Toàn cảnh KCN  Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Toàn cảnh KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Nâng cao chất lượng và hiệu quả xúc tiến đầu tư

09 tháng đầu năm 2021, mặc dù tỉnh Bắc Ninh bị ảnh hưởng nặng nề do tác động của dịch bệnh Covid-19, nhưng hoạt động quản lý nhà nước và tình hình hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đạt được nhiều kết quả phấn khởi.

Nhanh nhạy thích ứng với hoàn cảnh thực tế, Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh (Ban Quản lý) đã triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư với nhiều nội dung đổi mới, đa dạng, phong phú, do đó đã thu hút được nguồn vốn đầu tư lớn, nhất là dòng vốn FDI.

Kết quả, 09 tháng đầu năm 2021 Ban Quản lý đã cấp mới 101 dự án đầu tư thứ cấp với tổng vốn đầu tư đăng ký 750,364 triệu USD; trong đó có 72 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 517,321 triệu USD và 29 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5.360 tỷ đồng (tương đương 233,043 triệu USD). Tính từ ngày 19/12/2020 đến 18/10/2021, tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh dự án thứ cấp tại các KCN đạt 966,358 triệu USD (FDI: 646,69 triệu USD; DDI : 7.352,72 tỷ đồng, tương đương 319,668 triệu USD).

Cấp 299 lượt điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó có 69 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư (67 dự án tăng vốn; 02 dự án giảm vốn) với tổng vốn đầu tư tăng thêm 215,994 triệu USD.

Lũy kế đến ngày 18/10/2021, Ban Quản lý đã cấp 1.713 dự án đầu tư ở trong và ngoài nước (bao gồm dự án đầu tư thứ cấp và dự án đầu tư hạ tầng KCN) vào các KCN với tổng vốn đăng ký đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt 22.686,677 triệu USD, trong đó:

Dự án thứ cấp đến thời điểm hiện tại: Cấp 1.696 Giấy chứng nhận đầu tư (trong nước là 531 dự án, FDI là 1.165 dự án) với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt 21.344,447 triệu USD.

Dự án hạ tầng KCN đến thời điểm hiện tại: 17 dự án hạ tầng KCN với tổng với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.342,23 triệu USD.

Triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước

Công nhân Công ty Cổ phần in và  bao bì Goldsun làm việc trong KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Công nhân Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun làm việc trong KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Trong 9 tháng đầu năm 2021, công tác quản lý nhà nước được Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh (Ban Quản lý) thực hiện đồng bộ và hiệu quả trên các lĩnh vực công tác.

Công tác quản lý sau đầu tư được quan tâm chú trọng. Theo đó, Ban đã tiến hành nhiều hoạt động rà soát, hỗ trợ các doanh nghiệp thông qua công tác thanh tra, kiểm tra. Công tác quản lý lao động được tăng cường, việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục cho lao động nước ngoài nhanh chóng, thông thoáng; công tác an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ tại các KCN được đảm bảo, không để xảy ra các trường hợp đáng tiếc nào trong các KCN.

Trong 09 tháng đầu năm 2021, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN tiếp tục đi vào ổn định. Đặc biệt ghi nhận sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp mới trong các KCN, với 60 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng tổng số dự án đi vào hoạt động trong các KCN đến nay là 1.200 dự án. Các doanh nghiệp KCN đã và đang đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác quản lý quy hoạch và xây dựng KCN được theo dõi sát sao. 09 tháng đầu năm 2021, Ban quản lý các KCN thẩm định thiết kế cơ sở và Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình cho 35 dự án; cấp giấy phép xây dựng cho 70 dự án đầu tư xây dựng công trình, điều chỉnh giấy phép xây dựng cho 06 dự án.

Bắc Ninh hiện có 16 KCN tập trung được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng diện tích 6.397,68ha; Có 15 Khu và phân khu công nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và thành lập (trong đó, 10 đi vào hoạt động và 02 KCN đang triển khai và 04 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN được thành lập mới) với diện tích đất quy hoạch KCN 5.567,89ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 3.850,44ha, đã cho thuê 2.129,35ha đất công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy trên diện tích đất quy hoạch của các KCN đã được thành lập đạt 55,3%.

Công tác quản lý môi trường được đặc biệt quan tâm chú trọng. Đến nay các KCN đã hoàn thành mục tiêu 100% KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường. Hiện 9/10 KCN đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn theo quy định; 01/10 KCN (Hanaka) đã xây dựng và lắp đặt xong thiết bị công nghệ xử lý và nhà điều hành của trạm xử lý nước thải nhưng chưa đi vào vận hành thử nghiệm. Nhìn chung đã hạn chế tối đa tình trạng ô nhiễm nặng về môi trường trong KCN, góp phần tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp/

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý được tăng cường đẩy mạnh. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính nộp trực tuyến ngày càng tăng cao, chiếm từ 60 đến 70%.

Tăng cường sự phối hợp giữa Ban Quản lý với các sở ngành trong Tỉnh, và giữa các phòng, đơn vị trực thuộc trong nội bộ cơ quan. Hoạt động dịch vụ có nhiều cố gắng trong môi trường có sự cạnh tranh gay gắt với nhiều nhà cung cấp. Các công tác khác được thực hiện kịp thời và đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Tại Ban Quản lý, công tác thi đua khen thưởng được quan tâm chú trọng, Ban thường xuyên tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu rộng tới các phòng chức năng trong đơn vị, các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý cũng như tới các KCN. Cùng với đó, Ban đăng ký thi đua và triển khai thực hiện sôi nổi công tác thi đua, khen thưởng trong Khối các sở, ban, ngành cuả Tỉnh. Đồng thời tham mưu quản lý nhà nước và kinh tế, kỹ thuật và trong Khối thi đua Ban quản lý các KCN, khu chế xuất (KCX), khu kinh tế (KKT) các tỉnh đồng bằng Sông Hồng.

Tiếp tục phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý và phát triển KCN

KCN Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh
KCN Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Phát huy kết quả đã đạt được, theo Ban Quản lý, năm 2022 Ban phấn đấu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tiếp tục xây dựng và phát triển một số KCN hỗ trợ; xây dựng và phát triển các KCN gắn với khu đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Tập trung thu hút đầu tư các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Về mục tiêu cụ thể, phấn đấu thu hút khoảng 100 dự án thứ cấp đầu tư vào các KCN với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng đạt khoảng 1.100 triệu USD (FDI: 85 dự án với tổng vốn 1.000 triệu USD; DDI: 15 dự án với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD).

Các doanh nghiệp thứ cấp trong các KCN tạo ra: Sản xuất công nghiệp đạt khoảng 1.200.000 tỷ đồng; xuất khẩu đạt khoảng 36,5 tỷ USD; nhập khẩu đạt khoảng 23,5 tỷ USD; Thu ngân sách đạt khoảng 11.500 tỷ đồng; số dự án đi vào hoạt động khoảng 100 dự án; tạo việc làm mới cho khoảng 8.000 - 10.000 lao động.

Hoàn thành Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 định hướng đến năm 2035; đẩy nhanh việc tiến độ giải phóng mặt bằng các KCN; tăng cường kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động đối với công trình xây dựng trong KCN theo phân cấp.

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt các doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, dự án trong giai đoạn xây dựng; đấu nối và ký hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải với Công ty đầu tư hạ tầng. Phấn đấu 100% KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

Rà soát các dự án sau cấp phép đầu tư và kiên quyết chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các trường hợp cần thiết.

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra đối với doanh nghiệp KCN, tránh chồng chéo và đảm bảo hiệu quả. Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của các Bộ ngành Trung ương và của Tỉnh.

Đẩy mạnh việc thực hiện các đề án phát triển hoạt động dịch vụ trong các KCN. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động dịch vụ của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban. `

Để đón đầu làn sóng đầu tư vào Việt Nam, Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh cho biết, trong thời gian tới Ban cần phải thực hiện tốt một số nội dung sau: Chuẩn bị mặt bằng; hoàn thiện xây dựng hạ tầng đồng bộ trong và ngoài KCN; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; ưu tiên đầu tư như nhà ở công nhân, nhà trẻ, khu mua sắm…/.