Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 33(860)

Bên cạnh hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp, cho vay KHCN chiếm tỷ trọng cao trong danh mục đầu tư của các NHTM nói chung và các NHTM nhà nước nói riêng. Đây là nghiệp vụ mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng, nhưng cũng gây ra rủi ro lớn cho các ngân hàng, bởi vì tình trạng kiệt quệ tài chính của khách hàng, dẫn đến áp lực trả nợ gốc và lãi vay. Từ đó, nguy cơ vỡ nợ và mất khả năng thanh toán sẽ xảy ra làm cho các NHTM phải đối mặt với rủi ro tín dụng. Bài viết “Ngân hàng thương mại nhà nước tại khu vực TP. Hồ Các yếu tố tác động đến khả năng vỡ nợ của khách hàng cá nhân tại các NHTM nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh”, tác giả Nguyễn Kim Quốc Trung ước lượng các yếu tố ảnh hưởng khả năng vỡ nợ của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại nhà nước tại khu vực TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2019-2022, từ đó khuyến nghị một số giải pháp.

Chuẩn mực kế toán Việt Nam - Vietnam Accounting Standards (VAS) là tập hợp những nguyên tắc, các yêu cầu cơ bản để hướng dẫn người làm kế toán nhận thức, ghi chép và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động của DN, tổ chức. VAS là tiêu chuẩn chung để các DN lập và trình bày BCTC, là căn cứ để các nhà đầu tư quan tâm có thể kiểm tra tính trung thực của BCTC. Chính vì thế, VAS tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán phát triển và thu hút vốn đầu tư. Bài viết Áp dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam tại các doanh nghiệp: Những vướng mắc và giải pháp khắc phục”, tác giả Hàn Thị Thùy Linh đánh giá thực trạng của Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) từ khi ban hành đến nay, tìm hiểu những ưu điểm và hạn chế trong quá trình doanh nghiệp áp dụng CMKT, từ đó khuyến nghị một số hàm ý.

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) là một bộ chuẩn mực kế toán được phát triển bởi Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) cung cấp một ngôn ngữ chung cho báo cáo tài chính trên toàn thế giới. Các tiêu chuẩn được thiết kế để nâng cao tính minh bạch, khả năng so sánh và độ chính xác của báo cáo tài chính bằng cách cung cấp một bộ quy tắc toàn diện mà các DN có thể sử dụng để lập báo cáo tài chính. Bài viết Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại các doanh nghiệp Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”, tác giả Nguyễn Thị Thanh Xuân đánh giá việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại các doanh nghiệp Việt Nam, chỉ ra những thách thức và rào cản mà các DN ở Việt Nam gặp phải khi triển khai IFRS. Qua đó, đưa ra một số khuyến nghị với các DN nhằm đẩy nhanh việc áp dụng IFRS trong tương lai.

Với tiềm năng đa dạng về cảnh quan thiên nhiên, truyền thống lịch sử và văn hóa bản địa của 54 dân tộc anh em, Việt Nam sở hữu thế mạnh to lớn về du lịch cộng đồng (DLCĐ). Đây cũng là một trong những loại hình du lịch chủ đạo được khẳng định cần đẩy mạnh trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030. Bài viết Nâng cao hiệu quả phát triển du lịch cộng đồng ở Việt Nam”, tác giả Nguyễn Thị Thanh Mai phân tích những hạn chế trong phát triển DLCĐ thời gian qua, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của loại hình du lịch này trong thời gian tới.

Tại Yên Bái, các HTX nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc tập trung diện tích sản xuất, chuyên môn hóa trong sản xuất, phát huy vai trò tập thể trong việc hội tụ, thu hút nguồn lực để có thể tiếp cận được những công nghệ mới, phối hợp trong tổ chức sản xuất, xây dựng thương hiệu, quảng bá và lưu thông sản phẩm ra thị trường trong nước và quốc tế. Vì vậy, để phát triển nông nghiệp giá trị với nền sản xuất nông nghiệp thông minh, thì HTX nông nghiệp cũng cần có sự chuyển đổi đáp ứng xu hướng tất yếu trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. Bài viết Nâng cao hiệu quả phát triển các hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Yên Bái trong bối cảnh kinh tế số”, tác giả Trần Anh Tuấn đánh giá tổng quát về những kết quả và hạn chế của quá trình phát triển các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp tỉnh Yên Bái trong bối cảnh hội nhập kinh tế và Cách mạng công nghiệp 4.0, từ đó đưa ra một số khuyến nghị.

Hội nhập quốc tế là xu thế khách quan, đòi hỏi các quốc gia, các vùng lãnh thổ vừa thúc đẩy hợp tác, vừa tăng sức ép cạnh tranh và tính phụ thuộc lẫn nhau, đặt ra những thời cơ và thách thức mới cho du lịch Phú Thọ. Bài viết Phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, nhóm tác giả Hồ Thị Hòa, Nguyễn Đức Hoàn tập trung phân tích hiện trạng du lịch Phú Thọ, chỉ ra những hạn chế, từ đó đề xuất các kiến nghị có tính khả thi cho phát triển du lịch Phú Thọ trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, trong số kỳ này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

Nguyễn Kim Quốc Trung: Ngân hàng thương mại nhà nước tại khu vực TP. Hồ Các yếu tố tác động đến khả năng vỡ nợ của khách hàng cá nhân tại các NHTM nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh

Bùi Văn Thụy, Trương Thị Hoài Phương, Huỳnh Võ Huyền Thoại: Giải pháp phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình - Chi nhánh Đồng Nai giai đoạn 2024-2030

Hàn Thị Thùy Linh: Áp dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam tại các doanh nghiệp: Những vướng mắc và giải pháp khắc phục

Nguyễn Thị Thanh Xuân: Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại các doanh nghiệp Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Ngọc Giàu, Nguyễn Thị Kim Phượng, Trần Phú Mỹ: Nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán trách nhiệm tại các doanh nghiệp sản xuất ở Bình Dương

Nguyễn Thanh Trang: Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng nhân lực kế toán cho chuyển đổi báo cáo tài chính theo IFRS trong kinh tế số

Lâm Ngọc Nhẫn, Lê Nguyễn Thùy Dương, Vũ Thị Hà: Các nhân tố tác động đến chất lượngthông tin kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nguyễn Thị Thanh Mai: Nâng cao hiệu quả phát triển du lịch cộng đồng ở Việt Nam

Trần Anh Tuấn: Nâng cao hiệu quả phát triển các hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Yên Bái trong bối cảnh kinh tế số

Hồ Thị Hòa, Nguyễn Đức Hoàn: Phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Thúy, Võ Thị Hương: Đánh giá lòng trung thành của nông dân đối với đại lý thu mua cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nguyễn Bách Khoa, Hứa Thị Kiều My: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ứng dụng GrabFood của người tiêu dùng tại TP. Cần Thơ

Trương Minh Đức, Phạm Thị Hạnh: Các vai trò và thách thức đối với nhân sự chiến lược - đối tác kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam

Nguyễn Thị Thúy: Hành vi thanh toán điện tử của người tiêu dùng: Đề xuất mô hình nghiên cứu điển hình trong thanh toán thẻ ngân hàng

Lê Thị Thỏa: Tác động của phương tiện truyền thông đến sinh kế của tộc người Thái, Hmông, Thổ ở miền núi Nghệ An

Lê Thị Minh Nguyên, Vương Thị Tuấn Oanh: Ý định mua sắm trên TikTok shop của Gen Z tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Hà Thanh Bình: Tác động của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với hiệu quả môi trường của các doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Hoàng Hảo, Đỗ Thị Ngọc Lan, Ngô Văn Quang: Các nhân tố ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng về dịch vụ chuyển phát của Viettel Post tại Hà Nội

Hà Văn Sơn, Nguyễn Thị Nga: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng tại tỉnh Nam Định

Đào Thị Thu Trang: Đánh giá năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế của Tập đoàn Dệt may Việt Nam qua mô hình kim cương

Nguyễn Thị Minh Thu, Hồ Ngọc Ninh, Lê Thanh Hà, Lại Phương Thảo, Nguyễn Kim Hành, Trương Ngọc Tín: Hiệu quả trồng cây dược liệu trên đồng ruộng của các hộ nông dân tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

Dương Thanh Tùng, Nguyễn Thị Bích Ngọc: Khuynh hướng nghiên cứu về mối quan hệ giữa ứng dụng du lịch thông minh và hình ảnh điểm đến dưới góc độ phân tích trắc lượng thư mục

Nguyễn Thanh Trúc, Vũ Trinh Vương, Võ Xuân Hội, Huỳnh Thị Nga: Phát triển nguồn nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Trần Thị Thu Hải, Mai Thanh Lan, Lưu Thị Minh Ngọc: Ảnh hưởng của môi trường làm việc đến hành vi đổi mới sáng tạo của người lao động trong doanh nghiệp xây dựng Việt Nam

Lê Kiên Cường: Thực trạng suy giảm việc làm và giải pháp hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động tại Đồng Nai

Nguyễn Văn Sáng: Phát triển nhà ở xã hội tại một số nước châu Á và bài học cho Việt Nam

Đỗ Thị Lan Anh: Nâng cao sự linh hoạt của nhà cung cấp dịch vụ bưu chính tại Việt Nam

Nguyễn Trọng Xuân, Nguyễn Đức Long, Khôm Lư Xay Sạ Lắp Sẻng: Huy động vốn cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

Nguyễn Thị Yến: Đề xuất mô hình nghiên cứu về ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến hành vi công dân công đoàn thông qua cam kết công đoàn và thực hành công đoàn

Nguyễn Văn Đạt, Dương Thị Ái Nhi, Cao Văn Toản, Nguyễn Hồng Lam: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công - nghiên cứu trường hợp tỉnh Đắk Lắk

Đặng Phương Mai, Cù Thu Thủy: Đề xuất mô hình và kỹ thuật học máy dự báo rủi ro phá sản trong các doanh nghiệp Việt Nam

Nguyễn Xuân Minh, Hà Hiền Minh, Lê Công Hoàng Sơn, Diệp Cẩm Tú: Hoạt động xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng tại một số tổ chức, doanh nghiệp và một số hàm ý

Nguyễn Thị Lý: Ứng dụng mô hình tích hợp đa tiêu chí trong lựa chọn nhà cung cấp xanh

Đỗ Thị Mẫn: Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên chính quy khối ngành kinh tế: Nghiên cứu tại Trường Đại học Hồng Đức

Nguyễn Huy Anh: Quản trị hệ thống quản lý bán vé máy bay bằng phương pháp Scrum

Nguyễn Văn Vũ: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn học ngành Địa chất của giới trẻ hiện nay.

Đặng Thị Huyền Trang, Võ Thị Thu: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hiện nay

Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Minh Tuấn: Xây dựng giả thuyết nghiên cứu về ảnh hưởng của quan hệ công chúng trực tuyến, văn hóa doanh nghiệp đến hành vi khách hàng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Phạm Thị Hồng Vân: Các nhân tố tác động đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại sau thời kỳ dịch Covid-19

Phạm Thị Uyên Thi, Hồ Diệu Khánh, Huỳnh Tịnh Cát, Võ Thị Thanh Thương: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Nguyễn Hà Phúc, Nguyễn Tuấn Anh, Lê Thị Việt Hà, Vũ Trọng Nghĩa: Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn du lịch tâm linh của du khách tại Việt Nam

Đỗ Thị Thùy Trang: Mối liên hệ giữa giá trị tiêu dùng và ý định mua hàng: Nghiên cứu với mặt hàng rong biển tại Việt Nam

Phạm Thị Hồng Nhung, Phan Thị Thu Uyên, Nguyễn Bạch Đằng: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ đầu tư điện mặt trời tại tỉnh Ninh Thuận

Trần Ngọc Hưng: Nghiên cứu mối quan hệ chính sách tài khóa và chu kỳ kinh tế tại Việt Nam bằng phương pháp định lượng

Nguyễn Minh Phúc, Đỗ Hoàng Phương Nhi: Tiêu chí đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của nhân viên

Đặng Xuân Huy, Đinh Thuỳ Linh, Trần Thị Thương, Bùi Minh Ánh, Đàm Thị Thư: Đề xuất mô hình nghiên cứu đánh giá tác động của xuất khẩu nhôm, thép và xi măng sang EU đến lượng khí thải nhà kính ở Việt Nam

Lê Anh Tuấn, Ngô Trọng Tuấn, Nguyễn Quang Vĩnh: Ứng dụng kết hợp BRT và TPB trong mô hình nghiên cứu lòng trung thành của khách du lịch tại điểm đến du lịch nông nghiệp Việt Nam

Võ Đình Phụng: Yếu tố tác động chất lượng thông tin kế toán: Nghiên cứu tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Trần Trọng Đức: Các nhân tố tác động đến ý định sử dụng phương thức thanh toán bằng mã QR khi sử dụng phương tiện công cộng

Nguyễn Văn Hải, Lê Thị Thúy Nga, Vũ Kim Thảo: Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doang nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nguyễn Trần Sỹ, Ngô Thị Cần: Ảnh hưởng của kênh tiếp thị kỹ thuật số đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Hoài Thu: Tác động của tài chính toàn diện đến việc làm: Nghiên cứu với dữ liệu cấp tỉnh ở Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Oanh, Phạm Hương Trang: Vai trò của giáo dục đại học trong thực hiện công nghiệp hóa và phát triển kinh tế: Kinh nghiệm quốc tế và bài học rút ra cho Việt Nam

Trần Ngọc Tú: Ảnh hưởng của truyền miệng điện tử, hình ảnh thương hiệu và niềm tin đến ý định mua sắm trực tuyến sản phẩm công nghệ của người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Lan Anh, Ngô Mai Hương, Võ Ngọc Như Anh, Nguyễn Xuân Cảnh, Đoàn Hoài Nhân: Nhân tố tác động đến quyết định khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn TP. Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh

Trịnh Thị Lan Anh: Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang Ai Cập: Thực trạng và kiến nghị giải pháp

Lê Hoàng Quỳnh: Giải pháp đáp ứng quy định đóng gói và ghi nhãn đối với thủy sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản

Trịnh Đình Uyên: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản tại tỉnh Bắc Ninh

Lê Ngô Ngọc Thu, Nguyễn Mai Duy, Chu Quốc Tuấn: Hoàn thiện hoạt động marketing tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Trần Thị Huy Hoàng, Vòng Thình Nam: Quản lý hoạt động kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện thuộc lĩnh vực văn hóa tại tỉnh Tây Ninh

Trần Thị Minh Hải: Đề xuất mô hình nghiên cứu về mối quan hệ giữa chất lượng cuộc sống nơi làm việc và cam kết với tổ chức của đội ngũ giảng viên tại Trường Đại học Hoà Bình

Nguyễn Minh Tuấn: Phương hướng hoàn thiện công tác quản lý thuế ở Việt Nam hiện nay

Lê Huy Chính: Ảnh hưởng của tài chính vi mô tới tiêu dùng của hộ nghèo - Nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đặng Thị Việt Đức: Tác động của chính quyền điện tử tới cải thiện môi trường kinh doanh và kết quả điều hành của chính quyền địa phương

Hoàng Thị Hảo, Lê Thị Khuyên: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ công chức ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Gia Lai

Hoàng Thị Thúy Vân, Trần Thị Mến, Đặng Doãn Đức, Nguyễn Thị Ngân, Bùi Thị Linh Trang, Hoàng Nghĩa Huy: Các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn điểm đến du lịch tâm linh tại Nghệ An

Ngô Văn Tuấn, Dương Thị Loan: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đà Lạt

Nguyễn Vân Hà, Hoàng Thị Minh Soa: Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại BIDV Hai Bà Trưng

Nguyễn Ngọc Phú, Trương Minh Đức: Quản trị nguồn nhân lực xanh tại Việt Nam: Thách thức đặt ra và một số đề xuất

Lê Văn Thơi: Nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho DNNVV hiện nay

Phạm Anh Đức: Tình hình thực hiện chính sách quản lý thuế xuất - nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài

Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lý Mỹ Dung: Tiềm năng phát triển dịch vụ du lịch của viện trợ thương mại: Nghiên cứu trường hợp của Việt Nam

Đinh Đức Anh, Đỗ Ngọc Kiên: Vai trò của vốn xã hội đối với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Trường hợp khảo sát TP. Hải Phòng

Phạm Duyên Minh, Trần Đình Quý: Chất lượng dịch vụ logistics ở TP. Hà Nội: Thực trạng và giải pháp

Lê Phạm Khánh Hòa, Nguyễn Viết Lâm: Phát triển khung khái niệm các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của khách hàng trong quá trình cung ứng dịch vụ chuyên môn

Vũ Thành Bao: Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đô thị tại TP. Hà Nội

Vũ Minh Đức, Lê Thị Thu Mai: Phát triển thị trường khoa học và công nghệ TP. Hà Nội từ khơi thông rào cản

Hoàng Bá Quyền: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn của người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Đại Lâm, Lê Thị Thu Hương: Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nguyễn Thị Thanh Nga: Thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hán Đức Hải: Một số đề xuất về đổi mới phương pháp bán hàng với các sản phẩm may mặc tại Việt Nam

Đặng Xuân Huy, Cao Văn Quyền, Nguyễn Thanh Hùng: Xác định các nhân tố ảnh hưởng của năng lực nhà quản trị đến kết quả hoạt động kinh doanh của DN tại khu vực ĐBSCL

Nguyễn Tú Anh: Lý thuyết kinh tế - xã hội về tổ chức có phải là phương pháp luận tốt trong quản lý?

Đào Tuấn Đức, Trần Quang Thọ, Lê Văn Hà, Trần Duy Tiến, Lê Thị Diễm Hương, Bùi Xuân Bình: Áp dụng mục đích doanh nghiệp vào hoạt động: Nghiên cứu từ các doanh nghiệp Singapore

IN THIS ISSUE

Nguyen Kim Quoc Trung: Factors affecting the probability of default of individual customers at state-owned commercial banks in Ho Chi Minh city

Bui Van Thuy, Truong Thi Hoai Phuong, Huynh Vo Huyen Thoai: Solutions to develop individual customer lending activities at An Binh Commercial Joint Stock Bank - Dong Nai Branch in the period of 2024-2030

Han Thi Thuy Linh: Applying Vietnamese Accounting Standards in businesses: Problems and solutions

Nguyen Thi Thanh Xuan: Applying international financial statement standards in Vietnamese enterprises: Current situation and solutions

Nguyen Ngoc Giau, Nguyen Thi Kim Phuong, Tran Phu My: Factors affecting the application of responsibility accounting at manufacturing enterprises in Binh Duong

Nguyen Thanh Trang: Factors affecting the quality of accounting human resources for transforming financial statements under IFRS in the digital economy

Lam Ngoc Nhan, Le Nguyen Thuy Duong, Vu Thi Ha: Factors affecting the quality of accounting information in construction enterprises in Dong Nai province

Nguyen Thi Thanh Mai: Improving the effectiveness of community tourism development in Vietnam

Tran Anh Tuan: Improving the effectiveness of developing agricultural cooperatives in Yen Bai province in the context of the digital economy

Ho Thi Hoa, Nguyen Duc Hoan: Tourism development in Phu Tho province in the context of international integration

Nguyen Van Linh, Nguyen Thi Thuy, Vo Thi Huong: Assessing farmers’ loyalty to coffee purchasing agents in Lam Dong province

Nguyen Bach Khoa, Hua Thi Kieu My: Analyzing factors affecting consumers’ intention to use GrabFood App in Can Tho city

Truong Minh Duc, Pham Thi Hanh: Roles and challenges for strategic personnel – business partners of enterprises in Vietnam

Nguyen Thi Thuy: Electronic payment behavior of consumers: Proposing a case study model in bank card payments

Le Thi Thoa: The impact of media on the livelihoods of the Thai, Hmong, and Tho ethnic groups in the mountainous region of Nghe An

Le Thi Minh Nguyen, Vuong Thi Tuan Oanh: Gen Z’s intention to shop on TikTok shop in Ho Chi Minh City

Nguyen Thi Van, Nguyen Ha Thanh Binh: The impact of corporate social responsibility on the environmental performance of businesses in Ho Chi Minh City

Nguyen Hoang Hao, Do Thi Ngoc Lan, Ngo Van Quang: Factors affecting customer experience about Viettel Post’s delivery service in Hanoi

Ha Van Son, Nguyen Thi Nga: Analysis of factors affecting online purchasing intentions of consumers in Nam Dinh province

Dao Thi Thu Trang: Assessing the competitiveness of Vietnam National Textile and Garment Group in the international market through the diamond model

Nguyen Thi Minh Thu, Ho Ngoc Ninh, Le Thanh Ha, Lai Phuong Thao, Nguyen Kim Hanh, Truong Ngoc Tin: Effectiveness of growing medicinal plants in the fields of farmer households in Yen Thuy district, Hoa Binh province

Duong Thanh Tung, Nguyen Thi Bich Ngoc: Research trends on the relationship between smart tourism application and destination image from the perspective of bibliometric analysis

Nguyen Thanh Truc, Vu Trinh Vuong, Vo Xuan Hoi, Huynh Thi Nga: Developing the human resources of ethnic minorities in Dak Lak province

Tran Thi Thu Hai, Mai Thanh Lan, Luu Thi Minh Ngoc: The influence of the working environment on the innovative behavior of workers in Vietnamese construction enterprises

Le Kien Cuong: Current situation of employment decline and solutions to support job creation for workers in Dong Nai

Nguyen Van Sang: Social housing development in some Asian countries and lessons for Vietnam

Do Thi Lan Anh: Enhance the flexibility of postal service providers in Vietnam

Nguyen Trong Xuan, Nguyen Duc Long, Khom Lu Xay Xa Nhat Seng: Mobilizing capital for road traffic infrastructure development in some countries and lessons learnt for the Lao People’s Democratic Republic

Nguyen Thi Yen: Proposing a research model on the influence of transformational leadership style on union citizenship behavior through union commitment and union practicing

Nguyen Van Dat, Duong Thi Ai Nhi, Cao Van Toan, Nguyen Hong Lam: Factors affecting the quality of medical examination and treatment services at public health facilities - a case study of Dak Lak province

Dang Phuong Mai, Cu Thu Thuy: Proposing machine learning models and techniques to predict bankruptcy risk in Vietnamese enterprises

Nguyen Xuan Minh, Ha Hien Minh, Le Cong Hoang Son, Diep Cam Tu: Employer branding activities in some organizations and businesses and some implications

Nguyen Thi Ly: Application of a multi-criteria integrated model in selecting green suppliers

Do Thi Man: Factors affecting the learning outcomes of full-time students majoring in economics: Case study at Hong Duc University

Nguyen Huy Anh: Managing the airline ticket sales management system using the Scrum method

Nguyen Van Vu: Factors affecting the youth’s decision to study Geology today

Dang Thi Huyen Trang, Vo Thi Thu: Developing small and medium enterprises in the current context

Nguyen Phuong Thao, Nguyen Minh Tuan: Building a research hypothesis on the influence of online public relations and corporate culture on customer behavior at Vietnamese joint stock commercial banks

Pham Thi Hong Van: Factors affecting the profitability of commercial banks in the post-Covid-19 pandemic

Pham Thi Uyen Thi, Ho Dieu Khanh, Huynh Tinh Cat, Vo Thi Thanh Thuong: Factors affecting the decision to deposit savings of individual customers at commercial banks in Danang city

Nguyen Ha Phuc, Nguyen Tuan Anh, Le Thi Viet Ha, Vu Trong Nghia: Assessing factors affecting the behavior of tourists choosing spiritual tourism in Vietnam

Do Thi Thuy Trang: The relationship between consumption value and purchase intention: A study of seaweed products in Vietnam

Pham Thi Hong Nhung, Phan Thi Thu Uyen, Nguyen Bach Dang: Factors affecting the level of solar power investment in Ninh Thuan province