Năm 2023, với sự nỗ lực của lãnh đạo và cán bộ, nhân viên, hoạt động của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Hải Hà (Ban Quản lý) đã đạt được những kết quả khả quan. Công tác giải ngân đảm bảo theo đúng quy định, tạo điều kiện nguồn vốn để nhà thầu triển khai thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng. Kết quả thực hiện giải ngân năm 2023 đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch vốn được giao.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Hải Hà phấn đấu hoàn thành sớm các mục tiêu trong năm 2024

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất Trường THCS-THPT Đường Hoa Cương

Cụ thể, năm 2023, Ban Quản lý được giao 397.310 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh là 350.103 triệu đồng; vốn ngân sách huyện: 47.207 triệu đồng. Đến hết ngày 18/12/2023, đã thực hiện giải ngân 248.172 triệu đồng (đạt 62,5% theo kế hoạch được giao). Cụ thể, giải ngân vốn ngân sách tỉnh là 219.308 triệu đồng (đạt 63% so với kế hoạch); giải ngân 28.865 triệu đồng vốn ngân sách huyện, đạt 61% kế hoạch. Khối lượng thực hiện đến hết ngày 31/12/2023 đảm bảo nghiệm thu để thực hiện giải ngân theo kế hoạch vốn được cấp (trừ dự án Xây dựng cầu thay thế đường tràn qua lối mở Bắc Phong Sinh (Việt Nam) - Lý Hỏa (Trung Quốc), do yếu tố khách quan, nên chưa thể thi công phần khối lượng còn lại).

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Hải Hà phấn đấu hoàn thành sớm các mục tiêu trong năm 2024
Các hạng mục dự án cải tạo, nâng cấp chỉnh trang hạ tầng đô thị khu vực trung tâm thị trấn Quảng Hà và hai bên tuyến QL18A đoạn đi qua thị trấn Quảng Hà

Bên cạnh đó, công tác quyết toán và hoàn công các dự án, công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng được quan tâm triển khai thực hiện đảm bảo đáp ứng yêu cầu về thời gian theo quy định, đặc biệt quan tâm xử lý dứt điểm các dự án còn tồn đọng quyết toán chưa được thẩm định, phê duyệt, hạn chế tình trạng phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Công tác thu hồi tạm ứng vốn thanh toán được quan tâm, toàn bộ vốn ứng của dự án đều được ngân hàng bảo lãnh và nằm trong thời hạn thi công của hợp đồng. Công tác quản lý tiến độ thi công các công trình được lên kế hoạch chi tiết và được chủ đầu tư duyệt làm cơ sở giám sát đôn đốc tiến độ.

Công tác quản lý chất lượng công trình được thực hiện tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, ngày 26/01/2021 của Chính phủ; công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng được thực hiện đảm bảo lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, ngày 31/5/2022.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Hải Hà phấn đấu hoàn thành sớm các mục tiêu trong năm 2024
Công trình trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Quảng Hà

Đặc biệt, công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong tỉnh, phòng ban chuyên môn Huyện liên quan đến lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban được phối hợp tương đối nhịp nhàng, đạt hiệu quả. Công tác chuẩn bị đầu tư các dự án năm 2024 cũng được đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện tuân thủ đúng quy trình thủ tục, hoàn thành theo tiến độ yêu cầu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, như: công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện giải ngân các nguồn vốn những tháng đầu năm còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ và tỷ lệ theo chỉ đạo của các cấp; tiến độ triển khai thực hiện một số dự án còn chậm và phải gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, thời gian thực hiện dự án.

Để phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2023, Ban Quản lý đã có giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ và hoàn thành sớm các mục tiêu trong năm 2024, cụ thể như sau:

Thứ nhất, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ngay từ đầu năm, hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng các dự án công trình chuyển tiếp.

Thứ hai, tập trung hoàn thiện hồ sơ quyết toán, hoàn công các dự án đã hoàn thành đảm bảo yêu cầu về thời gian theo quy định.

Thứ ba, chậm nhất trong quý II/2024, tổ chức khởi công toàn bộ các dự án khởi công mới trong năm 2024.

Thứ tư, tổ chức quản lý đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ các dự án, công trình, đồng thời thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng.

Thứ năm, thực hiện tốt công tác khảo sát và chuẩn bị đầu tư các dự án cho năm tiếp theo.

Thứ sáu, thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo./.