Cập nhật ngày 17/10/2015 - 22:11:26

           

Xây dựng TP. Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại

- Sau gần 4 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, sáng ngày 17/10/2015, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội/ Ảnh: Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh đã bầu ra 4 phó bí thư thành ủy

 

Tại phiên bế mạc, Đại hội đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X gồm 69 người.

Tại phiên họp lần thứ nhất tối 16/10/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy khóa X gồm 15 người; bầu 4 Phó Bí thư Thành ủy gồm: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố; Tất Thành Cang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy.

Theo quy định, việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Bí thư Thành ủy thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị. TP. Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, một trung tâm kinh tế lớn của vùng, của cả nước, có vị trí chính trị rất quan trọng của cả nước, việc chuẩn bị nhân sự Bí thư Thành ủy gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị khóa XII của Đảng.

Việc để sau Đại hội XII, Bộ Chính trị phân công một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị làm Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh  là đúng quy định, quy trình công tác nhân sự của Đảng.

Đại hội đã thống nhất để sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bộ Chính trị sẽ phân công một Ủy viên Bộ Chính trị làm Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh 

Trong thời gian chờ có Bí thư Thành ủy khóa X, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh  khóa IX được Bộ Chính trị phân công chỉ đạo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

 Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy điều hành hoạt động của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh .

Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy khóa X

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Võ Văn Thưởng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

2

Tất Thành Cang

Phó Bí thư Thành ủy

3

Nguyễn Thành Phong

Phó Bí thư Thành ủy

4

Nguyễn Thị Quyết Tâm

Phó Bí thư Thành ủy

5

Thân Thị Thư

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

6

Võ Thị Dung

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

7

Trần Thế Lưu

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy

8

Nguyễn Hữu Hiệp

Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy

9

Nguyễn Thị Lệ

Phó Ban Dân vận Thành ủy

10

Trương Văn Hai

Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP

11

Lê Đông Phong

Giám đốc Công an TP

12

Lê Văn Khoa

Giám đốc Sở Công thương

13

Lê Thanh Liêm

Phó Chủ tịch UBND TP

14

Võ Tiến Sĩ

Bí thư Quận ủy Quận 5

15

Trần Vĩnh Tuyến

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

Xây dựng TP. Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu tổng quát: “Xây dựng Đảng bộ Thành phố thật trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế Thành phố, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Xây dựng TP. Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á”.

Các chỉ tiêu cụ thể được đặt ra là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn Thành phố (GRDP) bình quân hàng năm đạt từ 8%-8,5% (tính theo GDP thì tăng hơn 1,5 lần mức tăng trưởng GDP bình quân của cả nước), chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp. Trong đó, tỷ trọng của dịch vụ trong GRDP đến năm 2020 chiếm từ 56% đến 58%.

Tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP bình quân hàng năm từ 35% trở lên. Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 30% GRDP.

GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 9.800 USD. Đến năm 2020, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 85% trong tổng số lao động làm việc.

Trong 5 năm, tạo việc làm mới cho 625.000 lao động (bình quân 125.000/lao động/năm), tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4,5%.
Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với đầu năm 2011 là 3,5 lần; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016-2020 bình quân 1%/năm.

Đến cuối năm 2020, đảm bảo nước sạch cho 100% hộ dân; tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 40 triệu m2 và diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 19,8 m2/người; đạt 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 tuổi đến 18 tuổi); đạt tỷ lệ 20 bác sĩ/10.000 dân, 42 giường bệnh đạt chuẩn quốc gia/10.000 dân; xử lý chất thải y tế và nước thải công nghiệp đạt 100%.

Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh năm sau cao hơn năm trước theo hướng ngày càng thực chất hơn; kéo giảm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém xuống dưới 0,5%/năm. Về năng lực quản lý của bộ máy chính quyền, phấn đấu TP. Hồ Chí Minh  trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-index).

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, Đại hội đã đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Tạo sự đột phá trong nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh; phát triển đô thị bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của TP; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế; phát triển, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ thật sự là động lực phát triển kinh tế -xã hội; đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng bộ với nhân dân; phát huy dân chủ, kỷ cương và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ...

Cùng với đó, Thành phố cũng đẩy mạnh thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả 6 chương trình đột phá trong nhiệm kỳ 2010-2015 (nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách hành chính; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP đáp ứng yêu cầu hội nhập; giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; giảm ô nhiễm môi trường), có bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trong từng chương trình để đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập và nâng cao chất lượng sống của nhân dân; đồng thời xây dựng thêm chương trình đột phá thứ 7 về chỉnh trang và phát triển đô thị./.

PV
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan