Thứ sáu 09/06/2023 16:12 | Liên hệ Tòa soạn p-ISSN: 1859-4972
e-ISSN: 2734-9365
Xuất khẩu gạo đang đà thuận lợi
VFA: Năm 2015 xuất khẩu 6,55 triệu tấn gạo
Báo cáo xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 8-9/2015 của USDA
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022