Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 29 (856)

Thời gian qua, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo (ĐMST). Theo báo cáo chỉ số ĐMST toàn cầu (Global Innovation Index, gọi tắt là GII) 2023, Việt Nam được xếp ở vị trí 46/132 quốc gia/nền kinh tế, tăng 2 bậc so với năm 2022. Đạt được kết quả đó một phần lớn nhờ vào việc áp dụng ĐMST tại các cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) về kinh tế. Tuy nhiên, cho đến nay, hầu như chưa có tài liệu nào nghiên cứu về ĐMST trong QLNN về kinh tế. Bài viết Đổi mới sáng tạo trong quản lý nhà nước về kinh tế: Nhìn từ góc độ lý luận”, của tác giả Dìu Đức Hà nghiên cứu một số vấn đề lý luận về ĐMST trong QLNN về kinh tế, đưa ra khái niệm ĐMST trong QLNN về kinh tế và đặc điểm của nó tại Việt Nam.

Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ (KHCN) vào mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội (KTXH), thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) đất nước là chủ trương chiến lược lâu dài, nhất quán của Đảng. Trải qua các kỳ Đại hội, Đảng đã không ngừng bổ sung, hoàn thiện quan điểm, chủ trương về KHCN. Thông qua bài viết Tư duy của Đảng về phát triển khoa học công nghệ trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, nhóm tác giả Nguyễn Mạnh Hổ, Vũ Đức Vĩnh, Nguyễn Đức Trí, Nguyễn Đức Lượng khái quát những quan điểm, chủ trương cơ bản của Đảng về vai trò và một số kết quả đạt được của KHCN đối với quá trình phát triển KTXH của đất nước.

Giải Nobel Kinh tế 2022 đã được trao cho 3 nhà kinh tế học người Mỹ là Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond và Philip H. Dybvig với nghiên cứu về lĩnh vực ngân hàng và khủng hoảng tài chính. Bài viết Chủ thuyết đã đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2022 và khả năng ứng dụng để hoạch định chính sách tài chính trong bối cảnh khủng hoảng”, của tác giả Phạm Ngọc Hương Quỳnh phân tích chủ thuyết trong tác phẩm đoạt giải Nobel Kinh tế 2022 và việc áp dụng các chủ thuyết này của các quốc gia khi hoạch định chính sách tài chính đặt trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và suy thoái kinh tế do đại dịch Covid-19.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực năng lượng tái tạo (NLTT) đang trở thành giải pháp quan trọng của các quốc gia trong nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu và thúc đẩy tự chủ năng lượng. Bài viết Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào năng lượng tái tạo tại Việt Nam: Thực trạng và một số hàm ý chính sách”, của nhóm tác giả Cao Thị Hồng Vinh, Lê Đức Duy phân tích thực trạng thu hút FDI vào lĩnh vực NLTT ở Việt Nam giai đoạn 2015-2022, chỉ ra các đặc trưng của nó, như: vốn lớn, vòng quay vốn chậm và ưu đãi gắn liền với trách nhiệm, để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút FDI vào lĩnh vực NLTT của Việt Nam.

Thị trường logistics toàn cầu nói chung và thị trường logistics Việt Nam nói riêng đang tăng trưởng mạnh mẽ. Thị trường logistics Việt Nam thuộc nhóm thị trường logistics mới nổi trên thế giới và cần hướng theo các xu hướng của thế giới để phát triển bền vững. Bài viết Định hướng thị trường logistics Việt Nam theo xu hướng thị trường logistics thế giới”, của tác giả Lê Thị Ngọc Diệp đánh giá xu hướng của thị trường logistics thế giới và phân tích thực trạng thị trường logistics Việt Nam xét theo các xu hướng chính của thị trường logistics thế giới, bài viết chỉ rõ những hoạt động thúc đẩy sự phát triển của thị trường này thời gian tới.

Trong lĩnh vực kế toán, kế toán xanh (KTX) được coi là một trong những công cụ quan trọng để hướng tới phát triển nền kinh tế bền vững, vì nó đề cập đến khía cạnh ảnh hưởng của môi trường tự nhiên đối với nền kinh tế. Thông qua bài viết Rào cản và yếu tố thúc đẩy thực hiện kế toán xanh tại các doanh nghiệp Việt Nam, tác giả Nguyễn Quỳnh Châm cung cấp những hiểu biết có giá trị cho doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách, góp phần thúc đẩy cả tính bền vững môi trường và tính toàn diện của các thông tin trên báo cáo tài chính.

Cùng với đó, trong số kỳ này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Phương Anh: Hoàn thiện hệ thống chính sách xây dựng nông thôn mới giai đoạn mới

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Dìu Đức Hà: Đổi mới sáng tạo trong quản lý nhà nước về kinh tế: Nhìn từ góc độ lý luận

Nguyễn Mạnh Hổ, Vũ Đức Vĩnh, Nguyễn Đức Trí, Nguyễn Đức Lượng: Tư duy của Đảng về phát triển khoa học công nghệ trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Trần Thị Xuyến: Thực trạng nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần, vốn góp tại các doanh nghiệp Việt Nam và giải pháp thu hút vốn đầu tư trong bối cảnh mới

Phạm Ngọc Hương Quỳnh: Chủ thuyết đã đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2022 và khả năng ứng dụng để hoạch định chính sách tài chính trong bối cảnh khủng hoảng

Cao Thị Hồng Vinh, Lê Đức Duy: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào năng lượng tái tạo tại Việt Nam: Thực trạng và một số hàm ý chính sách

Lê Thị Ngọc Diệp: Định hướng thị trường logistics Việt Nam theo xu hướng thị trường logistics thế giới

Nguyễn Quỳnh Châm: Rào cản và yếu tố thúc đẩy thực hiện kế toán xanh tại các doanh nghiệp Việt Nam

Nguyễn Minh Trang: Nâng cao năng lực lãnh đạo tại các ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số

Nguyễn Thị Thu: Vai trò của tài nguyên rừng trong đời sống sinh kế của người Raglai tại Vườn Quốc gia Núi Chúa, Ninh Thuận

Nguyễn Xuân Toàn: Phân tích nguyên nhân thuốc sử dụng khác danh mục thuốc trúng thầu năm 2021 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Hà Thanh: Tạo động lực làm việc cho cán bộ, chuyên viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Nguyễn Thị Bình: Tổ chức thông tin kế toán trong chu trình thu học phí tại Trường Đại học Hồng Đức giai đoạn 2022-2026

Phạm Quang Huy: Xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý chất lượng dịch vụ hàng không

Giang Hương, Phạm Thị Tô Diệu, Phạm Văn Hùng: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến việc tham gia mô hình hợp tác xã của các hộ chăn nuôi lợn

NHÌN RA THẾ GIỚI

Phạm Cao Cường: An ninh hàng hải trong phát triển kinh tế biển xanh của Ấn Độ và những hàm ý cho Việt Nam

Samatmanivong Phonepaseuth, Đặng Thị Thúy Duyên: Nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại BCEL (Lào)

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Lê Thu Trang: Thực trạng về thi hành pháp luật bảo hiểm y tế tại quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Võ Thị Thu Hồng, Nguyễn Vũ Hiếu Trung: Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị thông minh bền vững tại TP. Hồ Chí Minh

Trần Thị Thanh Hà, Vương Minh Phương: Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Đức Long, Võ Hoàng Giang: Những vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển du lịch sinh thái ở tỉnh Hòa Bình

Hà Huyền Nga: Cao Bằng thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Nguyễn Ngọc Tiến: Phát triển thị trường du lịch biển của chính quyền cấp tỉnh: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Thanh Hóa

Lê Thị Thu Hà, Đinh Thị Thu Thủy: Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

Tô Thiện Hiền: Đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang

Bắc Giang quyết liệt cải thiện Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023

IN THIS ISSUE

FROM POLICY TO PRACTICE

Phuong Anh: Complete the policy system for new-style rural construction in the new period

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Diu Duc Ha: Innovation in state economic management: Looking from a theoretical perspective

Nguyen Manh Ho, Vu Duc Vinh, Nguyen Duc Tri, Nguyen Duc Luong: The Party’s thinking on science and technology development in the country’s socio-economic development

RESEARCH - DISCUSSION

Tran Thi Xuyen: Current status of foreign investors’ capital contribution and share purchases in Vietnamese enterprises and solutions to attract investment capital in the new context

Pham Ngoc Huong Quynh: The theory winning Nobel Prize in Economics in 2022 and its applicability to financial policy planning in the context of crisis

Cao Thi Hong Vinh, Le Duc Duy: Foreign direct investment in renewable energy in Vietnam: Current status and some policy implications

Le Thi Ngoc Diep: Orienting the Vietnamese logistics market according to world logistics market trends

Nguyen Quynh Cham: Barriers and factors promoting green accounting implementation in Vietnamese businesses

Nguyen Minh Trang: Improving leadership capacity at Vietnamese banks in the context of digital transformation

Nguyen Thi Thu: The role of forest resources in the livelihood of the Raglai people in Nui Chua National Park, Ninh Thuan province

Nguyen Xuan Toan: Analyzing the reasons for the difference in the list of drugs used and the list of bid-winning drugs in 2021 at Hanoi Obstetrics and Gynecology Hospital

Nguyen Thi Hanh, Nguyen Ha Thanh: Creating work motivation for officers and specialists of Vietnam Maritime Corporation

Nguyen Thi Binh: Organizing accounting information in the tuition collection cycle at Hong Duc University for the period 2022-2026

Pham Quang Huy: Building a model to study the factors affecting aviation service quality management

Giang Huong, Pham Thi To Dieu, Pham Van Hung: Analysis of factors affecting the participation in the cooperative model of pig farming households

WORLD OUTLOOK

Pham Cao Cuong: Maritime security in India’s blue econmy development and implications for Vietnam

Samatmanivong Phonepaseuth, Dang Thi Thuy Duyen: Improving the quality of card services at BCEL Commercial Bank (Laos)

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Le Thu Trang: Current status of health insurance law enforcement in Hai Ba Trung district, Hanoi City

Vo Thi Thu Hong, Nguyen Vu Hieu Trung: Training human resources to meet the requirements of sustainable smart city development in Ho Chi Minh City

Tran Thi Thanh Ha, Vuong Minh Phuong: Improving the efficiency of management and use of state-owned houses and land in Hanoi City and Ho Chi Minh City

Nguyen Duc Long, Vo Hoang Giang: Issues and solutions for developing ecotourism in Hoa Binh province

Ha Huyen Nga: Cao Bang promotes tourism to become a key economic sector

Nguyen Ngoc Tien: Developing the marine tourism market of the provincial government: Case study of Thanh Hoa province

Le Thi Thu Ha, Dinh Thi Thu Thuy: Promoting new-style rural construction in Cam Thuy district, Thanh Hoa province

To Thien Hien: Innovating and improving the efficiency of state budget expenditure management in An Giang province

 Bac Giang drastically improves the Provincial Competitiveness Index in 2023