Phát biểu tại buổi Lễ ký kết, bà Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cho biết, hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ và vừa, chiếm 98% tổng số doanh nghiệp cả nước, đóng góp lớn cho GDP và tạo ra hơn 50% việc làm cho xã hội.

Bà Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phát biểu tại buổi Lễ.

Ngày 12/06/2017, Quốc hội đã thông qua Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, đây là luật đầu tiên ở nước ta về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, được xây dựng và ban hành nhằm thiết lập đồng bộ các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tiếp đó ngày 10/05/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quỹ thực hiện chức năng cho vay trực tiếp hoặc cho vay gián tiếp thông qua giao vốn cho ngân hàng thương mại, tài trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; hỗ trợ tăng cường năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp nhận, quản lý nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng các điều kiện của nhà tài trợ…

Việc đưa quỹ đi vào hoạt động là tín hiệu tích cực cho thấy, sự hiệu quả bước đầu của Chính phủ trong nỗ lực hỗ trợ khối doanh nghiệp tư nhân. Cùng với đó, 2.000 tỷ đồng vốn điều lệ của Quỹ, mục tiêu được xác định không chỉ là vốn mồi để thu hút các nguồn lực quan trọng trong và ngoài nước, mà các định chế tài chính, các quỹ đầu tư, các ngân hàng thương mại cùng quan tâm, chung tay hướng sự chú ý đến khối doanh nghiệp nhỏ và vừa đang còn yếu và thiếu vốn.

Bà Hoàng Thị Hồng cho hay, với sự hợp tác tích cực của các ngân hàng nhận ủy thác, trong đó có BIDV, Quỹ đã giải ngân được khoảng 150 tỷ đồng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc ủy thác cho ngân hàng để cho vay đối với dự án, phương án sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đến nay, các dự án của doanh nghiệp nhỏ và vừa do Quỹ ủy thác cho vay qua các ngân hàng nói chung và BIDV nói riêng đều hoạt động hiệu quả.

Cũng tại Lễ ký kết, ông Lê Việt Cường, Ủy viên Hội đồng quản trị BIDV cho biết, trước những định hướng, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, BIDV đã đặt ra chiến lược tập trung ưu tiên phát triển phân khúc khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ ngày 01/06/2015, BIDV đã thành lập một đơn vị độc lập chuyên trách quản lý phân khúc khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa với nhiệm vụ trọng tâm là tạo ra sự tăng trưởng về thị phần và hiệu quả kinh doanh đối với đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Lễ ký kết Hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa SMEDF và BIDV.

Tính đến hết quý III/2019, BIDV đã thiết lập quan hệ với 285.000 khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy mô dư nợ khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 285.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40% dư nợ của BIDV.

Thời gian qua, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là đơn vị đã cùng đồng hành, chung tay với BIDV trong việc đưa nguồn vốn giá rẻ tới cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa chính thức triển khai hỗ trợ nguồn vốn từ năm 2016, lần đầu tiên tại Việt Nam có một Quỹ hỗ trợ nguồn vốn trung dài hạn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với lãi suất cho vay thấp, cố định trong toàn thời gian vay. BIDV là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác với Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời cũng là ngân hàng triển khai tốt nhất nguồn vốn hỗ trợ của Quỹ với thị phần giải ngân chiếm đến 55% số vốn đã giải ngân của Quỹ.

Ông Lê Việt Cường nhấn mạnh, với sự hợp tác chặt chẽ của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và BIDV, việc triển khai nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ sẽ đạt được nhiều thành công trong thời gian tới. Đồng thời, BIDV sẽ luôn là ngân hàng đi đầu trong việc hợp tác với Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để triển khai nguồn vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp cũng như cung cấp cho Quỹ các giải pháp tài chính toàn diện, sáng tạo./.