Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 494-BC/TU về Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TƯ, theo đó tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra hằng năm trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp và ở mức độ...
Cập nhật, 01/07/2015 14:53:57
Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật An toàn Vệ sinh lao động. Luật An toàn, vệ sinh lao động gồm 7 chương, 93 điều, quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính...
<<1 ... 7 >>