Đáp ứng yêu cầu cấp thiết của đất nước

“Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất với nhiều nội dung hết sức quan trọng không chỉ cho năm 2022, mà cả giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo; được đồng bào, cử tri, dư luận trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp hết sức quan tâm…”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, khi phát biểu bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khoá XV vào chiều nay (ngày 11/1).

Bài học về kỳ họp “bất thường” của Quốc hội thành hoạt động “bình thường”
Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khoá XV họp phiên bế mạc chiều ngày 11/1. Ảnh: Quốc hội

“Với việc tổ chức thành công Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, chúng ta có bài học quý để những kỳ họp ‘bất thường’ trở thành hoạt động ‘bình thường’ của Quốc hội nhằm đáp ứng kịp thời đòi hỏi cấp bách của thực tiễn…”, ông Vương Đình Huệ cho biết.Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, tác động của đại dịch Covid-19 trong hơn 2 năm qua đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đời sống của nhân dân, người lao động gặp nhiều khó khăn, tốc độ phục hồi kinh tế còn chậm, có nguy cơ lỡ nhịp với kinh tế thế giới. Trước tình hình đó, Quốc hội cần phải có các quyết sách kịp thời nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kinh tế, xã hội, tài chính, ngân sách để hỗ trợ cho Chương trình phòng, chống dịch Covid-19, cũng như Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của đất nước, của doanh nghiệp, sinh kế và đời sống của nhân dân.

Thông qua 5 nội dung quan trọng

Theo ông Vương Đình Huệ, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 1 Luật và 4 Nghị quyết với sự thống nhất rất cao, góp phần vào thành công thực chất của Kỳ họp.

Bài học về kỳ họp “bất thường” của Quốc hội thành hoạt động “bình thường”
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Quốc hội

Thứ nhất, về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị rất công phu, trách nhiệm, chất lượng, “từ sớm, từ xa” của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan hữu quan…

“Quốc hội đã nhất trí rất cao ban hành Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ với quy mô khoảng 350.000 tỷ đồng để chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ kịp thời cho phục hồi, phát triển bền vững kinh tế - xã hội; được thực hiện trong 2 năm 2022 và 2023…”, ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Thứ hai, về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đây là công trình có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội. Quốc hội thống nhất thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án bằng nguồn vốn đầu tư công, sơ bộ tổng mức đầu tư là 146.950 tỷ đồng, với quy mô 729 km trên các đoạn Hà Tĩnh - Quảng Trị, Quảng Ngãi - Nha Trang và Cần Thơ - Cà Mau, gồm 12 dự án thành phần có thể vận hành, khai thác độc lập nhằm kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu, đặc biệt là các vùng kinh tế trọng điểm... Quốc hội giao Chính phủ tổ chức thực hiện, cơ bản hoàn thành toàn bộ công trình trong giai đoạn 2021-2025.

Thứ ba, về Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, các nội dung cụ thể được sửa đổi, bổ sung lần này liên quan trực tiếp tới hoạt động đầu tư, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp; công tác bảo vệ an ninh mạng; thi hành án dân sự; thực hiện chính sách xã hội hóa đầu tư vào hệ thống truyền tải điện quốc gia… Qua đó, góp phần hoàn thiện khung thể chế, chính sách, hành lang pháp lý để đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Thứ tư, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ, nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, khơi dậy và phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển TP. Cần Thơ nhanh và bền vững.

“Điểm mới của Nghị quyết này là Quốc hội quyết định thí điểm thêm 2 chính sách đặc thù, quan trọng khác về thu hút đầu tư để xã hội hóa việc nạo vét cửa Định An đến các cảng của TP. Cần Thơ; ưu đãi đối với các dự án đầu tư vào Trung tâm liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản nhằm thu hút nguồn lực từ mọi thành phần kinh tế, tạo ra các động lực tăng trưởng mới, tăng tính kết nối tiêu thụ và gia tăng giá trị sản phẩm, đẩy mạnh dịch vụ logistic, tăng tính cạnh tranh, thu hút lao động, ứng dụng khoa học, công nghệ, để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội TP. Cần Thơ…”, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Thứ năm, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV để thể chế hóa Kết luận của Bộ Chính trị về Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 (2022-2023) và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Quốc hội nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong bối cảnh xuất hiện biến thể mới Omicron để bảo đảm vừa kiểm soát hiệu quả đại dịch, hạn chế lây lan trong cộng đồng, vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.../.