecting the quality of public hospitals in Hanoi

Vo Thanh Van, Bui Van Trinh: Factors impacting the satisfaction of customers using VinaPhone network in Ham Thuan Nam district, Binh Thuan province

Dang Ngoc Ha, Nguyen Lam Ngoc Vi: Perception and attitude towards organic food of Generation Y in Ho Chi Minh City, Vietnam

Pham Thanh Tra: Influence of Vietnamese accounting standards on revenue, expenses and determination of business results in enterprises

Nguyen Thi Thu Huong, To Thi Van Anh: Identification of barriers in productivity measurement at economics universities in Hanoi

Le Thi Thu, Vu Thi Thuy Linh: Factors affecting the psychology of Vietnamese young consumers’ preferences for foreign products

Vu Hong Van, Nguyen Thi Oanh: Determinants of school culture from students’ perspective

Pham Thi Huyen, Tran Phuong An, Tran Thi Linh Chi, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Thi Van Anh, Do Hoang Duc Manh: Influence of peer pressure on students’ choice of university

Le Quang Hiep, Nguyen Thi Loan: Proposal of business strategy for Person Life Vietnam Joint Stock Company in the period of 2022-2025

Tran Thi Luong: Determinants of Da Nang-based consumers’ purchase intention via social networks

Nguyen Thi Thuy Duyen: Impact of destination image on return decision of domestic tourists to Ha Tinh destination

Le Thai Son, Le Thi Thuy: The problem of asymmetric information in the Vietnam’s labor market: An empirical study in the context of economic crisis and recovery

Vo Khac Thuong, Vo Khac Truong Thi, Vo Khac Truong Thanh, Le Anh Linh: Impact of transformational leadership style on job satisfaction and employee loyalty: The case study of SMEs in Phan Thiet city

Tran Thi Thanh Nhan, Nguyen Thanh Bang, Tran Trung Ky, Tran Le My Ngoc, Bui Thi Y Ngoc, Cai Hoai Tan: Factors affecting customers’ trust in e-commerce transactions in Binh Dinh

Pham Hong Bien: Application of the Fuzzy-TOPSIS model to assess the potential locations in Quang Ninh for the purpose of attracting Japanese FDI to promote green growth

Tran Thi Quanh, Le Mong Huyen: A proposed research model of the effects of using management accounting information on enterprise risk management and business result in Vietnamese wood processing and export enterprises

Canh Chi Hoang, Duong Dinh Tu: Factors affecting customers’ intention to rent offices in central districts of Ho Chi Minh City

Tran Van Tung: Factors affecting the perception of economics students towards online learning method at Ho Chi Minh City-based universities in the digital age

Ngo Ngoc Cuong: Factors affecting the satisfaction of students participating in business semester at universities in Ho Chi Minh City

Nguyen Ngoc Minh: Proposing a research model of components of international economic integration that impacts the completion of Vietnam’s current income tax policy

Vu Thi Minh Hien, Pham Van Dung, Tran Kim Loan: Building the brand for VNH North’s sightseeing flights by helicopter

Nguyen Thi Anh Nguyet: Factors influencing the effectiveness of internal control system in small and medium-sized manufacturing enterprises in Ho Chi Minh City

Vu Truc Phuc: Determinants of the satisfaction of voluntary social insurance participants with the quality of public administrative services at the Social Insurance Agency of Thoai Son district, An Giang province

Le Van Thu, Tran Ai Ket: Dependence structure between the Vietnamese and Japanese stock markets: A conditional Copula approach

Vu Thi Nhu Quynh: Adaptive selling behavior at fashion stores in Hanoi

Nguyen Ngoc An, Tran Manh Thang, Dang Hoang Anh, Do Ngan Huong: Activities of trade union in the autonomy mechanism at higher education institutions: Opportunities and challenge