Thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian triển khai xây dựng, báo cáo cấp có thẩm quyền thành lập cơ quan quản lý thuế trên địa bàn Thành phố Thủ Đức theo mô hình phù hợp, để không ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách nhà nước, ngày 22/1/2021, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 787/BTC-TCCB về quản lý công tác thuế trên địa bàn Thành phố Thủ Đức.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Thuế trước mắt giữ nguyên hoạt động và tổ chức bộ máy của 3 Chi cục Thuế Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức trên địa bàn thành phố Thủ Đức thuộc Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, để thực hiện nhiệm vụ quản lý thu thuế trên địa bàn các phường thuộc Thành phố Thủ Đức trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Chi cục Thuế Quận 2 thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn các Phường: An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi và Thủ Thiêm (địa bàn các phường thuộc Quận 2 cũ).

Chi cục Thuế Quận 9 thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn các Phường: Hiệp Phú, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Tân Phú và Trường Thạnh (địa bàn các phường thuộc Quận 9 cũ).

Chi cục Thuế Quận Thủ Đức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn các Phường: Bình Chiểu, Bình Thọ, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung, Linh Xuân, Tam Bình, Tam Phú và Trường Thọ (địa bàn các phường thuộc Quận Thủ Đức cũ).

Việc triển khai thi hành hướng dẫn trên từ ngày 25/1/2021 cho đến khi có văn bản quy định khác của cấp có thẩm quyền về tổ chức bộ máy cơ quan thuế Thành phố Thủ Đức.

Lãnh đạo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chức năng của Thành phố Thủ Đức để thực hiện nhiệm vụ về quản lý thuế trên địa bàn (Nguồn: Internet)

Bộ Tài chính giao Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm phân công 1 chi cục thuế làm đầu mối để tổng hợp chung tình hình quản lý thuế của 3 chi cục thuế và cử lãnh đạo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách, điều hành, phối hợp với các đơn vị chức năng của Thành phố Thủ Đức để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến quản lý thuế trên địa bàn. Đơn vị đầu mối này có trách nhiệm báo cáo về tình hình hoạt động quản lý thu thuế trên địa Thành phố Thủ Đức, thực hiện nhiệm vụ phối hợp công tác các cơ quan địa phương và trung ương; tổ chức tuyên truyền để các cơ quan, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn nắm bắt về việc tổ chức quản lý công tác thuế trên địa bàn Thành phố Thủ Đức của cơ quan thuế trong thời gian sắp xếp, chuyển đổi; đảm bảo việc phục vụ người dân và doanh nghiệp trong công tác thuế được thông suốt.

Trong thời gian triển khai xây dựng cơ quan thuế Thành phố Thủ Đức, Bộ Tài chính giao Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh giữ vững ổn định về bộ máy, không gây xáo trộn về nhân sự, làm tốt công tác tư tưởng, chính trị đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các chi cục thuế trên địa bàn Thành phố Thủ Đức./.