Ngày 17/6, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải – TKV sẽ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng
Ngày 17/6, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải – TKV sẽ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng.

Vốn điều lệ dự kiến của Công ty sau cổ phần hóa là 20,22 tỷ đồng, trong đó, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) nắm giữ 75%, bán cho cán bộ công nhân viên 5% và IPO 20% vốn điều lệ.

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải – TKV được thành lập vào ngày 4/4/2006, với hoạt động chính là cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải cho các tàu biển trên tuyến dẫn tàu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Từ năm 2018-2020, doanh thu của Công ty có sự tăng trưởng liên tục, lần lượt đạt 49,43 tỷ đồng, 60,73 tỷ đồng, 76,75 tỷ đồng.

Doanh thu và lợi nhuận của công ty giai đoạn 2018 – 2020 và 3 tháng đầu năm 2021

Chỉ tiêu

2018

2019

2020

3T/2021

Tổng giá trị tài sản (tỷ đồng)

23,97

30,29

40,06

36,12

Tổng doanh thu (tỷ đồng)

49,43

60,73

76,75

12,92

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

2,93

4,3

10,51

0,47

Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu(%)

17,69

25,95

54,06

2,48

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018, 2019, 2020 và BCTN tự lập 3 tháng đầu năm 2021 của Công ty

Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa của Công ty tại ngày 1/10/2020 đạt gần 50 tỷ đồng, trong đó, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là gần 31,5 tỷ đồng. Hiện tại, Công ty đang quản lý và sử dụng 4 khu đất có tổng diện tích đất 525,3 m2 tại Quảng Ninh để làm cảng cặp tàu, bàu đỗ tàu thuyền và trạm điều hành. Ngoài ra, Công ty hiện đang thuê 1 văn phòng làm việc của TKV có diện tích 1.875,5 m2 để làm trụ sở chính tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty 5 năm sau cổ phần hóa

Chỉ tiêu

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Tổng doanh thu + thu nhập khác (tỷ đồng)

75

61,1

69

70,5

71,5

72,4

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

12,93

2,11

2,44

2,84

2,96

3,04

Tỷ lệ cổ tức (%)

6

6

6

6

6

Nguồn: Theo Phương án cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải – TKV

Sau khi chuyển thành công ty cổ phần, Công ty dự kiến triển khai kế hoạch đầu tư và phát triển doanh nghiệp, bao gồm: các giải pháp về vốn; về nguyên vật liệu; nâng cao năng lực về thiết bị, công nghệ, cơ sở nhà đất; mở rộng phát triển thị trường... Theo đó, Công ty sẽ thực hiện huy động vốn nhanh, hợp lý; sửa chữa, trùng tu máy móc, thiết bị hiện có, thanh lý các thiết bị không dùng đến, mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện đáp ứng nhu cầu của Công ty; xây dựng kế hoạch dự trữ nguyên vật, sản phẩm đầu vào hợp lý để đảm bảo đầy đủ nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động kinh doanh; tăng cường công tác tiếp thị chăm sóc khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới thông qua marketing./.