Cập nhật ngày 01/10/2013 - 16:21:18

           

FDI "về đích" sớm một quý

- Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến 20/9/2013, cả nước đã thu hút được hơn 15 tỷ USD vốn FDI đăng ký, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong đó, tổng vốn đăng ký mới là gần 9,3 tỷ USD với 872 dự án; vốn đầu tư đăng ký tăng thêm là hơn 5,7 tỷ USD với 340 dự án. Tổng vốn FDI giải ngân đến thời điểm này cũng đã đạt hơn 8,62 tỷ USD, tăng 6,4% với cùng kỳ năm 2012.

Như vậy, nếu năm 2012, FDI đã phải "chật vật" hoàn thành mục tiêu, tưởng như không đạt được, thì năm nay lại dễ dàng vượt qua mục tiêu đề ra từ đầu năm là phấn đấu thu hút từ 13-14 tỷ USD, dù mới chỉ đi qua 3/4 quãng đường. Cũng phải nhìn nhận rằng, mục tiêu đề ra của năm nay là thấp hơn năm ngoái (17-18 tỷ USD) nên cũng góp phần dễ đạt hơn.

Trong 9 tháng đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 400 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 12,969 tỷ USD, chiếm 86,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 588,11 triệu USD, chiếm 4,7% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ ba thuộc hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ với 116 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 380,59 triệu USD.

Có 50 tỉnh, thành phố đã nhận được nguồn vốn đầu tư nước ngoài trong năm nay. Trong đó, với sự điều chỉnh tăng 2,8 tỷ USD vốn đầu tư của dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với 2,9 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm, chiếm 19,5% tổng vốn đầu tư. Thái Nguyên đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,15 tỷ USD, chiếm 14,4%. Hải Phòng đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 1,94 tỷ USD, chiến 12,9% vốn đăng ký.


Xuất khẩu của khu vực FDI (kể cả dầu thô) trong 9 tháng đầu năm 2013 đạt 63,95 tỷ USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 66,29% tổng kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 58,45 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ 2012 và chiếm 60,59% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong khi đó, nhập khẩu của khu vực này đạt 54,499 tỷ USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 56,42% tổng kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2013, khu vực FDI xuất siêu 9,45 tỷ USD, trong khi cả nước nhập siêu 124 triệu USD./.
Theo thứ tự, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore đang là 3 quốc gia có nhiều vốn FDI vào Việt Nam nhất tính đến thời điểm hiện tại. Vốn đăng ký mới và tăng thêm của 3 quốc gia này đang ở con số 11,3 tỷ USD, chiếm đến 75,4% vốn FDI trong 9 tháng.

 

Anh Đức

* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan