Hôm nay (ngày 07/04), Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã đưa 5,4 triệu chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND (mã chứng khoán: FUEMAVND) vào giao dịch với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 54 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là NAV/chứng chỉ quỹ tại ngày 06/04/2023 là 9.533,42 đồng với biên độ dao động giá là +/-20%.

Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND mô phỏng chỉ số tham chiếu VNDIAMOND – chỉ số do HOSE xây dựng và quản lý; là quỹ hoán đổi danh mục và không giới hạn về thời gian hoạt động, do Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) quản lý.

Giao dịch 5,4 triệu chứng chỉ Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND

Lãnh đạo HOSE chúc mừng phiên giao dịch đầu tiên của chứng chỉ quỹ FUEMAVND

Các thành viên lập quỹ kiêm đại lý phân phối gồm Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam), Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Ngân hàng giám sát là Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam, đại lý chuyển nhượng là Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Danh mục đầu tư của quỹ bao gồm các chứng khoán cơ cấu trong danh mục của chỉ số tham chiếu và các tài sản chính như: cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu đăng ký giao dịch tại các sở giao dịch chứng khoán của Việt Nam; chứng khoán phái sinh niêm yết và giao dịch tại các sở giao dịch chứng khoán của Việt Nam; công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật; tiền gửi tại các ngân hàng thương mại...

Tần suất xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ là hàng ngày và cuối tháng. Nếu ngày định giá rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, thì ngày định giá là ngày làm việc kế tiếp liền ngay sau đó./.