Chiều nay (5/7), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức “Hội nghị triển khai luật, nghị quyết Kỳ họp thứ 5 thông qua; đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua và Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội”.

Tại cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã báo cáo khái quát một số nội dung về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị. Đây là lần đầu tiên tổ chức Hội nghị, nên cần chuẩn bị một cách chu đáo, kỹ lưỡng.

Lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp tổ chức Hội nghị triển khai luật, nghị quyết
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị

Trước đó, ngày 27/6/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai luật, nghị quyết Kỳ họp thứ 5 thông qua; đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua và Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó nêu rõ Hội nghị nhằm quán triệt những điểm mới, nội dung quan trọng trong luật, nghị quyết của Quốc hội đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV để các bộ, ngành, địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện pháp luật.

Đồng thời, quán triệt đầy đủ các nhiệm vụ được Quốc hội giao, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, xác định rõ tiến độ và yêu cầu trong tổ chức thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội; làm cơ sở để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai thực hiện; các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân để tiến hành giám sát, theo dõi, đánh giá...

Lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp tổ chức Hội nghị triển khai luật, nghị quyết
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương dự cuộc họp

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay; kịp thời đôn đốc và xem xét, xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong triển khai, thi hành luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua; tăng cường công tác phối hợp, tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan trong việc tổ chức triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội; bảo đảm đưa các luật, nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Hội nghị còn đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ lập pháp, các giải pháp bảo đảm được đề ra tại Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15, đặc biệt là đối với các nhiệm vụ lập pháp cần hoàn thành trước ngày 31/12/2022; thống nhất về yêu cầu, nội dung triển khai công tác xây dựng pháp luật, đề xuất các giải pháp, kiến nghị để bảo đảm chất lượng, tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2023 và năm 2024…/.