Cập nhật ngày 31/05/2019 - 21:24:23

           

Sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo tăng mạnh nhất trong 5 năm

- Theo Tổng cục Thống kê, với chỉ số sản xuất tháng 5 tăng cao nhất 5 năm qua, công nghiệp chế biến, chế tạo đóng vai trò chủ chốt dẫn dắt mức tăng chung của toàn ngành công nghiệp.

IIP tăng 10% so với cùng kỳ năm trước

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5/2019 ước tính tăng 4,6% so với tháng trước và tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 1,5%; ngành chế biến, chế tạo tăng 11,6%; sản xuất và phân phối điện tăng 11%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,4%.

Trong tháng 5, sản xuất ngành chế biến, chế tạo tăng 11,6%

Tính chung 5 tháng đầu năm 2019, IIP ước tính tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 10,3% của cùng kỳ năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng 7,4% và 6,6% của cùng kỳ năm 2016 và năm 2017.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,9% (cùng kỳ năm trước tăng 12,1%), đóng góp 8,4 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,3%, đóng góp 0,9 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,9%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước (khai thác dầu thô giảm 7,9%, khai thác than tăng 12,9%), làm giảm 0,02 điểm phần trăm mức tăng chung.

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 5 tháng đầu năm 2019 tăng cao so với cùng kỳ năm trước, đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp, gồm: Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 84%; sản xuất kim loại tăng 40,5%; khai thác quặng kim loại tăng 14,9%; sản xuất xe có động cơ tăng 14,7%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 14,1%; in, sao chép bản ghi các loại tăng 13,7%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 13,5%; khai thác than cứng và than non tăng 12,9%; dệt tăng 11,3%.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 5 tháng đầu năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm trước có thể kể đến như: Xăng, dầu tăng 74,7%; sắt, thép thô tăng 66,2%; ti vi tăng 34,2%; khí hóa lỏng (LPG) tăng 26,2%; ô tô tăng 17,1%; phân u rê tăng 14,9%; sơn hóa học tăng 14,5%; thức ăn cho thủy sản tăng 13%; than sạch tăng 12,7%.

Trong 5 tháng đầu năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp của 59/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng so với cùng kỳ năm trước. Thanh Hóa tiếp tục dẫn đầu với mức tăng 44,8% do Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn mới đi vào sản xuất từ giữa năm 2018; Trà Vinh tăng 37,8% do Công ty Nhiệt điện Duyên hải tăng sản lượng điện sản xuất; Hà Tĩnh tăng 32,8% chủ yếu do đóng góp của Tập đoàn Formosa.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như sau: Hải Phòng tăng 23,1%; Quảng Ninh tăng 13,3%; Vĩnh Phúc tăng 12,1%; Hải Dương tăng 9%; Thái Nguyên tăng 7,9%; Đồng Nai tăng 7,8%; Hà Nội tăng 7,2%; Bình Dương tăng 7,1%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 6,6%; Cần Thơ tăng 6,3%; Quảng Nam tăng 5,2%; Đà Nẵng tăng 4%.

Một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp giảm so với cùng kỳ năm trước là: Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 0,1% do khai thác dầu thô tiếp tục giảm; Hà Giang giảm 1,6%; Bắc Ninh giảm 9,5% do sản xuất sản phẩm linh kiện điện thoại giảm mạnh; Gia Lai giảm 11,3% dosản xuất đường ngừng vụ sớm hơn mọi năm và sản xuất điện giảm.

Lao động ngành chế biến, chế tạo tăng cao

Lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/5/2019 tăng 1,4% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 2,2% so với cùng thời điểm năm trước.

Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 0,9%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 1,3%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 3,1%.

Tại thời điểm trên, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 0,9% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 2,3%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 1,6%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,2%.

Lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/5/2019 so với cùng thời điểm năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như sau: Hải Phòng tăng 10,6%; Bình Dương tăng 7,5%; Quảng Nam tăng 5,6%; Đồng Nai tăng 0,7%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 0,3%; Hà Nội bằng cùng kỳ năm trước; Bắc Ninh giảm 11,2% và Đà Nẵng giảm 13,4%.../.

Trang Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan