Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 11 (875)

Công nghệ số tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Để phát huy tác động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của công nghệ số. Bài viết Tiếp tục phát huy vai trò của truyền thông, báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ số”, tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hoa làm rõ thêm bối cảnh tác động đến truyền thông, báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ số; thực trạng và giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò của truyền thông, báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ số.

Trong lĩnh vực báo chí, sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI) đang nhanh chóng ảnh hưởng đến việc thu thập tin tức, sản xuất tin bài và phân phối nội dung. Với các công cụ AI, nhà báo có thể xử lý hiệu quả khối lượng thông tin khổng lồ, từ đó tập trung vào những công việc đòi hỏi tư duy sáng tạo và kỹ năng cao hơn. Khi xuất hiện các cỗ máy AI và đỉnh cao là sự xuất hiện của ChatGPT, những thay đổi mà ngành báo chí, truyền thông đang trải qua có những điểm tương đồng với “các cuộc cách mạng công nghiệp” trước đây. Bên cạnh những mặt tích cực không thể phủ nhận, việc ứng dụng AI trong báo chí cũng đặt ra nhiều thách thức, như: kiểm soát thông tin, tin giả, vi phạm đạo đức và bản quyền. Bài viết Báo chí trước những thách thức của trí tuệ nhân tạo: Thực trạng và giải pháp”, nhóm tác giả Đỗ Anh Đức, Hoàng Hà My khái quát sự phát triển của AI, thực trạng ứng dụng AI trong báo chí, truyền thông trên thế giới và Việt Nam, từ đó đưa ra giải pháp trong thời gian tới.

Toàn cầu hóa trong lĩnh vực thương mại hàng hóa đang định hình lại cấu trúc kinh tế thế giới, với hàng rào thương mại được loại bỏ và lưu lượng hàng hóa xuyên biên giới gia tăng (Mascarenhas, 2002). Sự phát triển của công nghệ và hệ thống giao thông vận tải đã tăng cường khả năng kết nối và tạo điều kiện cho sự luân chuyển hàng hóa nhanh chóng giữa các quốc gia. Điều này không chỉ mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp, mà còn thúc đẩy sự đa dạng hóa và nâng cao chất lượng của hàng hóa. Quá trình toàn cầu hóa sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong thời gian tới, mặt khác, xu hướng toàn cầu hóa cũng đang thách thức các quốc gia phải thích ứng với một môi trường cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt. Bài viết “Xu hướng toàn cầu hóa trong lĩnh vực thương mại hàng hóa và hàm ý chính sách cho Việt Nam”, tác giả Đỗ Minh Thu tập trung vào các xu hướng chi phối các luồng thương mại hàng hóa theo dòng chảy của toàn cầu hóa, từ đó đề xuất một số chính sách để các doanh nghiệp Việt Nam có thể thích ứng và phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Quá trình phát triển kinh tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã gắn liền với nhu cầu tiêu thụ ngày càng nhiều năng lượng, đặc biệt là năng lượng sạch. Nhằm thu hút đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật với các nội dung liên quan đối tượng được hưởng ưu đãi, các hình thức ưu đãi và thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư. Tuy vậy, việc khai thác, sản xuất và sử dụng năng lượng sạch ở nước ta vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch chưa thực sự là đòn bẩy thúc đẩy phát triển năng lượng sạch. Bài viết Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch”, nhóm tác giả Lê Thanh Hòa, Trần Ngọc Hân nghiên cứu những bất cập và kiến nghị giải pháp, nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch ở Việt Nam.

Những năm gần đây, việc chuyển dịch mô hình phát triển từ kinh tế tuyến tính truyền thống sang kinh tế tuần hoàn đã trở thành xu hướng trên thế giới. Trong bối cảnh chung đó, Việt Nam cũng hướng đến phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm giải quyết thách thức giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. Bài viết “Xây dựng nền kinh tế tuần hoàn để phát triển bền vững”, tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Anh đánh giá vai trò của kinh tế tuần hoàn cùng thực trạng phát triển tại Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất hàm ý giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, hướng đến phát triển bền vững

Phát triển thị trường giao dịch tín chỉ carbon được xem là giải pháp quan trọng góp phần chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Nghiên cứu này xem xét thực trạng các chính sách tạo cơ sở phát triển thị trường tín chỉ carbon tại Việt Nam. Bài viết “Thúc đẩy phát triển thị trường tín chỉ carbon tại Việt Nam”, nhóm tác giả Nguyễn Thị Vĩnh Hà, Nguyễn Thị Hoa Hạnh, Nguyễn Thị Nhật phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT) về cung và cầu của thị trường tín chỉ carbon tại Việt Nam, nghiên cứu đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần thúc đẩy phát triển thị trường tín chỉ carbon ở Việt Nam.

Với quy mô dân số lớn và sự thích ứng nhanh chóng của người dân với công nghệ mới, Việt Nam có cơ hội lớn để thúc đẩy kinh tế số và xã hội số theo lộ trình của Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phát triển kinh tế số sẽ đóng góp tích cực vào việc thực hiện mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bài viết Chuyển đổi nền kinh tế số ở Việt Nam hiện nay”, tác giả Nguyễn Đức Trọng đưa ra chủ trương phát triển kinh tế số ở Việt Nam, đồng thời khái quát thực trạng phát triển kinh tế số, từ đó đề xuất một số giải pháp liên quan.

Cùng với đó, trong số tạp chí kỳ này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

 Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024)

Nguyễn Thị Ngọc Hoa: Tiếp tục phát huy vai trò của truyền thông, báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ số

Đỗ Anh Đức, Hoàng Hà My: Báo chí trước những thách thức của trí tuệ nhân tạo: Thực trạng và giải pháp

CHIẾN LƯỢC - CHÍNH SÁCH

Ngô Thắng Lợi, Đặng Thị Thu Huệ: Định hướng và giải pháp thực hiện phát triển bao trùm (inclusive) đối với các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam

Đỗ Minh Thu: Xu hướng toàn cầu hóa trong lĩnh vực thương mại hàng hóa và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Lê Thanh Hòa, Trần Ngọc Hân: Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch

Nguyễn Thị Quỳnh Anh: Xây dựng nền kinh tế tuần hoàn để phát triển bền vững

Nguyễn Thị Vĩnh Hà, Nguyễn Thị Hoa Hạnh, Nguyễn Thị Nhật: Thúc đẩy phát triển thị trường tín chỉ carbon tại Việt Nam

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Đặng Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Hải Ly: Phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay: Thách thức đặt ra và đề xuất giải pháp

Nguyễn Đức Trọng: Chuyển đổi nền kinh tế số ở Việt Nam hiện nay

Mai Thị Mỹ Hằng: Nâng cao vai trò của lực lượng sản xuất “khoa học công nghệ” trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Ngô Quốc Dũng: Vai trò của các đặc điểm doanh nhân trong phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam: Một phân tích sâu từ mô hình PLS-SEM

Trần Thị Nguyệt Cầm, Đỗ Thị Thanh Lan, Phạm Thị Vân: Kinh tế số: Động lực phát triển mới của Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0

Phạm Thu Hằng: Thực trạng bất bình đẳng giới trong lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

Chu Ánh Nguyệt: Nghiên cứu biện pháp giảm thiểu sự chênh lệch thu nhập cá nhân giữa nam và nữ ở Việt Nam từ năm 2010 đến nay

Lê Thị Kim Chung, Đỗ Yến Linh, Nguyễn Thị Nguyệt, Cao Thị Hồng Nhung: Thương mại hàng hóa của Việt Nam với CPTPP sau 4 năm hiệp định có hiệu lực

Tạ Thu Phương, Nguyễn Thùy Dương, Đinh Quang Nhật Minh: Thực trạng ứng dụng AI Chatbot trong ngành thương mại điện tử tại Việt Nam

Trần Thị Thanh Xuân, Lê Thị Minh Hoa, Bùi Thị Thùy: Hiệu quả hoạt động logistics đến xuất khẩu: Nghiên cứu thực tiễn tại Việt Nam giai đoạn 2018-2023

Đặng Thị Huyền Anh: Đánh giá thực trạng phát triển năng lực số của nguồn nhân lực trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Phan Chung Thủy: Vai trò của hiểu biết tài chính số trong thúc đẩy quản lý tài chính cá nhân: Bằng chứng thực nghiệm từ Việt Nam

Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Minh Tuấn, Hoàng Thị Thanh Hằng: Quan hệ công chúng trực tuyến ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Nguyễn Thị Hoa: Ảnh hưởng của lãi suất đến số lượng giao dịch căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong giai đoạn 2021-2024

Phạm Hiếu, Lê Đoàn Yến Nhi: Nhận diện rủi ro thao túng lợi nhuận trên báo cáo tài chính của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Phạm Ngọc Anh: Mối quan hệ giữa vốn trí tuệ, chia sẻ tri thức và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Nghiên cứu trên sàn HOSE

Tôn Thất Viên: Các nhân tố tác động đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại Việt Nam

Nguyễn Hải Anh: Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam: Một số vấn đề đặt ra và đề xuất giải pháp

Hoàng Văn Hùng, Nguyễn Văn Hưởng, Lê Thị Hồng Quyên: Thách thức trong sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam

Trần Đức Vui: Xuất khẩu gạo Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Cao Thị Phương Thủy: Tiêu dùng thực phẩm hữu cơ ở Việt Nam hiện nay: Xu hướng và một số đề xuất trong thời gian tới

Phạm Huy Hùng: Bản chất và quy trình thực hiện kiểm toán liên tục trong các doanh nghiệp

Nguyễn Thị Thúy: Đề xuất mô hình nghiên cứu về hành vi sử dụng các nền tảng bán lẻ đa kênh và tích hợp thanh toán trực tuyến

Lê Thị Huyền Trâm, Đinh Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Quỳnh Giao: Các nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin kế toán môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Phan Thị Thùy: Giải pháp xanh hóa chuỗi cung ứng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

Nguyễn Thị Lâm Anh: Chính sách thuế bảo tồn đa dạng sinh học: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Lê Thị Thu Diềm: Tác động của môi trường kinh doanh đến tăng trưởng kinh tế tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Phạm Thị Thanh Hương: Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác kế toán quản trị trong các DNNVV hiện nay

Đặng Thùy Nhung: Phân cấp tài khóa cho các địa phương: Nghiên cứu điển hình trường hợp Việt Nam

Nguyễn Thị Xuân Hòa, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Minh Đức, Trịnh Anh Quân: Xây dựng mô hình dự báo thông minh cho sản phẩm ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)

Trương Thị Phương Anh; Phạm Ngọc Duy: Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo phụng sự đến khả năng đổi mới: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP. Hải Phòng

Đỗ Thu Hương, Trương Đức Thao, Nguyễn Thanh Huyền, Đỗ Tiến Minh, Hoàng Kim Thúy, Ngô Thị Ngọc Hà: Khởi nghiệp dựa trên ứng dụng thương mại điện tử của sinh viên: Trường hợp Trường Đại học Đại Nam

Dương Thị Hồng Nhung: Định hướng phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe thông minh tại Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng Tâm: Thực trạng hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển tại một số vùng ven biển Việt Nam

Trương Đình Chiến: Hành vi của người tiêu dùng Việt Nam đối với kinh tế tuần hoàn: Một nghiên cứu khám phá

Nguyễn Văn Tuấn, Hoàng Nguyên Khai: Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi nhà nước của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam năm 2023: Thực trạng và khuyến nghị

Đào Lê Kiều Oanh: Dịch vụ ngân hàng phi truyền thống tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

Lê Thị Kim Tuyết: Đào tạo nhân lực xanh: Giải pháp giúp doanh nghiệp dệt may “xanh hóa”, hướng tới phát triển bền vững

Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Hương Giang, Nguyễn Thị Nhật Mai, Phương Triệu Chinh, Vũ Thị Phương, Lương Phương Thảo: Nghiên cứu tác động của chỉ số tự do kinh tế đến tăng trưởng kinh tế ở các nước ASEAN giai đoạn 1996-2022

Phạm Thị Lâm Anh: Những thách thức đối với các ngân hàng trung ương trong việc xây dựng chính sách chống biến đổi khí hậu

Hồ Ngọc Các, Trần Ái Tiên, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Nguyễn Minh Triết: Chính sách thúc đẩy xuất khẩu dịch vụ tài chính: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam

Nguyễn Ngọc Hà, Bùi Thu Hiền, Nguyễn Thúy Hiên, Đào Nhật Hiếu, Cao Hoàng Yến: Khung pháp lý về trái phiếu xanh: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Phùng Thanh Bình, Nguyễn Hồng Uyên: Vườn ươm khởi nghiệp ở trường đại học: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách

Cấn Thị Thu Hương: Chính sách phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Ấn Độ

Nguyễn Thị Hà Trang, Nguyễn Thị Thanh Hoài: Ảnh hưởng của môi trường đầu tư đến thu hút FDI tại tỉnh Hải Dương: Thực trạng và giải pháp

Trần Hải Ly, Đỗ Thị Lan Anh, Thạch Bích Ngọc, Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Hồng Khánh, Lại Minh Sang: Áp dụng kinh tế tuần hoàn trong ngành dệt may Việt Nam: Kinh nghiệm từ Trung Quốc, Ấn Độ và đề xuất chính sách cho Việt Nam

Đào Thị Hồ Hương: Kinh nghiệm quản lý lĩnh vực Fintech của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam

Lê Thị Khánh Ly: Thực trạng phát triển kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế và một số giải pháp trọng tâm

Đặng Thành Thức, Nguyễn Thị Minh Hiền, Quyền Đình Hà: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tham quan các làng nghề tại tỉnh Bình Định dựa trên quan điểm của du khách nội địa

Đỗ Thị Ngọc Lan, Phạm Trúc Quỳnh: Các yếu tố ảnh hưởng tới ý định khởi nghiệp của sinh viên TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thu Hương: Năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch: Trường hợp điểm đến Ninh Bình

Nguyễn Thị Thoa: Phát thiển thương mại - dịch vụ tỉnh Quảng Ngãi: Thực trạng và giải pháp

IN THIS ISSUE

CELEBRATING THE 99TH ANNIVERSARY OF VIETNAM’S REVOLUTIONARY PRESS DAY

Congratulation letter from the Minister of Planning and Investment on the occasion of the 99th anniversary of Vietnam Revolutionary Press Day (June 21, 1925-June 21, 2024)

Nguyen Thi Ngoc Hoa: Continue to promote the role of Vietnamese media and press in the digital technology era

Do Anh Duc, Hoang Ha My: Journalism in the face of the challenges of artificial intelligence: Current status and solutions

STRATEGY - POLICY

Ngo Thang Loi, Dang Thi Thu Hue: Orientations and solutions to implement inclusive development for Vietnamese private enterprises

Do Minh Thu: Globalization trends in trade and goods and policy implications for Vietnam

Le Thanh Hoa, Tran Ngoc Han: Some recommendations contributing to improving the law on investment incentives in the field of clean energy production

Nguyen Thi Quynh Anh: Building a circular economy for sustainable development

Nguyen Thi Vinh Ha, Nguyen Thi Hoa Hanh, Nguyen Thi Nhat: Promoting the development of the carbon credit market in Vietnam

RESEARCH - DISCUSSION

Dang Thi Hong Ha, Nguyen Thi Hai Ly: Developing knowledge economy in Vietnam today: Challenges and proposed solutions

Nguyen Duc Trong: Digital economy transformation in Vietnam today

Mai Thi My Hang: Enhancing the role of “science and technology” production forces in the Industrial Revolution 4.0

Ngo Quoc Dung: The role of entrepreneurial characteristics in Vietnam’s private economic development: An in-depth analysis from the PLS-SEM model

Tran Thi Nguyet Cam, Do Thi Thanh Lan, Pham Thi Van: Digital economy: Vietnam’s new development motivation in the context of Industrial Revolution 4.0

Pham Thu Hang: The current status of gender inequality in the roadmap to implementing sustainable development goals in Vietnam today

Chu Anh Nguyet: Researching measures to reduce the personal income gap between men and women in Vietnam from 2010 to present

Le Thi Kim Chung, Do Yen Linh, Nguyen Thi Nguyet, Cao Thi Hong Nhung: Vietnam’s trade in goods with CPTPP after 4 years of the agreement taking effect

Ta Thu Phuong, Nguyen Thuy Duong, Dinh Quang Nhat Minh: Current status of AI Chatbot application in the e-commerce industry in Vietnam

Tran Thi Thanh Xuan, Le Thi Minh Hoa, Bui Thi Thuy: The effectiveness of logistics operations to export: Practical research in Vietnam for the period 2018-2023

Dang Thi Huyen Anh: Assessing the current status of digital capacity development of human resources in the Vietnamese commercial banking system

Phan Chung Thuy: The role of digital financial literacy in promoting personal financial management: Empirical evidence from Vietnam

Nguyen Phuong Thao, Nguyen Minh Tuan, Hoang Thi Thanh Hang: Online public relations affecting the business performance of Vietnamese joint stock commercial banks

Nguyen Thi Hoa: The impact of interest rates on the number of transactions of apartments and individual houses in the period 2021-2024

Pham Hieu, Le Doan Yen Nhi: Identifying the risk of profit manipulation on the financial statements of Bao Minh Joint Stock Corporation

Pham Ngoc Anh: The relationship between intellectual capital, knowledge sharing and corporate performance: Research on HOSE

Ton That Vien: Factors affecting the profitability of Vietnamese commercial banks

Nguyen Hai Anh: Vietnam’s investment abroad: Some issues and proposed solutions

Hoang Van Hung, Nguyen Van Huong, Le Thi Hong Quyen: Challenges in agricultural production in Vietnam

Tran Duc Vui: Vietnam’s rice export: Current status and solutions

Cao Thi Phuong Thuy: Organic food consumption in Vietnam today: Trends and some recommendations for the coming time

Pham Huy Hung: The nature and process of implementing continuous auditing in businesses

Nguyen Thi Thuy: Proposing a research model on the usage behavior of omnichannel retail platforms and online payment integration

Le Thi Huyen Tram, Dinh Thi Thu Hien, Nguyen Thi Quynh Giao: Factors affecting the disclosure of environmental accounting information at manufacturing enterprises in Danang city

Phan Thi Thuy: Solutions to greening the supply chain of the processing and manufacturing industry for Vietnam in the context of integration

Nguyen Thi Lam Anh: Tax policy for biodiversity conservation: International experience and lessons for Vietnam

Le Thi Thu Diem: The impact of the business environment on economic growth in the Mekong Delta region

Pham Thi Thanh Huong: Current status and solutions to promote management accounting in small and medium enterprises today

Dang Thuy Nhung: Fiscal decentralization for localities: Case study of Vietnam

Nguyen Thi Xuan Hoa, Nguyen Phuong Anh, Nguyen Minh Duc, Trinh Anh Quan: Building a smart forecasting model for fast-moving consumer goods (FMCG) products

Truong Thi Phuong Anh; Pham Ngoc Duy: The impact of servant leadership style on innovation ability: Case study of small and medium enterprises in Hai Phong city

Do Thu Huong, Truong Duc Thao, Nguyen Thanh Huyen, Do Tien Minh, Hoang Kim Thuy, Ngo Thi Ngoc Ha: Starting a business based on e-commerce applications for students: The case of Dai Nam University

Duong Thi Hong Nhung: Orientation for developing smart health care tourism in Vietnam

Nguyen Thi Hong Tam: Current status of marine environmental pollution control activities in some coastal areas of Vietnam

Truong Dinh Chien: Vietnamese consumer behavior towards circular economy: An exploratory study

Nguyen Van Tuan, Hoang Nguyen Khai: Implementing the state preferential credit policy of the Vietnam Bank for Social Policies in 2023: Current status and recommendations

Dao Le Kieu Oanh: Non-traditional banking services at Vietnamese commercial banks

PRACTICE - EXPERIENCE

Le Thi Kim Tuyet: Green human resource training: A solution to help textile and garment enterprises “go green”, towards sustainable development

Nguyen Hong Quan, Nguyen Huong Giang, Nguyen Thi Nhat Mai, Phuong Trieu Chinh, Vu Thi Phuong, Luong Phuong Thao: Research on the impact of the economic freedom index on economic growth in ASEAN countries in the period 1996-2022

Pham Thi Lam Anh: Challenges for central banks in developing policies to combat climate change

Ho Ngoc Cac , Tran Ai Tien, Nguyen Thi Kieu Oanh, Nguyen Minh Triet: Policy to promote export of financial services: International experience and implications for Vietnam

Nguyen Ngoc Ha, Bui Thu Hien, Nguyen Thuy Hien, Dao Nhat Hieu, Cao Hoang Yen: Legal framework for green bonds: International experiences and lessons for Vietnam

Phung Thanh Binh, Nguyen Hong Uyen: Startup incubators at universities: International experience and policy implications

Can Thi Thu Huong: Policy for developing innovation ecosystem of India

Nguyen Thi Ha Trang, Nguyen Thi Thanh Hoai: The impact of the investment environment on attracting FDI in Hai Duong province: Current status and solutions

Tran Hai Ly, Do Thi Lan Anh, Thach Bich Ngoc, Nguyen Ngoc Linh, Nguyen Hong Khanh, Lai Minh Sang: Application of circular economy in Vietnam’s textile and garment industry: Experiences from China, India and policy recommendations for Vietnam

Dao Thi Ho Huong: Experience in managing the Fintech sector of some countries around the world and lessons for Vietnam

Le Thi Khanh Ly: Current status of economic development in Thua Thien Hue province and some key solutions

Dang Thanh Thuc, Nguyen Thi Minh Hien, Quyen Dinh Ha: Factors affecting the intention to visit craft villages in Binh Dinh province based on domestic tourists’ perspectives

Do Thi Ngoc Lan, Pham Truc Quynh: Factors affecting the startup intention of HCMC students

Nguyen Thu Huong: Competitiveness of tourist destinations: The case of Ninh Binh destination

Nguyen Thi Thoa: Developing trade and services in Quang Ngai province: Current status and solutions