Cập nhật ngày 20/06/2012 - 16:34:53

           

Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp được hỗ trợ nhiều mặt

- Với các dự án trong danh mục ưu đãi, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ rất lớn về đất đai, chi phí đào tạo, đầu tư, phát triển thị trường...

Đặc biệt với các dự án trong danh mục ưu đãi, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ rất lớn về đất đai, chi phí đào tạo, đầu tư, phát triển thị trường... Đó là những ưu đãi được nêu trong dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo.

Ưu đãi nhiều về đất đai khi đầu tư

Doanh nghiệp khi có dự án đầu tư vào nông nghiệp sẽ được hưởng các ưu đãi về đất đai. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ được miễn tiền sử dụng đất với dự án đặc biệt ưu đãi đầu tư, giảm 70% tiền sử dụng đất với dự án ưu đãi đầu tư, và giảm 50% tiền sử dụng đất với dự án khuyến khích đầu tư.

Ngoài ra, doanh nghiệpcó dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp khuyến khíchđầu tư nếu thuê đất,thuê mặt nước của Nhà nước thì được thuê với mức giá thấp nhất theo khung giá thuê đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.

Các dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãiđầu tư, dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệpkhuyến khích đầu tư cũng được miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, đất trồng cây xanh và đất phục vụ phúc lợi công cộng.

Doanh nghiệpcó dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư nếu thuê đất, thuê mặt nước của hộ gia đình, cá nhân để tiến hành dự án đầu tư đó thì được Nhà nước hỗ trợ 20% tiền thuê đất, thuê mặt nước theo khung giá đất, mặt nước của địa phương cho 5 năm đầu tiên kể từ khi hoàn thành xây dựng cơ bản.

Với những dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư nằm trong quy hoạch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã phê duyệt, doanh nghiệp được miễn nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất. Nếu dự án chỉ ở mức ưu đãi đầu tư thì được giảm 50% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Và nhiều ưu đãi khác

Doanh nghiệp có dự án đầu tư thuộc danh mục lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư được hỗ trợ đào tạo công nhân làm việc tại các dự án với điều kiện lao động được hỗ trợ là lao động phổ thông, chưa qua đào tạo. Kinh phí hỗ trợ là 100% phí đào tạo nghề và các khoản hỗ trợ khác cho học viên khi đào tạo tại các cơ sở đào tạo hợp pháp trong nước. Trường hợp doanh nghiệp tự đào tạo trực tiếp cho người lao động tại nhà máy có thiết bị sản xuất đã được lắp đặt tại doanh nghiệp thì mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/tháng/người lao động, thời gian đào tạo tối đa 6 tháng .

Doanh nghiệp cũng sẽ được sử dụng một phần thuế phải nộp để đầu tư áp dụng khoa học công nghệ, mức sử dụng là 10% thuế phải nộp cho ngân sách hàng năm, nhưng không quá 5 tỷ đồng/5 năm.

Tùy từng doanh nghiệp và mức độ ưu tiên, khuyến khích của dự án, doanh nghiệp cũng sẽ được hỗ trợ các chi phí để phát triển thị trường như: chi phí quảng cáo, kinh phí tham gia triển lãm hội chợ.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn được hỗ trợ về đầu tư như xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội cho cho công nhân.

Nguồn vốn để thực hiện các ưu đãi này được lấy từ thuế doanh nghiệp phải nộp cho ngân sách nhà nước (bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp) để tái đầu tư trực tiếp cho nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định này (hỗ trợ qua thuế). Ngoải ra, nguồn vốn thực hiện còn được lấy từ ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương tùy trường hợp cụ thể./.

Anh Đức

* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan