Cập nhật, 04/02/2017 05:46:12
Qua 10 tháng hoạt động, Chính phủ nhiệm kỳ mới đã có được niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp. Phải nhân niềm tin đó lên hơn nữa bằng các hành động cụ thể, đặc biệt phải tiếp tục trong...
Cập nhật, 03/02/2017 03:52:17
Cải cách xung quanh tài chính công không nên chỉ bao gồm quản lý hiệu quả hơn các nguồn quỹ công và quản lý tốt hơn các khoản nợ, mà còn phải cổ phần hóa nhanh (hoặc tư nhân) các doanh nghiệp...
Cập nhật, 02/02/2017 15:58:34
Sử dụng chỉ số năng lực cạnh tranh (NLCT) toàn cầu (GCI) của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), tác giả dự báo triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam từ nay đến năm 2025 theo 3 kịch...
Cập nhật, 02/02/2017 08:59:06
Năm 2017, tăng trưởng kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ có nhiều khởi sắc hơn khi độ trễ của các chính sách điều hành kích thích tăng trưởng 2016 phát huy tác dụng.
Cập nhật, 02/02/2017 08:53:55
Ngoài thị trường hàng hóa dịch vụ thông thường, các thị trường bộ phận, như: ngoại tệ, vàng, bất động sản, chứng khoán không những là những thị trường thu hút các nguồn vốn, mà còn...
Cập nhật, 01/02/2017 16:27:34
Với độ mở cửa cao, kinh tế và ngoại thương của Việt Nam năm 2017 vẫn còn nhiều khó khăn.
Cập nhật, 31/01/2017 08:44:32
Năm 2017 dự báo nền kinh tế Việt Nam có nhiều khởi sắc. Để có thể tăng trưởng kinh tế cao, phát triển nhanh và bền vững đòi hỏi phải tái cơ cấu một cách toàn diện, đồng bộ nền kinh tế,...
Cập nhật, 28/01/2017 15:51:29
Năm 2017, do giá cả trên thị trường quốc tế phục hồi, nhưng chậm và cầu trong nước chưa tăng mạnh, nên CPI trong năm 2017 được dự báo tiếp tục duy trì ở mức như năm 2016.
Cập nhật, 28/01/2017 00:00:00
Điểm nổi bật của năm 2016 là sự điều hành năng động, hiệu quả của Chính phủ ngay sau khi được kiện toàn và thành lập mới.
Cập nhật, 24/01/2017 05:26:03
Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký văn bản giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, sau đó đề xuất việc xem xét,...