Theo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest, vừa được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cập nhật, Công ty đã chào bán thành công 300 tỷ đồng trái phiếu. Trong đó có 64 nhà đầu tư cá nhân mua gần 270 tỷ đồng, còn lại 1 nhà đầu tư tổ chức mua 30% giá trị phát hành. 100% lượng trái phiếu được EVS phát hành được nhà đầu tư trong nước mua hết. Đáng chú ý, đây là loại trái phiếu không có tài sản đảm bảo, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.

300 tỷ đồng trái phiếu được EVS phát hành thành công đợt này là loại trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, với lãi suất cố định cho toàn bộ kỳ hạn là 10%/năm. Số vốn huy động được trong lần phát hành này sẽ được EVS sử dụng cho nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn kinh doanh, mở rộng thị phần môi giới...

Chứng khoán Everest bán được 300 tỷ đồng trái phiếu cho hầu hết nhà đầu tư cá nhân
Nợ phải trả của EVS tăng rất cao, trong đó đa phần là nợ ngắn hạn. Ảnh: EVS

Điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính của EVS là gần đây nợ phải trả tăng rất cao. Theo báo tài chính quý II/2021, Công ty ghi nhận nợ phải trả lên tới 912,5 tỷ đồng, trong khi con số này hồi đầu năm nay chỉ là 101,5 tỷ đồng. Trong đó, đáng nói là nợ ngắn hạn tăng rất mạnh từ 88,9 tỷ đồng ở thời điểm ngày 1/1/2021 lên 872,6 tỷ đồng vào ngày 30/6/2021 (đa phần là trái phiếu phát hành ngắn hạn với giá trị lên tới 735,1 tỷ đồng).

Ngày 26/7 vừa qua, EVS đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Lê Bảo Thắng, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Châu, thành viên Hội đồng quản trị của EVS thay thế vị trí này.

Ngày 11/8 tới là thời hạn đăng ký cuối cùng để EVS chốt danh sách cổ đông cho tiến hành đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, dự kiến diễn ra trong quý III/2021. Nội dung của cuộc họp này là bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu...

Cổ phiếu EVS của Công ty đang niêm yết trên HNX. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/8, EVS có giá 32.000 đồng/cổ phiếu./.