Cụ thể, ngày 18/01/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 848/BTC-TCT hướng dẫn chính sách thuế và quản lý thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của dịch vụ đặt phòng trực tuyến. Trong bối cảnh đó, dư luận đặt ra vấn đề về việc quản lý thuế đối với các công ty có website đặt phòng trực tuyến.

Trả lời câu hỏi tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, Công văn số 848/BTC-TCT nhằm chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan thuế rà soát để kiểm tra, kiểm soát và quản lý chặt chẽ loại hình doanh nghiệp kinh doanh đặt phòng trực tuyến. Do vậy, một số công ty đặt phòng trực tuyến nằm ở nước ngoài như Agoda, Booking… sẽ bị đánh thuế.

Thực tế, trước khi có công văn này, Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã quy định rõ đối tượng chịu thuế. Đối với nhà thầu có thu nhập phát sinh từ Việt Nam sẽ phải nộp thuế nhà thầu là thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể là các công ty có trang mạng đặt phòng trực tuyến.

Cũng theo Thứ trưởng Vũ Thị Mai, công văn đưa ra hướng dẫn, đối với các cơ sở nếu không thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, tức là đầu ra trừ đầu vào, nộp thuế giá trị gia tăng và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu trừ chi phí, thì nộp thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, trong đó thuế giá trị gia tăng là 5%, thuế thu nhập doanh nghiệp là 5%.

Bên cạnh đó, với nội dung liên quan đến chế tài xử lý nếu các công ty này không chịu nộp thuế, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, các quy định trong Luật Quản lý thuế đã quy định, đối với cơ sở kinh doanh lưu trú tại Việt Nam, ký hợp đồng làm việc với các tổ chức cá nhân nước ngoài thì cơ sở lưu trú đó phải có khấu trừ và nộp thay cho các cá nhân, tổ chức tại nước ngoài. Nếu không thì bản thân các cơ sở ở Việt Nam phải chịu trách nhiệm, và sẽ bị xử phạt theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

Thực tế, các chế tài cho các tổ chức kinh doanh dịch vụ này đã rất rõ ràng. Tuy vậy, Bộ Tài chính cũng thấy rằng thương mại điện tử là vấn đề hết sức mới, do đó Bộ cũng chỉ đạo cơ quan thuế tiếp tục nghiên cứu để làm sao bao quát hết những vấn đề phát sinh mới để quản lý một cách chặt chẽ nhất./.