Theo đó, Ngân hàng Thế giới sẽ giúp Văn phòng Chính phủ thực hiện đổi mới thủ tục hành chính và triển khai chính phủ điện tử trong giai đoạn 2018-2020.
Cập nhật, 25/05/2018 17:17:12
Việt Nam sẽ cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tác nước ngoài, trong đó có các đối tác châu Âu đến đầu tư tại Việt Nam.
Cập nhật, 25/05/2018 16:55:25
Nhờ chiến lược đúng đắn, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thành công nhất trong khu vực.
Cập nhật, 21/05/2018 11:10:16
Theo Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, kết quả kiểm toán 17 dự án đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng BT trong năm 2017 thì hầu hết các dự án BT đều lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức...
Cập nhật, 17/05/2018 14:18:21
Chiều 15/05/2018, tại bán đảo Đình Vũ (Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải), TP. Hải Phòng và Tập đoàn Rent-A-Port đã chính thức khởi động Khu Công nghiệp DEEP C II.
Cập nhật, 16/05/2018 22:28:03
Dẫn trường hợp tỉnh Nam Định sau 3 tháng đầu năm đã giải ngân được 47% kế hoạch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặt câu hỏi.
Cập nhật, 11/05/2018 08:36:48
Từ ngày 19/6/2018, vốn chủ sở hữu và vốn huy động của nhà đầu tư thực hiện dự án đối tác công - tư (PPP) sẽ phải tuân theo quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình...
Cập nhật, 10/05/2018 11:52:12
Nguồn vốn này được JICA thực hiện cho các chương trình hợp tác tập trung vào 3 trụ cột chính: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ đối tượng dễ bị tổn thương và tăng cường quản trị...
Cập nhật, 03/05/2018 00:00:00
Chiều nay (ngày 03/05), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Biên bản thảo luận hợp tác với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) về Dự án Nâng cấp, phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về...
Cập nhật, 02/05/2018 23:44:34
Trong bối cảnh Việt Nam đã tốt nghiệp IDA, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, sớm báo cáo Thường trực Chính phủ về định hướng huy động, sử dụng các nguồn vốn, nhất...
Cập nhật, 02/05/2018 22:44:57
Trong khi đó, nguồn vốn đầu tư công nói chung, vốn đầu tư hạ tầng của Chính phủ nói riêng còn nhiều khó khăn. Vì vậy, việc thu hút đầu tư theo hình thức PPP là giải pháp cấp bách và cần...