Theo Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam, trong tổng số hơn 37.395 tỷ đồng (chiếm 32,9% tổng giá trị phát hành toàn thị trường) mà các doanh nghiệp nhóm ngành bất động sản huy động được trong tháng 5/2022, thì Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No va, mã chứng khoán NVL niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, phát hành nhiều nhất, với 7.574 tỷ đồng.

Công ty bất động sản phát hành trái phiếu nhiều nhất thị trường bị xử phạt
NVL bị xử phạt do vi phạm quy định về công bố thông tin

Liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu của NVL, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 169/QĐ-XPVPHC về xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va 70 triệu đồng, vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va công bố thông tin không đúng thời hạn với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 91/2021/NQ.HĐQT-NVLG, ngày 13/7/2021 về phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 134/2021 /NQ.HĐQT-NVLG, ngày 15/11/2021 về sửa đổi nội dung Điều 1 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 91/2021/NQ.HĐQT-NVLG.

Trong một diễn biến có liên quan, sau sai phạm của Tập đoàn Tân Hoàng Minh về phát hành trái phiếu bị phanh phui, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm để đảm bảo thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động minh bạch, công bằng, lành mạnh./.