Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa nhận được Hồ sơ đề nghị việc đăng ký phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế theo Giấy đề nghị việc đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế và đề nghị niêm yết trái phiếu...
Cập nhật, 14/09/2011 13:57:53
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành các Thông tư số 23, 24, 25, 26 nhằm đơn giản hóa thêm 100 thủ tục hành chính thuộc 4 lĩnh vực: tiền tệ; hoạt động ngoại hối; thành lập và hoạt...
Cập nhật, 24/08/2011 13:58:49
Đó là thông điệp từ Văn phòng Chính phủ (VPCP) ngày 22/8/2011. Theo Báo cáo của VPCP, tính đến ngày 15/8/2011, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ còn chưa ban hành 58 văn bản quy định chi tiết thi hành...
Cập nhật, 22/08/2011 13:59:26
Nếu các ngân hàng thương mại cổ phần rơi vào tình huống nguy hiểm không giải quyết được, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có thể dùng biện pháp mạnh mẽ là mua lại. Ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch...
Cập nhật, 30/11/-1 00:00:00
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng.
Cập nhật, 30/11/-1 00:00:00
Cho biết rằng, ở Việt Nam không chỉ có bong bóng bất động sản, tại CG cuối kỳ năm 2012,Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã thẳng thắn gọi tên một loại khác là “bong bóng” tín dụng ngân...