Tiến độ giải ngân đạt 95% so với kế hoạch các chủ đầu tư đăng ký. So với cùng kỳ năm 2022, kết quả giải ngân cao gấp hơn 2 lần về giá trị và cao hơn 12% về tỉ lệ (hết tháng 8/2022, Bộ Giao thông vận tải giải ngân khoảng 22.263 tỷ đồng, đạt khoảng 40% kế hoạch).

Bộ Giao thông vận tải giải ngân 49.723 tỷ đồng, đạt khoảng 52% kế hoạch năm
Bộ Giao thông vận tải giải ngân 49.723 tỷ đồng, đạt khoảng 52% kế hoạch năm

Trong 8 tháng đầu năm 2023, giá trị giải ngân của ngành Giao thông vận tải tập trung ở các dự án cao tốc Bắc - Nam, đạt hơn 36.200 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 74% giá trị giải ngân của cả Bộ Giao thông vận tải. Trong đó, các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 giải ngân gần 9.500 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch năm và 98% kế hoạch các chủ đầu tư đăng ký. Các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 giải ngân gần 26.800 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch năm và 93% kế hoạch các chủ đầu tư đăng ký. Còn các dự án quan trọng, cấp bách khác giải ngân được 547 tỷ đồng, đạt hơn 34% kế hoạch năm và 60% kế hoạch các chủ đầu tư đăng ký.

Các dự án ODA giải ngân hơn 5.000 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch năm và 99% kế hoạch giải ngân các chủ đầu tư đăng ký. Các dự án trong nước khác giải ngân 7.870 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch năm và đạt 96% kế hoạch các chủ đầu tư đăng ký.

Xét theo nhóm chủ đầu tư, ban quản lý dự án (QLDA), các chủ đầu tư thuộc Bộ Giao thông vận tải giải ngân gần 46.900 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 95% giá trị đã giải ngân của Bộ Giao thông vận tải), đạt gần 54% kế hoạch năm và 95% kế hoạch do các chủ đầu tư đăng ký. Một số ban QLDA có kết quả giải ngân đáp ứng hoặc cao hơn mức trung bình chung của Bộ như: Ban QLDA 2, Ban QLDA Thăng Long, Ban QLDA 6, Ban QLDA 7, Ban QLDA Mỹ Thuận, Cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA Đường sắt.

Mặc dù tiến độ giải ngân của Bộ Giao thông vận tải vẫn duy trì ở mức cao hơn bình quân chung cả nước, tuy nhiên, theo Vụ Kế hoạch – Đầu tư, để giải ngân hết số vốn còn lại (khoảng 46.000 tỷ đồng) trong 5 tháng cuối năm là thách thức rất lớn đối với ngành Giao thông. Muốn làm được, cần sự nỗ lực, quyết tâm, đổi mới trong triển khai thực hiện của các chủ đầu tư/ban QLDA và sự đôn đốc, giám sát chặt chẽ của các cơ quan tham mưu./.