Lộ trình sắp xếp cần cân nhắc đến tính khả thi

“Đề nghị bổ sung bài học phương án sắp xếp phải gắn với kế hoạch và điều kiện đảm bảo cho việc sắp xếp hiệu quả. Mục tiêu, lộ trình sắp xếp cần cân nhắc đến tính khả thi, bởi qua giám sát cho thấy, các địa phương trông chờ Đoàn Giám sát của Quốc hội sẽ tháo gỡ khó khăn trong sắp xếp đơn vị hành chính ở cấp huyện, cấp xã…”, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) Nguyễn Thị Thanh cho biết, khi Đoàn giám sát “Việc thực hiện các Nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 -2021” làm việc với các bộ, ngành về nội dung liên quan đến Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát, diễn ra hôm nay (ngày 30/8), theo Văn phòng Quốc hội.

Địa phương trông chờ Đoàn Giám sát của Quốc hội gỡ khó cho sắp xếp đơn vị hành chính
Theo Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, mục tiêu, lộ trình sắp xếp cần cân nhắc đến tính khả thi (ảnh: QH)

Thực hiện Chương trình giám sát của UBTVQH, Đoàn giám sát đã tổ chức 3 đoàn công tác làm việc trực tiếp tại 6 tỉnh; làm việc với Chính phủ, các Bộ, ngành, tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý để có thêm thông tin, luận cứ phục vụ việc xây dựng Báo cáo kết quả giám sát.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính góp phần cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, góp phần sàng lọc đội ngũ, nâng cao chất lượng và trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại những đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp.

Theo dự thảo Báo cáo của Đoàn giám sát, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã giúp tinh gọn một bước tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Sau khi sắp xếp, trên cả nước đã giảm được 3.437 cơ quan, tổ chức ở cấp xã và 429 cơ quan, tổ chức ở cấp huyện. Việc sắp xếp đơn vị hành chính đã tạo ra thay đổi tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước; góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, tiết kiệm chi ngân sách.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã đã giảm được chi ngân sách nhà nước, góp phần tập trung nguồn lực đầu tư cho cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị làm việc của các tổ chức, tạo điều kiện để cơ quan, đơn vị và người dân có cơ hội tiếp cận thiết bị hiện đại, rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng thực hiện các thủ tục hành chính. Theo báo cáo của Chính phủ, đã tiết kiệm chi ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2019 - 2021 khoảng 2.008,63 tỷ đồng…

Liên quan đến vấn đề Đoàn giám sát nêu về những khó khăn trong sắp xếp trạm y tế tại cơ sở, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, các địa phương phản ánh không duy trì được điểm trạm y tế vì vướng con dấu là chưa thỏa đáng, bởi việc sắp xếp căn cứ theo mật độ dân số, không căn cứ vào địa giới hành chính. Thực tế ở một số địa phương như: Quảng Ninh, Hưng Yên đang thực hiện mô hình điểm trạm y tế và có kết quả hoạt động tốt. Điều quan trọng là phương thức, cách làm của địa phương, sắp xếp như thế nào để tạo thuận lợi nhất cho người dân được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Sắp báo cáo kết quả giám sát tới UBTVQH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, thành viên Đoàn giám sát đều cơ bản thống nhất với dự thảo Báo cáo. Các ý kiến tại phiên họp góp ý một số nội dung trong dự thảo Báo cáo kết quả giám sát, để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, chất lượng cao hơn. Qua các ý kiến phát biểu có thể khẳng định, đến nay Đoàn Giám sát về cơ bản thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu, nội dung giám sát đề ra. Qua giám sát cho thấy, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 có kết quả, hạn chế, nhưng kết quả là cơ bản.

Địa phương trông chờ Đoàn Giám sát của Quốc hội gỡ khó cho sắp xếp đơn vị hành chính
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, đến giữa tháng 9 tới, Đoàn Giám sát sẽ báo cáo kết quả giám sát tới UBTVQH (ảnh: QH)

“Đến nay, chương trình, kế hoạch của Đoàn giám sát đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra, một số công việc vượt tiến độ. Theo kế hoạch, đến giữa tháng 9 tới, Đoàn Giám sát sẽ báo cáo kết quả giám sát tới UBTVQH, trên cơ sở đó UBTVQH sẽ cho ý kiến và ban hành nghị quyết về giám sát…”, ông Định cho biết./.