Cho ý kiến về 5 chuyên đề giám sát

"Với khối lượng công việc của phiên họp lớn, thời gian phiên họp tương đối dài, tổng số 7 ngày. Do đó, phiên họp được tổ chức thành 2 đợt, để vừa đảm bảo hoàn thành các nội dung trong chương trình phiên họp, vừa đảm bảo hoàn thành các chương trình công tác khác trong tháng. Theo đó, đợt một của phiên họp diễn ra từ ngày 14-18/8, đợt hai từ ngày 24-25/8…", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, khi phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), diễn ra hôm nay (14/8).

Khối lượng công tác lập pháp tại Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất lớn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 25 của UBTVQH

UBTVQH sẽ xem xét cho ý kiến đối với các nội dung liên quan của 5 chuyên đề giám sát và sẽ tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn tại Phiên họp này.

Theo chương trình kế hoạch giám sát năm 2023, UBTVQH sẽ tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”. Đồng thời, UBTVQH sẽ tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn định kỳ. Một năm, UBTVQH có hai phiên chất vấn vào tháng 3 và tháng 8.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, UBTVQH đã biểu quyết lựa chọn 2 nhóm nội dung quan trọng nhất để tiến hành chất vấn. Tại phiên họp này, UBTVQH dành một ngày làm việc để chất vấn hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Tư pháp và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

"Hoạt động giám sát quan trọng được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, được cử tri và nhân dân hết sức mong đợi…", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm, chuyên đề giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” đã được UBTVQH cho ý kiến vào phiên họp tháng 7 trước đó. Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét báo cáo của Đoàn giám sát và ra nghị quyết đối với chuyên đề giám sát.

UBTVQH sẽ cho ý kiến bước đầu về kết quả giám sát chuyên đề "Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”. Đây là một chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội trong năm 2023.

Theo quy trình, UBTVQH sẽ cho ý kiến chính thức đối với chuyên đề giám sát này tại phiên họp tháng 9, và dự kiến sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định đây là cách làm kỹ lưỡng, mỗi chuyên đề giám sát đều được UBTVQH cho ý kiến 2 lượt, để Đoàn giám sát có thời gian chuẩn bị, bảo đảm chất lượng tốt hơn.

Khối lượng công tác lập pháp tại Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất lớn

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và các đại biểu tham dự Phiên họp thứ 25 của UBTVQH

UBTVQH cho ý kiến về dự thảo kế hoạch và đề cương báo cáo của các chuyên đề giám sát trong năm 2024. Đó là, chuyên đề giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”; chuyên đề giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”; chuyên đề giám sát của UBTVQH về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023”.

Cho ý kiến về 11 dự án luật và dự thảo nghị quyết

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp này, UBTVQH xem xét cho ý kiến về 11 dự án luật và dự thảo nghị quyết để chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, khối lượng công tác lập pháp tại phiên họp này là rất lớn, trong đó có nhiều dự án luật phức tạp, quan trọng, được cử tri và nhân dân hết sức quan tâm, điển hình là nhóm 3 dự án luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản. Đây là 3 dự án luật được trình xem xét, quyết định tại cùng một kỳ họp, có tác động lớn về kinh tế - xã hội, có quan hệ chặt chẽ với nhau và cũng liên quan trực tiếp điểm các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Do đó, cần phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất cao để khơi thông các nguồn lực phát triển, để thể chế hóa đúng đắn và đầy đủ các nghị quyết của Trung ương. Đồng thời, cần hết sức lưu ý tránh những vướng mắc về thể chế, sự chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu thống nhất và đặc biệt tránh có những sơ hở có thể dẫn tới tiêu cực, lãng phí, thậm chí là có lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.

Khối lượng công tác lập pháp tại Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất lớn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, phiên họp thứ 25 của UBTVQH diễn ra trong 7 ngày với 20 nội dung quan trọng

Bên cạnh đó, dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) cũng đặt ra nhiều vấn đề có tính chất thời sự, tác động lớn đến các đối tượng.

Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét thông qua 2 dự thảo nghị quyết quy định chi tiết nội dung được giao để triển khai thi hành các luật đã được Quốc hội thông qua. Cụ thể là, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 657/2019/UBTVQH14 ngày 13/3/2019 của UBTVQH quy định cụ thể chức vụ, chức danh sĩ quan công an nhân dân có cấp bậc quân hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định trong Luật Công an nhân dân và Nghị quyết của UBTVQH quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, phiên họp thứ 25 của UBTVQH diễn ra trong 7 ngày với 20 nội dung quan trọng, cùng với phiên họp tháng 9 sẽ tập trung giải quyết khối lượng công việc lớn chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6, là giai đoạn cao điểm trọng tâm trong chương trình công tác của UBTVQH và Quốc hội của cả năm.

Sau phiên họp, UBTVQH còn tiếp tục cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác đã có trong Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh. Ngoài ra, Chính phủ đã có văn bản đề nghị bổ sung một số nội dung mới vào chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

"Đề nghị Chính phủ quan tâm đến các nội dung này để sớm có hồ sơ, tránh việc chậm gửi tài liệu ảnh hưởng đến công tác nghiên cứu và chất lượng của các dự án luật. Đồng thời, ngay sau phiên họp này, UBTVQH dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị đại biểu hoạt động chuyên trách đối với những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau hoặc những vấn đề quan trọng của một số dự án luật...", Chủ tịch quốc hội cho biết./.