Đó là một trong 3 hành vi bị cấm trong Nghị định số 80/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam mới được...
Cập nhật, 25/12/2014 20:22:18
Chế độ lao động của thuyền viên tàu biển; Xử lý kịp thời hành vi trốn đóng BHXH; 36 phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; Chưa thi công lại công trình thủy điện Đa Dâng...
Cập nhật, 23/12/2014 17:45:59
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có văn bản yêu cầu yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc các cam kết về thuế nhập khẩu trong các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) của Việt Nam...
Cập nhật, 19/12/2014 22:17:13
Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế; 140 tỷ đồng hỗ trợ 11 địa phương khắc phục hậu quả mưa bão; Hỗ trợ tiền điện 46.000 đồng/tháng cho hộ nghèo, hộ chính sách;...
Cập nhật, 18/12/2014 22:59:04
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu...
Cập nhật, 16/12/2014 20:07:46
Theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 – 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt, thời gian tới, các hợp tác xã (HTX) mới sẽ nhận được nhiều hỗ trợ của Nhà nước.
Cập nhật, 15/12/2014 07:13:05
Đó là một trong những quy định mới được bổ sung trong Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một...
Cập nhật, 12/12/2014 14:55:32
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 190 /2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội. Theo đó, các hộ được hưởng mức hỗ...
Cập nhật, 11/12/2014 17:28:04
Đây là một trong những nội dung chính được nêu tại Đề án Tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Cập nhật, 09/12/2014 20:02:42
Ban hành Nghị định quy định về Y tế xã, phường, thị trấn; Hỗ trợ vốn cho 43 địa phương thực hiện dự án cấp bách; Cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm là những chỉ đạo, điều...
Cập nhật, 09/12/2014 16:24:25
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 38/2014/TT-NHNN, ngày 8/12/2014 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt...