Cập nhật ngày 10/01/2019 - 00:06:32

           

Năm 2018, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đã đạt hơn 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 12,7%

- Theo UBCKNN, mặc dù tình hình kinh tế tài chính quốc tế năm 2018 diễn biến phức tạp, tuy nhiên thị trường vốn đã có những bước phát triển, hoàn thành tốt các mục tiêu và kế hoạch đề ra, vận hành an toàn, ổn định và ngày càng công khai, minh bạch, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Con số này được lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) báo cáo tại Hội nghị Tổng kết ngành Tài chính năm 2018 tổ chức vào chiều 9/1/2019.

Tạo hành lang pháp lý đồng bộ, ổn định cho hoạt động thị trường vốn

Năm 2018, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng khoán, UBCKNN đã tham mưu cho Bộ Tài chính đã xây dựng Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi, hiện đang tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành liên quan và thành viên thị trường để hoàn thiện dự thảo, gửi Bộ Tư pháp thẩm định, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019) và xem xét thông qua vào kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019).

Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, UBCKNN cũng đã tham mưu cho Bộ Tài chính trình Chính phủ Đề án thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam trên cơ sở sắp xếp lại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, tập trung hoàn thiện Đề án Tái cấu trúc thị trường chứng khoán và bảo hiểm giai đoạn 2018 - 2020 và định huớng đến năm 2025.

Theo đề án này, sẽ tiếp tục cơ cấu lại toàn diện để thị trường chứng khoán trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế; xây dựng cơ cấu hợp lý, cân bằng giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn; hỗ trợ tích cực quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân; tăng cường mở cửa và hội nhập.

Đồng thời, tập trung xây dựng, ban hành các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, như đa dạng hóa sản phẩm phái sinh (Covered Warrants, Future Contracts), nâng cấp công nghệ (Fintech), công ty chứng khoán; cơ chế tạo lập thị trường, tăng cường quản trị công ty (CG code),... nhằm đa dạng hóa, thu hút các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài.

Cũng trong năm 2018, nhiều Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan đến trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương cũng được UBCKNN trình Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành. Đặc biệt, nhằm mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư; từng bước mở rộng quy mô của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, giảm bớt gánh nặng huy động vốn cho kênh tín dụng ngân hàng, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Năm 2018, quy mô vốn hoá thị trường cổ phiếu đã đạt hơn 3,9 triệu tỷ đồng

Năm 2018, quy mô và thanh khoản thị trường tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ

 Báo cáo của UBCKNN cho biết, quy mô vốn hoá thị trường cổ phiếu đã đạt hơn 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2017, tương đương với 71,6%GDP năm 2018, vượt chỉ tiêu 70%GDP đề ra tại Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

 Giá trị giao dịch cổ phiếu bình quân đạt 6.500 tỷ đồng/phiên, tăng 29% so với năm 2017, tương đương 20,3%GDP năm 2018.

Trên thị trường trái phiếu, giá trị niêm yết đạt 1.122 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm 2017, tương đương với 20,3%GDP năm 2018. Giao dịch trái phiếu về cơ bản vẫn giữ được mức sôi động với giá trị giao dịch đạt 8.834 tỷ đồng/phiên.

Thị trường chứng khoán phái sinh mặc dù mới ra đời hơn một năm nhưng thanh khoản thị trường tăng gần 7 lần so với năm 2017 và vị thế mở cuối năm đạt gần 21.653 hợp đồng, tăng 2,7 lần so với cuối năm 2017.

Đặc biệt, vốn đầu tư gián tiếp của nước ngoài vẫn vào ròng, đạt 2,8 tỷ USD, cơ bản bằng mức kỷ lục 2,9 tỷ USD của năm 2017 trong khi nhiều nước Đông Nam Á đã có biểu hiện rút vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Giá trị danh mục của nhà đầu tư nước ngoài ước đạt trên 32,8 tỷ USD.

Năm 2018 cũng ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của các doanh nghiệp niêm yết. Trong 9 tháng đầu năm 2018, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết có sự cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái cả về doanh thu và lợi nhuận (doanh thu tăng 20,5% và lợi nhuận tăng 24,9%). Các công ty chứng khoán có lợi nhuận sau thuế tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường chứng khoán đã tiếp tục khẳng định là kênh huy động vốn hiệu quả cho sự phát triển kinh tế, trong đó, huy động trái phiếu Chính phủ và trái phiếu Chính phủ bảo lãnh đạt 192 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn phát hành bình quân trái phiếu kho bạc đạt mức 12,55 năm.

Bên cạnh đó, huy động vốn qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phần hoá đạt 86,8 nghìn tỷ đồng, tăng 71,4% so với năm 2017.

Ngoài ra, theo báo cáo của UBCKNN, năm 2018, UBCKNN tiếp tục chú trọng công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra thường xuyên việc chấp hành pháp luật về chứng khoán đối với các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường. Các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường đã được xử lý nghiêm minh, kịp thời và được công bố công khai theo quy định. Năm 2018, đã tổ chức 78 đoàn thanh kiểm tra, đã ban hành 363 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức và cá nhân, với tổng số tiền phạt là 19,1 tỷ đồng.

Năm 2019, thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Với đà tăng trưởng của nền kinh tế năm 2018, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCKNN cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa về quy mô và chất lượng của thị trường chứng khoán.

Theo đó, sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, trọng tâm là thông qua Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho doanh nghiệp trong huy động vốn, nâng cao tính công khai, minh bạch của thị trường chứng khoán, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thị trường chứng khoán để bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tái cấu trúc thị trường chứng khoán, trọng tâm là nâng cao năng lực, lành mạnh hoá hệ thống các tổ chức trung gian thị trường.

Đặc biệt, UBCKNN cho biết, sẽ thực hiện cơ cấu lại thị trường chứng khoán, thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam trên cơ sở sắp xếp lại 2 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Triển khai các sản phẩm chứng khoán phái sinh hợp đồng tương lai trên một số chỉ số và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, triển khai sản phẩm chứng quyền có bảo đảm; Thúc đẩy triển khai các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ hạng thị trường cận biên lên hạng thị trường mới nổi./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan