Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông nhấn mạnh: trong bối cảnh kỷ nguyên số, kinh tế số và Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, vấn đề đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được coi là cách thức hữu hiệu để có thể tạo ra các xung lực mới, giá trị mới cho phát triển kinh tế quốc gia, cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thay vì các lợi thế cạnh tranh truyền thống dựa trên khai thác tài nguyên thiên nhiên và lao động giá rẻ vốn đang bị mai một dần.

Chính thức công bố và kết nối Trang vàng giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông phát biểu khai mạc Hội nghị Công bố và Kết nối Trang vàng giải pháp chuyển đổi số

Đặc biệt, vấn đề chuyển đổi số ngày càng trở nên cấp thiết khi tác động của dịch Covid-19 đã làm thay đổi mạnh mẽ cuộc sống, thói quen của con người, của toàn xã hội; đòi hỏi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần khẩn trương thay đổi và thích ứng.

Thực tiễn cho thấy, chuyển đổi số có thể đem lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, như: mở rộng kênh bán hàng; tăng tiếp cận thị trường; gia tăng, sáng tạo thêm các giá trị mới, các sản phẩm, dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Công nghệ số giúp doanh nghiệp vượt qua các rào cản địa lý để đưa sản phẩm, dịch vụ đến với người tiêu dùng trên khắp thế giới. Đây là điều mà trước đây rất khó khăn với doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa ở những địa bàn khó khăn.

Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 là Chương trình mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, triển khai thực hiện từ tháng 01/2021, phối hợp với USAID thông qua Dự án LinkSME thực hiện. Chương trình đã được triển khai mạnh mẽ, rộng khắp trên toàn quốc và nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao từ cộng đồng doanh nghiệp. Đã có hơn 2 triệu lượt tiếp cận với các hỗ trợ kỹ thuật về đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, cẩm nang hướng dẫn chuyển đổi số; hàng ngàn doanh nghiệp tại gần 40 tỉnh, thành phố được đào tạo, tập huấn; hơn 200 doanh nghiệp được hỗ trợ tư vấn chuyên sâu về lộ trình chuyển đổi số.

Hơn nữa, chuyển đổi số giúp nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tối ưu chi phí vận hành, giúp các nhà quản lý có thể đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác và kịp thời; qua đó tạo giá trị gia tăng mới cho doanh nghiệp.

Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, thời gian qua, Chính phủ luôn xác định chuyển đổi số là một nhiệm vụ ưu tiên quan trọng hàng đầu để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực, sức cạnh tranh phù hợp với xu thế mới, tình hình mới; đồng thời đây cũng là nhân tố quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 3/6/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 411/QĐ-TTg, ngày 31/3/2022 ban hành Chiến lược Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số là một trong các giải pháp trọng tâm để phát triển kinh tế số. Tiếp sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số và kế hoạch hành động để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi số.

Cũng theo Thứ trưởng, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ ngay từ tháng 01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-BKHĐT để triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Giai đoạn đầu (2021-2022), Chương trình tập trung vào nâng cao nhận thức và đào tạo các kiến thức, kỹ năng nền tảng về chuyển đổi số, kết nối cung cầu trong chuyển đổi số. Giai đoạn tiếp theo, từ năm 2023, Chương trình sẽ tập trung vào hướng dẫn chuyên sâu, hỗ trợ ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số.

Với sự hỗ trợ kỹ thuật từ USAID thông qua dự án LinkSME, Chương trình đã được triển khai mạnh mẽ, rộng khắp trên toàn quốc và nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao từ cộng đồng doanh nghiệp. Đã có hơn 2 triệu lượt tiếp cận với các hỗ trợ kỹ thuật về đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, cẩm nang hướng dẫn chuyển đổi số; hàng ngàn doanh nghiệp tại gần 40 tỉnh, thành phố được đào tạo, tập huấn; hơn 200 doanh nghiệp được hỗ trợ tư vấn chuyên sâu về lộ trình chuyển đổi số.

Chính thức công bố và kết nối Trang vàng giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp
Trang vàng các Giải pháp Chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp lựa chọn các giải pháp công nghệ số phù hợp khi thực hiện chuyển đổi số

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dành nguồn lực ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp thuê, mua giải pháp chuyển đổi số theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách có ý nghĩa là vốn mồi, chia sẻ và đồng hành cùng các doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Chia sẻ về kết quả sau 2 năm triển khai Chương trình, tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Duy Đông nhận định, các doanh nghiệp đã có những chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về sự cần thiết của chuyển đổi số. Nhiều doanh nghiệp đã bước vào giai đoạn số hóa dữ liệu, chuẩn hóa quy trình, ứng dụng công nghệ số và tiến tới chuyển đổi số ở phạm vi rộng và đồng bộ hơn.

Mặc dù vậy, các doanh nghiệp còn gặp nhiều rào cản, khó khăn khi thực hiện chuyển đổi số, như chi phí đầu tư, nguồn nhân lực, thông tin còn hạn chế. Dẫn kết quả khảo sát các doanh nghiệp, công bố tại Báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp các năm 2021, 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, có hơn 40% doanh nghiệp được khảo sát phản ánh một trong những khó khăn chính là thiếu thông tin về các giải pháp chuyển đổi số, để doanh nghiệp có thể lựa chọn được giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp mình. “Chính vì vậy, Trang vàng các giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp tham khảo, lựa chọn được các giải pháp chuyển đổi số phù hợp, nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp”, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh.

Chia sẻ với các doanh nghiệp, Thứ trưởng cho biết, để tháo gỡ khó khăn này, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu đã chỉ đạo Cục Phát triển doanh nghiệp phối hợp với các chuyên gia độc lập của dự án USAID LinkSME tiến hành rà soát, đánh giá và phân loại các giải pháp chuyển đổi số phổ biến tại Việt Nam. Với việc công bố ấn phẩm “Trang vàng các Giải pháp Chuyển đổi số Doanh nghiệp” với hơn 50 giải pháp chuyển đổi số hiện hành, ấn phẩm này sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp tham khảo, lựa chọn được các giải pháp chuyển đổi số phù hợp với doanh nghiệp mình, nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp.

Chính thức công bố và kết nối Trang vàng giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp
Các đại biểu chính thức khai trương kết nối Trang vàng giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Cũng theo Thứ trưởng, đây là năm đầu tiên phát hành ấn phẩm này. Hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành, hiệp hội liên quan để tiếp tục rà soát, cập nhật thêm nhiều giải pháp hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp. Cơ sở dữ liệu này cũng là các thông tin nền tảng để phục vụ các hoạt động trong giai đoạn tiếp theo của Chương trình, trong đó sẽ tập trung vào hướng dẫn chuyên sâu, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số với sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước theo Luật Hỗ trợ DNNVV và các nguồn lực xã hội hợp pháp khác.

Ông Trevor Hublin, Phó Giám đốc Phòng Quản trị Nhà nước và Tăng trưởng Kinh tế, USAID Việt Nam chia sẻ: “Trang vàng giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp, không chỉ là danh sách các nhà cung cấp giải pháp chuyển đổi số, mà các nhà cung cấp giải pháp này đã cam kết đồng hành cùng Chương trình, đưa ra những giải pháp ưu đãi nhất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Do đó, các DNNVV trên toàn quốc có thể dễ dàng tìm kiếm nhà cung cấp giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp mình. Đây chính là một ví dụ điển hình về những giải pháp bền vững mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với USAID cùng khu vực tư nhân hỗ trợ DNNVV trong hành trình chuyển đổi số”.

Hiện Chính phủ cũng đã dành nguồn lực ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp thuê, mua giải pháp chuyển đổi số theo quy định của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách có ý nghĩa là vốn mồi, chia sẻ và đồng hành cùng các doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Trang vàng giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp là bộ cơ sở dữ liệu về các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp đầu tiên và chính thức được công bố, góp phần quan trọng vào cung cấp thông tin, kết nối giải pháp cho cộng đồng doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi số. Đây cũng là ấn phẩm giúp các doanh nghiệp lựa chọn các giải pháp công nghệ số phù hợp khi thực hiện chuyển đổi số.

Cơ sở dữ liệu các Giải pháp chuyển đổi số trong tài liệu được rà soát, đánh giá và phân loại bởi chuyên gia của Chương trình qua 3 bước: (1) Tạo bộ tiêu chí và câu hỏi khảo sát; (2) Công bố rộng rãi mời các doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyển đổi số trên toàn quốc tham gia; (3) Sàng lọc và đánh giá chi tiết tìm ra 40 doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyển đổi số phổ biến cho doanh nghiệp. 04 nhóm nghiệp vụ các giải pháp chuyển đổi số được rà soát tại ấn phẩm bao gồm: Nhóm giải pháp chung cho nhiều lĩnh vực, ngành nghề (56%); nhóm giải pháp sản xuất (14%); nhóm giải pháp hạ tầng và quản lý thông tin (10%) và nhóm giải pháp đặc thù (20%) của ngành y tế, xăng dầu, ngành vận tải và kho, ngành truy xuất nguồn gốc.

Để xây dựng được Trang vàng giải pháp chuyển đổi số, các chuyên gia độc lập của Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của Dự án USAID LinkSME đã tiến hành xây dựng phương pháp rà soát, phân loại và đưa ra các tiêu chí phù hợp, công bố rộng rãi để các doanh nghiệp cung cấp giải pháp tham gia. Hoạt động này đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của 115 doanh nghiệp đăng ký. Các chuyên gia đã tiến hành sàng lọc, phân loại, lựa chọn ra 40 doanh nghiệp đang cung cấp các giải pháp chuyển đổi số phổ biến, phù hợp với các hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV, từ đó, tiến hành thẩm định trực tiếp đối với từng giải pháp./.