Cập nhật ngày 01/10/2014 - 09:51:48

           

Chênh lệch lãi suất ngày càng giảm

- Báo cáo tình hình tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2014 của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho biết, tổng cầu thấp, xử lý nợ xấu chậm là nguyên nhân dẫn đến chênh lệch lãi suất (NIM) ngày càng giảm.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm các ngân hàng công bố, tỷ lệ NIM 6 tháng đầu năm 2014 của hầu hết các ngân hàng đều giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Thu thập số liệu từ 15 tổ chức tín dụng, tỷ  lệ NIM trung bình của 15 tổ chức tín dụng này trong 6 tháng đầu năm 2014 đã giảm hơn 50% so với cùng kỳ 2013.  

Báo cáo cũng cho biết, lạm phát giảm tạo điều kiện giảm mặt bằng lãi suất. Lãi suất huy động VND phổ biến kỳ hạn 6 tháng giảm từ mức 7,2%/năm đầu năm 2014 xuống còn 6,1% ở 20/9. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm cũng giảm từ mức trên 7%/năm tại đầu năm xuống dưới 5%/năm vào giữa tháng 9/2014. Thanh khoản hệ thống tiếp tục ở trạng thái tốt, hỗ trợ cho việc phát hành trái phiếu chính phủ. 

Tổng cầu mặc dù cải thiện, nhưng vẫn chưa đủ lực để tạo sức bật cho nền kinh tế. Doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, đầu tư tư nhân ở mức thấp. Tiêu dùng tư thấp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng mặc dù luôn tăng cao hơn cùng kỳ năm 2013, nhưng  mức cải thiện không lớn và còn thấp hơn nhiều so với mức trên 10% của năm 2010-2011.

Về nợ xấu, lý do khiến tiến độ xử lý chậm so với kỳ vọng được Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia đưa ra là vì lợi ích của việc bán nợ xấu cho VAMC theo cơ chế hiện hành chưa đủ mức khuyến khích các tổ chức tín dụng tích cực bán nợ xấu cho VAMC, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đang thấp hơn đáng kể lãi suất tái cấp vốn đối với lãi suất trái phiếu của VAMC. Đồng thời, tiến độ phát mại tài sản đảm bảo phụ thuộc vào sự phục hồi của thị trường bất động sản. 

Ngoài ra, thủ tục tố tụng, thi hành án kéo dài, nhiều rủi ro cùng với thủ tục phát mại rườm rà phức tạp là một trong những nguyên nhân kéo dài tiến độ xử lý nợ xấu của khu vực ngân hàng./.

Thanh Hà
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan