Cập nhật ngày 30/09/2018 - 08:41:53

           

Giai đoạn 2018-2022, TP. Hồ Chí Minh cần huy động khoảng 2.867.357 tỷ đồng

- Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, nguồn lực đầu tư sử dụng ngân sách là chính nên đầu tư tăng không đáng kể. Nếu để đột phá, cần phải huy động từ nhiều nguồn lực của xã hội.

UBND Thành phố vừa đề ra các giải pháp huy động nhiều nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn trong giai đoạn 2018-2022, gồm: từ ngân sách; nguồn vốn từ xã hội từ nguồn lực công; từ khu vực ngoài nhà nước; từ đầu tư trực tiếp nước ngoài; cơ chế chính sách, hoàn thiện quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư.

TP. Hồ Chí Minh cần gần 2,9 triệu tỷ đồng để phát triển trong giai đoạn 2018-2022

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Thành phố trong giai đoạn 2018-2022 cần huy động khoảng 2.867.357 tỷ đồng.

Phấn đấu trong giai đoạn này, tổng nguồn vốn đầu tư ngân sách đạt khoảng 219.351 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,6% trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tổng vốn đầu tư từ khu vực nhà nước đóng góp được khoảng 564.722 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng là 19,7% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tổng vốn đầu tư từ khu vực ngoài Nhà nước đóng góp được khoảng 1.727.193 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng là 60,2% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng góp được khoảng 575.442 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng là 20,1% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, lâu nay, nguồn lực đầu tư sử dụng ngân sách là chính nên đầu tư tăng không đáng kể. Nếu muốn đột phá, cần phải huy động từ nhiều nguồn lực của xã hội.

Thành phố sẽ huy động tối đa nguồn vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn huy động từ ngân sách nhà nước như nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, từ việc sắp xếp lại và xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước cũng như từ thuế, phí và lệ phí; tăng cường huy động, khai thác các nguồn vốn khác, vốn xã hội hóa; huy động tối đa nguồn lực xã hội, thực hiện xã hội hóa đầu tư hiệu quả trong mọi lĩnh vực, tạo động lực cho sự phát triển toàn diện và bền vững của TP; huy động tối đa nguồn lực đầu tư trực tiếp nước ngoài hiệu quả trong mọi lĩnh vực, tạo động lực cho sự phát triển toàn diện và bền vững của Thành phố; nâng chất lượng và phát triển hài hòa cả về chiều rộng và chiều sâu, thúc đẩy năng lực cạnh tranh của Thành phố..    

 Ngoài ra, Thành phố cũng sẽ hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về xã hội hóa đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút và đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa đầu tư, tạo nguồn lực mới và hiệu quả cho sự phát triển của Thành phố; đồng thời xây dựng cơ chế tài chính phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động đầu tư trên địa bàn.

Mới đây, nhằm huy động vốn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công trung hạn, UBND Thành phố vừa trình HĐND Thành phố đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2018.

Với tổng khối lượng phát hành là 800 tỷ đồng, trái phiếu này có mệnh giá 100.000 đồng với các kỳ hạn 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm; dự kiến được phát hành 1 đợt vào tháng 10/2018./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan